Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2003 року

Є.А. Бондаренко Використання нормативних актів про охорону праці..., 2003, Зам. № (0001)

В.Д. Свердлов, О.І. Сіянов Терміни будівельних конструкцій.Російсько-український словник, 2003, Зам. № (0002)

O.M. Khoshaba, S.V. Yukhimchuk Operational System Unix. Part I., 2003, Зам. № (0003)

О.Д. Азаров, В.В. Байко, Л.В. Крупельницький Комп’ютерна електроніка.Частина 2, 2003, Зам. № (0004)

В.І. Нагул, В.С. Ткач, Е.Я. Блінкін Електротехніка (Електричні машини), 2003, Зам. № (0005)

А.М. Пєтух, В.В. Войтко, С.В. Бевз, С.А. Яремко Мереж і ЕОМ. Лабораторний практикум, 2003, Зам. № (0006)

O.M. Khoshaba Протоколи основних служб Internet ЛП з дисциплiни Програмне забезпечення iнтелектуальних систем, 2003, Зам. № (0008)

Мадьяров В.Г., Бондаренко Г.І. Теоретичні основи електротехніки., 2003, Зам. № (0010)

П.Д.Лежнюк В.Ц.ЗелінськийВ.А.Найчук С.В.Бевз Математичне моделювання усталених режимів електричних систем.Частина 1, 2003, Зам. № (0013)

М.М.Биков, Г.Л. Лисенко, С.М.Москвіна, В.А. Лужецький, Т.Б.Мартинюк Основи мікропроцесорної техніки., 2003, Зам. № (0014)

Федун І.В. Основи теорії надійності та контролю якості виробів електронної техніки, 2003, Зам. № (0015)

Видмиш А.А, Трошин О.І. Теорія електропривода., 2003, Зам. № (0017)

Євсєєва М. В, Гордієнко О. А.,Звуздецька Н. С. Хімія неметалів., 2003, Зам. № (0018)

Г.С. Ратушняк, Н.М. Слободян Iнженернi методи захисту бiосфери, 2003, Зам. № (0019)

Білинський Й.Й. Інтерфейсні засобикомп'ютерних систем., 2003, Зам. № (0020)

Барковська А.А., СироваткаА.О. Вступ до математичного аналізу., 2003, Зам. № (0022)

Литвинюк В.П. Диференціальні рівняння.Ряди., 2003, Зам. № (0023)

Несен Л. І., Іванков В. О.Дослідження i розрахунок електромагнiтних перехiдних процесiв в системах електропостачання з використанням системи MathCAD : Лабораторний практикум, 2003, Зам. № (0025)

В. Л. Крещенецький Експлуатація технологічного обладнання з ТО та ремонту автомобілів, 2003, Зам. № (0026)

Коцюбинський В.Ю., КабачійВ.В. Комп’ютерна графіка., 2003, Зам. № (0029)

Заболотна Н.І., Павлов С.В., Шолота В.В. Комп'ютерне моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки., 2003, Зам. № (0030)

В.Л.Крещенецький, В.В.Біліченко Модернізація конструкції технологічного обладнання, 2003, Зам. № (0033)

Роїк О.М., Тадевосян Р.Г. Основи дискретної математики. Ч2., 2003, Зам. № (0037)

Огородніков В.А., Грушко О.В., Побережний М.І. 39 Опір матеріалів.Розрахунково-графічні завдання Частина 1., 2003, Зам. № (0038)

Кононов С.П., Бардаченко В.Ф. Основи радіомовлення., 2003, Зам. № (0041)

Є.А.Бондаренко Охорона праці в робочій професії користувача.., 2003, Зам. № (0042)

Ратушняк Г.С., Попова Г.С. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХИСНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ЗА, 2003, Зам. № (0045)

І.І.Ваганов, І.В.Маєвська, М.М.Попович, О.В. Тітко Проектування основ і фундаментів, 2003, Зам. № (0046)

Литвинюк В.П. Рівняння математичної фізики, 2003, Зам. № (0048)

Пентюк Б. М. Різальні інструменти.Конструювання інструментального оснащення., 2003, Зам. № (0049)

Рудик А.В. Радіоавтоматика. Частина 3., 2003, Зам. № (0050)

Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, А. М. Смеречинський, А.С. Хапокниш Робота в графічних редакторах КОМПАС-ГРАФІК та T-FLEX CAD., 2003, Зам. № (0052)

Грудін А.А., Калінін В.І., Барась С.Т. Розрахунок теплофізичних і геометричних параметрів.., 2003, Зам. № (0054)

Майданюк В.П., Ракитянська Г.Б., Каплун В.А. Системне програмування і операційні системи., 2003, Зам. № (0055)

В.П. Кожем’яко, Г.Л. Лисенко, В.А. Суприган Схемотехніка побудови оптоелектронних інтегральних схем обробки інформації., 2003, Зам. № (0057)

В.П. Кожем’яко, М.Г. Тарновський, С.В. Павлов Схемотехніка сучасного приладобудування. Частина 4, 2003, Зам. № (0058)

О.Г. Лялюк І.В. Маєвська Техніко-економічне обґрунтування та економічні, 2003, Зам. № (0059)

Куцевол М.О. Теорія електричних кіл. Виконання курсової роботи., 2003, Зам. № (0060)

І.В. Севост’янов Теорiя технiчних систем, 2003, Зам. № (0061)

Азаров О.Д., Перевозніков С.І., Біліченко Н.О Технічне діагностування цифрових пристроїв., 2003, Зам. № (0064)

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії, 2003, Зам. № (0065)

Філинюк М.А. Фізичні основи негатроніки., 2003, Зам. № (0066)

Петренко М.І., Голубович А.М., Микитюк Є.П. Фізичне виховання студентів в спеціальній медичній групі. ч.І, 2003, Зам. № (0067)

Петренко М.І., Голубович А.М., Микитюк Є.П. Фізичне виховання студентів в спеціальній медичній групі. ч.ІІ, 2003, Зам. № (0068)

Колодний В.В. Основи теорії прийняття рішень., 2003, Зам. № (0071)

Барась С.Т., Костюк О.А., Кравцов Ю.І. Основи теорії телекомунікаційних систем., 2003, Зам. № (0072)

Северин Л.І., Довбиш В.А., Андрущенко Н.О. Основи трудового та цивільного законодавства., 2003, Зам. № (0074)

Плахотнюк С.С. Основні політичні доктрини сучасності, 2003, Зам. № (0075)

В.Ю.Коцюбинський Прикладні програмні системи, 2003, Зам. № (0080)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.І.Савуляк, О.П.Шиліна, 2003, Зам. № (0081)

Методичні вказівки до. Уклад.: Г.С.Ратушняк, Г.С.Попова, 2003, Зам. № (0082)

Методичні вказівки до. Уклад.: А. М. Пєтух, А. В. Денисюк, 2003, Зам. № (0084)

Методичні вказівки і контрольні. Уклад.: М.М.Попович, І.І.Ваганов, 2003, Зам. № (0085)

Методичні вказівки для. Уклад.: С.М.Захарченко, 2003, Зам. № (0086)

Методичні рекомендації до. Уклад.: О.І.Тарануха, М.П. Орлов, 2003, Зам. № (0093)

Методичні вказівки до. Уклад.: Н.О.Біліченко, 2003, Зам. № (0097)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.В.Кавецький, В.О.Козловський, 2003, Зам. № (0098)

В.Д. Свердлов О.І. Сіянов Визначення напружено-деформованого стану..., 2003, Зам. № (0101)

Методичні вказівки до... Уклад.: В.П. Марценюк, 2003, Зам. № (0103)

Методичні вказівки до... Уклад.: Ю.А. Буренніков, Л.Г. Козлов, 2003, Зам. № (0104)

М.Є.Дерев’яга, В.Я.Дучал, П.К.Ніколюк, М.Д. Мельник Роль променевого теплообміну при загорянні завислих в газі, 2003, Зам. № (0107)

Дудар І.Н., Корчевський Б.Б., Потапова Т.Е. Енергозберігаючі будівлі і споруди, 2003, Зам. № (0111)

О.М. Хошаба Операційні системи комп'ютерних мереж, 2003, Зам. № (0149)