Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2005 року

В.А. Огородніков, І.О. Сивак, Г.О. Лєбєдєва Опір матеріалів. Теоретичні відомості і контрольні завдання., 2005, Зам. № (0202)

Барась С. Т., Лободзінська Р.Ф., Лазарєв О. О. Конструювання радіоелектронних засобів, 2005, Зам. № (0205)

Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабенко І.В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І., 2005, Зам. № (0209)

Харьков М. Г. Російська література. Частина 3, 2005, Зам. № (0210)

Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту., 2005, Зам. № (0211)

Методичні вказівки, програма. Уклад.: Кобилянський О.В., Северин Л.І., 2005, Зам. № (0212)

Методичні вказівки і контрольні... Уклад.: Собчук В.С., 2005, Зам. № (0214)

Методичні вказівки і контрольні завдання. Уклад.: Собчук В.С., 2005, Зам. № (0215)

Абрамович Г.В., Ковальчук Л.А., Корнієць Л.В. Німецька мова. Методичні..., 2005, Зам. № (0216)

Арсенюк І.Р., Роїк О.М., Лосєв Г.О. Математичні методи дослідж ення об’єктів та систем. Частина 1., 2005, Зам. № (0217)

Методичні вказівки і завдання.... Уклад.: Юхимчук С.В., Яровий А.А., 2005, Зам. № (0220)

В.О. Козловський Організація виробництва. Практикум. Частина 1., 2005, Зам. № (0225)

Боцула М.П. Підготовка посібників засобами Microsoft Word., 2005, Зам. № (0229)

Методичні вказівки до..... Уклад.: В.В. Бужинський, М.М. Чепурний, 2005, Зам. № (0230)

О.К. Колесницький, Г.Д. Дорощенков, С.Є. Тужанський Радіокомпоненти, 2005, Зам. № (0232)

Приятельчук В.О., Риндюк В.І., Федотов В.О. Теоретична механіка. Динаміка матеріальної системи., 2005, Зам. № (0233)

Осадчук В.С., Осадчук О.В. Волоконно-оптичні системи передачі інформації., 2005, Зам. № (0234)

Методичні вказівки до... Уклад.: Остапчук Ж.І., ТомашевськогоЮ.В., 2005, Зам. № (0235)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А.В. Поплавський, 2005, Зам. № (0236)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А.В. Поплавський, 2005, Зам. № (0237)

І. Р. Арсенюк, О. М. Роїк, В. І. Месюра Математичні методи дослідж ення об’єктів та систем. Частина 2., 2005, Зам. № (0238)

Рудик В.Д., Шутило М.А. “Основи схемотехніки”, 2005, Зам. № (0239)

Методичні вказівки і контрольні. Уклад.: В.С. Собчук, 2005, Зам. № (0240)

Ткаченко С.Й., Чепурний М.М., Степанов Д.В. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання, 2005, Зам. № (0241)

Методичні вказівки до... Уклад.: А.Ф.Пономарчук, І.А. Пономарчук, О.Б. Волошин, 2005, Зам. № (0242)

Кофанов В.Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв, 2005, Зам. № (0244)

Ю.В. Шабатура, В.В. Присяжнюк Комп’ютерне моделювання електронних систем, 2005, Зам. № (0245)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Васильковський О.А., Технологія опоряджувальних робіт. Частина 7., 2005, Зам. № (0246)

Методичні вказівки до... Уклад.: О.В. Глонь, В.М.Дубовой, 2005, Зам. № (0247)

Хом’юк І.В., Хом’юк В.В., Карпенко В.Л. Математичне програмування.Частина 2, 2005, Зам. № (0248)

В.Б. Мокін, О.Г. Яворська, М.П.Боцула, О.В. Давиденко, А.І.Катасонов, А.Р. Ящолт,.... Геоінформаційна аналітична система державн ого...Ч.І., 2005, Зам. № (0249)

Н.Б. Дубова, Л.І. Педорченко, В.С. Петрунін Збірник індивідуальних завдань з вищої математики. Операційне числення. Ч.7., 2005, Зам. № (0250)

Білинський Й.Й., Мотигін В.В. Обробка інформації засобами комп’ютерної математики., 2005, Зам. № (0251)

Л.І. Педорченко, В.А. Петрук, В.С. Петрунін Збірник індивідуальних завдань з вищої математики.Диференціальні рівняння. Ч.5., 2005, Зам. № (0252)

Собчук В. С. Грозозахист електротехнічних комплексів., 2005, Зам. № (0253)

Методичні вказівки до... Уклад.: Г.Г. Бортник, 2005, Зам. № (0255)

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів., 2005, Зам. № (0256)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Ж.І. Остапчук, Ю.В.Томашевський, 2005, Зам. № (0257)

Методичні вказівки до..Частина 1. Уклад.: А.В. Поплавський, 2005, Зам. № (0258)

Методичні вказівки до..Частина 2. Уклад.: А.В. Поплавський, 2005, Зам. № (0259)

Степанова І.С., Яковець О.Р. Німецька мова для майбутніх інженерів., 2005, Зам. № (0260)

Потупейко Л.М. From the History of Electronics., 2005, Зам. № (0261)

Методичні вказівки до... Уклад.: В.І. Савуляк, 2005, Зам. № (0262)

Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування, 2005, Зам. № (0263)

Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів інженерних спеціальностей, 2005, Зам. № (0264)

Дудатьєв А.В., Каплун В.А., Семеренко В.П. Захист програмного забезпечення. Частина 1., 2005, Зам. № (0265)

Видмиш А.А., Трошин О.І., Богачук В.В. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів.Частина 1., 2005, Зам. № (0266)

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Українська мова для слухачів підготовчого відділення., 2005, Зам. № (0267)

Дереч В.Д., Фурдіяк Н.Ю. Інтегральне числення., 2005, Зам. № (0268)

Буда А.Г. Збірник прикладів та задач з теоретичними відомостями, 2005, Зам. № (0269)

Методичні вказівки до. Уклад.: Н.Ю. Фурдіяк, Г. О.Черноволик, Н. І. Кокряцька, 2005, Зам. № (0270)

Круподьорова Л.М. Програмування мовою Delphi., 2005, Зам. № (0271)

Лялюк О.Г. Основи радіоекології., 2005, Зам. № (0272)

Сачанюк-Кавецька Н.В., Педорченко Л.І. Рівняння математичної фізики, 2005, Зам. № (0273)

Дудар І.Н. Технологія зведення будівель і споруд, 2005, Зам. № (0274)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. І. Гороховський, 2005, Зам. № (0275)

Квєтний Р.Н., Кривогубченко С.Г., Кривогубченко Д.С., Богач І.В., Прадівлянний М.Г. Інтегральна схемотехніка, 2005, Зам. № (0276)

Осадчук В.С., Осадчук О.В. Волоконно-оптичні системи передачі, 2005, Зам. № (0277)

Рубаненко О.Є., Кравцов К.І., Комар В.О. Мікропроцесорна техніка, 2005, Зам. № (0278)

Кононов С.П. Основи радіомовлення, 2005, Зам. № (0279)

Круподьорова Л.М. Алгоритмізація і основи програмування, 2005, Зам. № (0280)

Рубаненко О.Є., Лагутін В.М. Релейний захист та автоматика двотрансформаторної підстанції, 2005, Зам. № (0281)

Корженко В. Я., Корженко З.П., Горчинська Л. В. Українська мова для студентів-іноземців підготовчого відділення, 2005, Зам. № (0282)

Козловський В. О., Лесько О.Й. Бізнес-планування, 2005, Зам. № (0283)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Пішенін В.О., Томчук В. І., Штурма А.Л. Курсове проектування металорізальних верстатів., 2005, Зам. № (0284)

Терешкевич Л.Б., Терешкевич Н.В., Волоцький А.М. Проектування цехових електричних мереж і освітлювальних установок, 2005, Зам. № (0285)

Петрук В.А. Вища математика з прикладними задачами для ігрових занять, 2005, Зам. № (0286)

Корженко В.Я., Корженко З.П. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина 1., 2005, Зам. № (0293)

Небава М.І., Чалюк П.В., Зянько В.В., Журко Т.О. Бакалаврська дипломна робота менедж ера-економіста, 2005, Зам. № (0294)

Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів., 2005, Зам. № (0295)

О.М. Михайлова-Пехан, Г.Я. Наконечна Пасивний стан дієслів Навчальний посібник з англійської мови., 2005, Зам. № (0297)

Поплавський А. В., КореннийА. А., Коренна Т. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Практикум., 2005, Зам. № (0299)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О.Є. Рубаненко, В.С. Комар, 2005, Зам. № (0300)

Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Магнітне та електромагнітне., 2005, Зам. № (0303)

В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів. Частина 1, 2005, Зам. № (0304)

В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів. Частина 2, 2005, Зам. № (0305)

Методичні вказівки та... Уклад.: С.П. Кононов, В.В. Чернига, 2005, Зам. № (0306)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Т.О. Савчук, 2005, Зам. № (0307)

Методичні вказівки до... Уклад.: А.М. Власенко, О.Ю. Співак, 2005, Зам. № (0308)

О.В. Кобилянський Охорона праці у галузі, 2005, Зам. № (0309)

Друкований М.Ф., Лівінський М.О. Технологія улаштування підлоги., 2005, Зам. № (0310)

Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування., 2005, Зам. № (0311)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О.П. Шеремета, Р. Ф. Лободзінська, 2005, Зам. № (0312)

Методичні вказівки до... Уклад.: О.П. Шиліна, О.Л. Гайдамак, 2005, Зам. № (0313)