Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2016 року

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум, 2016, 216 c. Зам. № 2016-001

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. Практикум, 2016, 164 c. Зам. № 2016-004

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 106 c. Зам. № 2016-006

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 98 c. Зам. № 2016-007

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-008

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, 2016, 137 c. Зам. № 2016-009

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, 2016, 113 c. Зам. № 2016-010

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Лінійні інтегральні схеми» для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Гарнага В. А., Решетнік О. О., 2016, 34 c. Зам. № 2016-012

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та естетика» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Грозна Н. З., 2016, 17 c. Зам. № 2016-013

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 21 c. Зам. № 2016-014

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 22 c. Зам. № 2016-015

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ. Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В., 2016, 44 c. Зам. № 2016-016

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 29 c. Зам. № 2016-017

Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 26 c. Зам. № 2016-018

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 36 c. Зам. № 2016-019

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 36 c. Зам. № 2016-020

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 23 c. Зам. № 2016-021

Головашенко І. О. Філософія. Навчальний посібник, 2016, 200 c. Зам. № 2016-026

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Основи наноелектроніки. Навчальний посібник, 2016, 200 c. Зам. № 2016-028

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами. з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Trace Mode 6. Уклад.: Розводюк М. П., Левицький С. М., 2016, 20 c. Зам. № 2016-030

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 no Ethernet. Уклад.: Розводюк М. П., Левицький С. М., 2016, 20 c. Зам. № 2016-031

Розводюк М. П., Левицький С. М. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології». Навчальний посібник, 2016, 108 c. Зам. № 2016-032

Розводюк М. П. Електричні машини. Організація СРС. Навчальний посібник, 2016, 138 c. Зам. № 2016-033

Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для СРС. Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-034

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. Навчальний посібник, 2016, 72 c. Зам. № 2016-036

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-037

Бурбело М. Й. Математичні задачі електроенергетики. Математичне моделювання електропостачальних систем. Навчальний посібник, 2016, 185 c. Зам. № 2016-041

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-042

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання та прилади. Навчальний посібник, 2016, 141 c. Зам. № 2016-043

Довбиш В. А. Основи підприємницького права України. Навчальний посібник, 2016, 219 c. Зам. № 2016-044

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2016, 148 c. Зам. № 2016-045

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. Навчальний посібник, 2016, 113 c. Зам. № 2016-046

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2016, 42 c. Зам. № 2016-047

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. Навчальний посібник, 2016, 132 c. Зам. № 2016-049

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів в галузі електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку. Навчальний посібник, 2016, 102 c. Зам. № 2016-050

Етика Стародавньої Греції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика». Уклад.: Прищак М. Д., Харьков М. Г., 2016, 44 c. Зам. № 2016-051

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки». Уклад.: Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В., 2016, 68 c. Зам. № 2016-052

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2016, 52 c. Зам. № 2016-054

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 58 c. Зам. № 2016-055

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-056

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 30 c. Зам. № 2016-057

Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 104 c. Зам. № 2016-064

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-065

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 78 c. Зам. № 2016-066

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС. Навчальний посібник, 2016, 84 c. Зам. № 2016-068

Савчук Т. О. Організація баз даних та знань. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 86 c. Зам. № 2016-069

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. Навчальний посібник, 2016, 88 c. Зам. № 2016-071

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. Навчальний посібник, 2016, 130 c. Зам. № 2016-072

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. Навчальний посібник, 2016, 129 c. Зам. № 2016-073

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання автомобілів і тракторів» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». Уклад.: Богачук В. В., Граняк В. Ф., 2016, 52 c. Зам. № 2016-074

Осадчук О. В., Звягін О. С. Теорія електричних кіл і сигналів. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 156 c. Зам. № 2016-077

Основи здорового способу життя студентів. Методичні вказівки. Уклад.: Овчарук В. В., Овчарук В. Г., 2016, 44 c. Зам. № 2016-078

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Уклад.: Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю., 2016, 36 c. Зам. № 2016-079

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П., 2016, 24 c. Зам. № 2016-081

Теоретичні та практичні завдання для розрахунку будівельних конструкцій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Сіянов О. І., 2016, 28 c. Зам. № 2016-082

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А., 2016, 48 c. Зам. № 2016-083

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика». Уклад.: Степанова Н. Д., Юзюк А. О., 2016, 24 c. Зам. № 2016-084

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт». Частина І. Уклад.: Гарнага В. Л., Кучеренко Л. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-085

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка». Уклад.: Камінський А. В., 2016, 16 c. Зам. № 2016-086

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. Навчальний посібник, 2016, 104 c. Зам. № 2016-091

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. Навчальний посібник, 2016, 105 c. Зам. № 2016-093

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. Навчальний посібник, 2016, 68 c. Зам. № 2016-094

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи цифрової та мікропроцесорної техніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка». Уклад.: Тарновський М. Г., 2016, 36 c. Зам. № 2016-095

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи оптоелектроніки і фотоніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка». Уклад.: Тарновський М. Г., 2016, 32 c. Зам. № 2016-096

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Уклад.: Зінько О. В., Кадочнікова Л. О., 2016, 28 c. Зам. № 2016-097

Методичні рекомендації з вивчення техніки катання на ковзанах. Уклад.: Колос О. А., Тихонова С. В., 2016, 20 c. Зам. № 2016-098

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Уклад.: Захарченко С. М., Кадук О. В., 2016, 25 c. Зам. № 2016-099

Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1. Уклад.: Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., 2016, 48 c. Зам. № 2016-100

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Грозна Н. З., 2016, 32 c. Зам. № 2016-102

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., 2016, 36 c. Зам. № 2016-103

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 52 c. Зам. № 2016-104

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент». Уклад.: Адлер О. О., 2016, 28 c. Зам. № 2016-105

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи матеріалознавства і матеріали електронних апаратів» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Павлов С. М., 2016, 80 c. Зам. № 2016-113

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання. Уклад.: Колодний В. В., Озеранський В. С., 2016, 20 c. Зам. № 2016-114

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С., 2016, 12 c. Зам. № 2016-115

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум,, 2016, 84 c. Зам. № 2016-116

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-119

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2016, 36 c. Зам. № 2016-137

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-140

Камінський А. В., Боцула М. П. Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft excel. Навчальний посібник, 2016, 138 c. Зам. № 2016-142

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 106 c. Зам. № 2016-144

Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., 2016, 49 c. Зам. № 2016-148

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, 2016, 80 c. Зам. № 2016-152

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник, 2016, 152 c. Зам. № 2016-153

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації (вид. 2-ге, перероб. та доп.). Навчальний посібник, 2016, 152 c. Зам. № 2016-154

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-155

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Огородник К. В., Ратушний П. М., 2016, 16 c. Зам. № 2016-156

Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О., 2016, 16 c. Зам. № 2016-157

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Мороз О. О., Краєвська А.С., 2016, 32 c. Зам. № 2016-158

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-160

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2016, 80 c. Зам. № 2016-162

Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво». Уклад.: Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-165

Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології. Уклад.: Магас Л. М., Столяренко О. В., 2016, 60 c. Зам. № 2016-166

Буда А. Г., Обертюх Р. Р., Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв’них і ланцюгових передач. Навчальний посібник, 2016, 84 c. Зам. № 2016-169

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник, , 2016, 106 c. Зам. № 2016-170

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 127 c. Зам. № 2016-171

Магістерська кваліфікаційна робота студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність». Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й., 2016, 75 c. Зам. № 2016-177

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 61 c. Зам. № 2016-194

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 144 c. Зам. № 2016-195

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Жагловська О. М., 2016, 31 c. Зам. № 2016-196

Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру. Уклад.: Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А., 2016, 79 c. Зам. № 2016-197

Севостьянов І. В. Вступ до фаху. Навчальний посібник, 2016, 108 c. Зам. № 2016-201

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 60 c. Зам. № 2016-203

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ, 2016, 68 c. Зам. № 2016-204

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М., 2016, 32 c. Зам. № 2016-207

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи». Уклад.: Коваль Л. Г., Московко М. В., 2016, 28 c. Зам. № 2016-208

Барковська А. А., Дереч В. Д. Лінійна алгебра. Векторні та евклідові простори. Лінійні оператори. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-211

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. Навчальний посібник, 2016, 85 c. Зам. № 2016-220

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М., 2016, 61 c. Зам. № 2016-222

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Уклад.: Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В., 2016, 39 c. Зам. № 2016-223

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Уклад.: Зубенко О. В., Степанова І. С., 2016, 42 c. Зам. № 2016-227

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В., 2016, 62 c. Зам. № 2016-228