Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2012 року

Прибельська М. В. Посібник з математики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Геометрія. Планіметрія. Навчальний посібник. 2012, 100 c. Зам. № 2012-003

Бурбело М. Ю., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків. Навчальний посібник. 2012, 204 c. Зам. № 2012-004

Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б. та ін. Апаратура для фізіотерапії та діагностики. Навчальний посібник. 2012, 213 c. Зам. № 2012-005

Пєтух А. М., Обідник Д. Т. Елементи, вузли та пристрої ЕОМ. Лабораторний практикум та курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-006

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник. 2012, 200 c. Зам. № 2012-011

Методичні вказівки. Технологічний комплекс зміцнення поверхонь гальванічними методами насталювання. Уклад.: Гайдамак О. Л., Архіпова Т. Ф., 2012, 24c., Зам. № 2012-022.

Методичні вказівки. Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва. Уклад.: Малярчук А. О., Поліщук Л. К., 2012, 28 c., Зам. № 2012-023.

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 120 c. Зам. № 2012-024

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 250 c. Зам. № 2012-025

Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки. Навчальний посібник. 2012, 292 c. Зам. № 2012-026

Методичні вказівки. Економіка та організація виробництва. Курсова робота. Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2012, 40 c., Зам. № 2012-031.

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. Навчальний посібник. 2012, 172 c. Зам. № 2012-032

Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. 2012, 200 c. Зам. № 2012-061

Методичні вказівки. Системне адміністрування. Курсова робота для заочників. Уклад.: Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Снігур А. В., 2012, 80 c., Зам. № 2012-063.

Петрук В. А., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика з комп'ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. 2012, 158 c. Зам. № 2012-084

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 142 c. Зам. № 2012-085

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-086

Адлер О. О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. 2012, 90 c. Зам. № 2012-087

Методичні вказівки. Операційний менеджмент. Уклад.: Ратушняк О. Г., 2012, 45 c., Зам. № 2012-088.

Методичні вказівки. Основи охорони праці. Уклад.: Бондаренко Є. А., 2012, 50 c., Зам. № 2012-089.

Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Уклад.: Бондаренко Є. А., 2012, 52 c., Зам. № 2012-090.

Методичні вказівки. Захисні заходи електробезпеки та розрахунок занулення. Уклад.: Бондаренко Є. А., Дрончак В. О., 2012, 32 c., Зам. № 2012-091.

Методичні вказівки. Українська мова для іноземних студентів. Уклад.: П'яст Н. Й., Андрікевич І. А., 2012, 53 c., Зам. № 2012-092.

Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Розв'язування задач на топографічних картах та планах. Уклад.: Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., 2012, 26 c., Зам. № 2012-093.

Методичні вказівки. Технічна електродинаміка. Уклад.: Крушевський Ю. В., Семенов А. О., 2012, 48 c., Зам. № 2012-094.

Методичні вказівки. Системи документального електрозв'язку. Уклад.: Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О., 2012, 32 c., Зам. № 2012-095.

Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., 2012, 64 c., Зам. № 2012-096.

Методичні вказівки. Українська мова. Морфологія. Уклад.: Азарова Л. Є., Завальнюк Л. В., Кошельник В. В., 2012, 64 c., Зам. № 2012-097.

Остапенко О. П. Технічна термодинаміка. Лабораторний практикум. 2012, 92 c., Зам. № 2012-098.

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 106 c. Зам. № 2012-099

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 108 c. Зам. № 2012-100

Методичні вказівки. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Уклад.: Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В., 2012, 98 c., Зам. № 2012-101.

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. 2012, 147 c. Зам. № 2012-102

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний практикум., 2012, 72 c. Зам. № 2012-103

Клочко В. І., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання. Навчальний посібник. 2012, 84 c. Зам. № 2012-104

Майданюк В. П., Пєтух А. М. Обробка сигналів. Навчальний посібник. 2012, 146 c. Зам. № 2012-105

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 108 c. Зам. № 2012-106

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. 2012, 360 c. Зам. № 2012-107

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник. 2012, 388 c. Зам. № 2012-111

Кононов С. П. Системи радіо- і телевізійного мовлення. Навчальний посібник. 2012, 116 c. Зам. № 2012-112

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник. 2012, 118 c. Зам. № 2012-113

Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. Інформатика. Курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 184 c. Зам. № 2012-114

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А. Deutshe autos und autohersteller. Навчальний посібник. 2012, 109 c. Зам. № 2012-115

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 168 c. Зам. № 2012-116

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Гідрогазодинаміка (приклади і задачі). Навчальний посібник. 2012, 180 c. Зам. № 2012-117

Барковська А. А., Дереч В. Д. Вища математика. Математичний аналіз. Границя функції та неперервність. Навчальний посібник. 2012, 73 c. Зам. № 2012-118

Анісімов В. Ф., Поляков А. П., Севостьянов С. М. Автомобільні двигуни. Курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 98 c. Зам. № 2012-119

Ребедайло В. М., Кашканов В. А. Експертиза дорожньо-транспортних пригод. Навчальний посібник. 2012, 158 c. Зам. № 2012-120

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів" Уклад.: Мотигін В. В., Костюк О. А., 2012, 38 c., Зам. № 2012-123.

Петрук В. А., Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ. Навчальний посібник. 2012, 94 c. Зам. № 2012-128

Методичні вказівки. Теорія керування. Завдання до контрольної та лабораторного практикуму. Уклад.: Яровий А. А., 2012, 29 c., Зам. № 2012-136.

Методичні вказівки. Мовно-конструкторська наукова практика (для іноземних студентів 3-го курсу). Уклад.: Азарова Л. Є., Опанасюк М. М., Солодар Л. В., 2012, 44 c., Зам. № 2012-138.

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації. Навчальний посібник. 2012, 293 c. Зам. № 2012-139

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. 2012, 130 c. Зам. № 2012-140

Вірник М. М., Булига Ю. В. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. Навчальний посібник. 2012, 200 c. Зам. № 2012-141

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Нагнітачі та теплові двигуни. Навчальний посібник. 2012, 100 c. Зам. № 2012-142

Добровольська К. В., Михалевич В. М. Практикум з теорії ймовірностей. Навчальний посібник. 2012, 120 c. Зам. № 2012-143

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний посібник. 2012, 92 c. Зам. № 2012-144

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Логістика" Уклад.: Безсмертна О. В., 2012, 68 c., Зам. № 2012-145.

Методичні вказівки. Основи теорії цифрових автоматів. Лабораторні роботи. Уклад.: Биков М. М., Ковтун В. В., 2012, 77 c., Зам. № 2012-146.

Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Визначення координат точок знімального обгрунтування та побудова плану будівельного майданчика. Уклад.: Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., 2012, 26 c., Зам. № 2012-147.

Методичні вказівки. Технологічна оснастка. Курсова робота. Уклад.: Петров О. В., Сухоруков С. І., Ляховченко Н. В., 2012, 45 c., Зам. № 2012-157.

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Дослідження операцій. Тестові завдання з теоретичною підтримкою. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-158

Методичні вказівки. Спеціальні електричні машини. Самостійна робота студентів. Уклад.: Розводюк М. П., 2012, 29 c., Зам. № 2012-161.

Методичні вказівки. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери. Практичні роботи. Уклад.: Ратушняк Г. С., Колісник О. П., 2012, 27 c., Зам. № 2012-162.

Методичні вказівки. Ресурсоенергозбереження. Курсовий проект. Уклад.: Іщенко В. А., 2012, 27 c., Зам. № 2012-163.

Остапенко О. П. Теплотехнологічні установки. Курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 119 c. Зам. № 2012-164

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Конструювання та технологія мікроелектронної апаратури. Ч. 1. Конструювання елементів мікроелектронної апаратури. Навчальний посібник. 2012, 185 c. Зам. № 2012-165

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. 2012, 360 c. Зам. № 2012-170

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засоби обчислювальної техніки". Уклад.: Романюк О.Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В., 2012, 53 c., Зам. № 2012-180.

Данілюк Т. О., Бурдейний В. М. Посібник з фізики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Частина 3. Навчальний посібник. 2012, 60 c. Зам. № 2012-184

Пономарчук І. А. Слободян Н. М. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок. Навчальний посібник. 2012, 92 c. Зам. № 2012-189

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник. 2012, 352 c. Зам. № 2012-195

Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів і систем керування. Навчальний посібник. 2012, 308 c. Зам. № 2012-197

Видмиш А. А., Бабій С. М., Петрусь В. В. Теорія електропривода. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник. 2012, 96 c. Зам. № 2012-198

Вяхк І. А., Степанова І. С. Німецька мова у комп'ютерному середовищі. Навчальний посібник. 2012, 162 c. Зам. № 2012-200

Методичні вказівки. Формування комунікативної компетенції (завдання з англійської мови). Уклад.: Вяхк І. А., Медведєва С. О., Степанова І. С., 2012, 48 c., Зам. № 2012-201.

Методичні вказівки. Фізичні основи електроніки. Уклад.: Мартинюк В. В.,Книш Б. П., Огородник Б. П., 2012, 36 c., Зам. № 2012-202.