Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2017 року

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина 1) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 42 c. Зам. № 2017-001. Ціна 28,75₴

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Екологічні аспекти виробництва енергії. Навчальний посібник, 2017, 84 c. Зам. № 2017-002. Ціна 69,70₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху». Уклад.: Севостьянов І. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-003. Ціна 19,20₴

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання. Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., 2017, 49 c. Зам. № 2017-004. Ціна 31,25₴

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей. Уклад.: Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М., 2017, 39 c. Зам. № 2017-005. Ціна 26,35₴

Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з основ вакуумної та плазмової електроніки для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 16 c. Зам. № 2017-006. Ціна 12,00₴

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Причепа І. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-007. Ціна 29,85₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Холодильна техніка та технологія», напрям підготовки «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 27 c. Зам. № 2017-008. Ціна 19,20₴

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання. Уклад.: Залюбівська О. Б., Прищак М. Д., 2017, 40 c. Зам. № 2017-011. Ціна 26,35₴

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторнийпрактикум, 2017, 56 c. Зам. № 2017-012. Ціна 30,25₴

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум, 2017, 112 c. Зам. № 2017-013. Ціна 60,15₴

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум, 2017, 85 c. Зам. № 2017-016. Ціна 44,90₴

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 112 c. Зам. № 2017-017. Ціна 59,90₴

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник, 2017, 123 c. Зам. № 2017-018. Ціна 66,20₴

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Лабораторний практикум, 2017, 130 c. Зам. № 2017-021. Ціна 69,35₴

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. Навчальний посібник, 2017, 85 c. Зам. № 2017-022. Ціна 43,30₴

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Приктикум, 2017, 118 c. Зам. № 2017-024. Ціна 62,80₴

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. Навчальний посібник, 2017, 171 c. Зам. № 2017-025. Ціна 88,75₴

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Приктикум, 2017, 152 c. Зам. № 2017-028. Ціна 78,35₴

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення, 2017, 87 c. Зам. № 2017-029. Ціна 45,50₴

Кацив С. Ш. Теорія електричних та магнітних кіл. Конспект лекцій, 2017, 134 c. Зам. № 2017-030. Ціна 71,40₴

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-032. Ціна 55,80₴

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. Навчальний посібник, 2017, 148 c. Зам. № 2017-033. Ціна 76,40₴

Свиридов М. П., Тептя В. В. Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі. Навчальний посібник, 2017, 99 c. Зам. № 2017-034. Ціна 53,70₴

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2017, 53 c. Зам. № 2017-035. Ціна 33,65₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А., 2017, 42 c. Зам. № 2017-037. Ціна 28,75₴

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. Навчальний посібник, 2017, 111 c. Зам. № 2017-040. Ціна 55,50₴

Денисюк С. Г. Комунікологія. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-041. Ціна 51,75₴

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 119 c. Зам. № 2017-044. Ціна 63,75₴

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. Навчальний посібник, 2017, 120 c. Зам. № 2017-047. Ціна 64,00₴

Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення. Уклад.: ЄвсєєваМ. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2017, 41 c. Зам. № 2017-048. Ціна 22,25₴

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. Підручник, 2017, 708 c. Зам. № 2017-052. Ціна 178,00₴

Кононов С. П., Тромсюк В. Д. Цифрове відео- та аудіокодування. Лабораторний практикум, 2017, 71 c. Зам. № 2017-057. Ціна 35,10₴

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. Навчальний посібник, 2017, 133 c. Зам. № 2017-058. Ціна 65,10₴

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-059. Ціна 55,80₴

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. Навчальний посібник, 2017, 40 c. Зам. № 2017-060. Ціна 11,00₴

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Навчальний посібник, 2017, 120 c. Зам. № 2017-061. Ціна 63,95₴

Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. Уклад.: Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І., 2017, 50 c. Зам. № 2017-063. Ціна 28,25₴

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. Навчальний посібник, 2017, 107 c. Зам. № 2017-064. Ціна 37,35₴

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2017, 110 c. Зам. № 2017-065. Ціна 54,60₴

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-066. Ціна 68,20₴

Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М. Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 64 c. Зам. № 2017-067. Ціна 31,45₴

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. Навчальний посібник, 2017, 129 c. Зам. № 2017-068. Ціна 63,85₴

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 126 c. Зам. № 2017-069. Ціна 62,00₴

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-070. Ціна 56,10₴

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. Навчальний посібник, 2017, 90 c. Зам. № 2017-071. Ціна 45,35₴

Гайдамак О. Л. Автоматичне керування та автоматизація процесів зварювання і відновлення. Лабораторний практикум, 2017, 50 c. Зам. № 2017-072. Ціна 24,95₴

Бєлов В. С., Кононов С. П. Системи радіозв’язку. Лабораторний практикум, 2017, 90 c. Зам. № 2017-073. Ціна 45,40₴

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. Збірник задач , 2017, 77 c. Зам. № 2017-074. Ціна 46,65₴

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація. Лабораторний практикум, 2017, 110 c. Зам. № 2017-075. Ціна 54,05₴

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. Навчальний посібник, 2017, 100 c. Зам. № 2017-076. Ціна 49,90₴

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень». Уклад.: Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-077. Ціна 22,90₴

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. Навчальний посібник, 2017, 125 c. Зам. № 2017-078. Ціна 62,00₴

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. Навчальний посібник, 2017, 98 c. Зам. № 2017-079. Ціна 48,55₴

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-080. Ціна 63,30₴

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. Навчальний посібник, 2017, 75 c. Зам. № 2017-081. Ціна 38,70₴

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Комп'ютерні мережі та Інтернет. Лабораторний практикум, 2017, 76 c. Зам. № 2017-082. Ціна 37,35₴

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. Навчальний посібник, 2017, 162 c. Зам. № 2017-083. Ціна 78,75₴

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум, 2017, 75 c. Зам. № 2017-085. Ціна 38,70₴

Власенко А. М. Вступ до матеріалознавства. Навчальний посібник, 2017, 74 c. Зам. № 2017-086. Ціна 36,50₴

Павлов С. М., Войцеховська О.В. Технологія мікроелектронних засобів. Навчальний посібник, 2017, 169 c. Зам. № 2017-087. Ціна 97,30₴

Методичні вказівки до СРС та вик-ня КРС ЗФН з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кашканов В. А., 2017, 17 c. Зам. № 2017-088. Ціна 9,90₴

Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701- «Електротехніка та електротехнології». Уклад.: Шуллє Ю. А., Демов О. Д., 2017, 24 c. Зам. № 2017-089. Ціна 14,20₴

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання». Уклад.: Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П., 2017, 28 c. Зам. № 2017-090. Ціна 17,65₴

Методичні вказівки, контрольні завдання і програма з дисципліни «Твердотільна електроніка». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 12 c. Зам. № 2017-092. Ціна 7,70₴

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисц. «Високотемпературні процеси та установки». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 60 c. Зам. № 2017-093. Ціна 35,10₴

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 26 c. Зам. № 2017-094. Ціна 16,40₴

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка». Уклад.: Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П., 2017, 44 c. Зам. № 2017-095. Ціна 26,35₴

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 48 c. Зам. № 2017-096. Ціна 28,50₴

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 30 c. Зам. № 2017-097. Ціна 18,60₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2017, 50 c. Зам. № 2017-098. Ціна 29,55₴

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання КР з дисципліни «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підготовки «Автомобільний транстпорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 29 c. Зам. № 2017-099. Ціна 18,60₴

Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з.ф.н.. Уклад.: Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О., 2017, 25 c. Зам. № 2017-100. Ціна 15,50₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Проектування комплексів обладнання для напилювання» для студ. спец. «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій». Уклад.: Гайдамак О. Л., 2017, 48 c. Зам. № 2017-101. Ціна 27,35₴

Гайдамак О. Л., Осадчук А. Ю. Паяння, склеювання та споріднені процеси. Навчальний посібник, 2017, 40 c. Зам. № 2017-102. Ціна 23,60₴

Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 34 c. Зам. № 2017-103. Ціна 20,80₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 30 c. Зам. № 2017-104. Ціна 18,60₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 25 c. Зам. № 2017-105. Ціна 16,40₴

Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 32 c. Зам. № 2017-106. Ціна 19,80₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 12 c. Зам. № 2017-107. Ціна 7,60₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Штофель Д. Х., 2017, 25 c. Зам. № 2017-108. Ціна 16,40₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрова обробка інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мік-ро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 10 c. Зам. № 2017-109. Ціна 7,60₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Штофель Д. Х., 2017, 20 c. Зам. № 2017-110. Ціна 13,20₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 15 c. Зам. № 2017-111. Ціна 11,00₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрові методи обробки інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 9 c. Зам. № 2017-112. Ціна 6,75₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Надійність біотехнічних систем» для студ. спец. «Біомедична інженерія». Уклад.: Злепко С. М., Барановський Д. М., 2017, 21 c. Зам. № 2017-114. Ціна 15,30₴

Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Книш Б. П., Кулик Я. А., 2017, 12 c. Зам. № 2017-116. Ціна 6,75₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 18 c. Зам. № 2017-117. Ціна 13,90₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка». Уклад.:Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В., 2017, 24 c. Зам. № 2017-118. Ціна 17,76₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Медична апаратура спеціального призначення» для студ. спеціальності 163 -»Біомедична анженерія». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 25 c. Зам. № 2017-119. Ціна 18,80₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисц. «Методи моделювання в біотехнічних та медичних апаратах і системах» для студ. спеціальності 163 - «Біомедична анженерія». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 20 c. Зам. № 2017-122. Ціна 15,30₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М., 2017, 22 c. Зам. № 2017-123. Ціна 16,35₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2017, 39 c. Зам. № 2017-124. Ціна 24,15₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О., 2017, 20 c. Зам. № 2017-125. Ціна 15,30₴

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. Навчальний посібник, 2017, 117 c. Зам. № 2017-126. Ціна 67,80₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою». Уклад.: Карпінець В. В., Кец Д. О., 2017, 37 c. Зам. № 2017-127. Ціна 22,00₴

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. Навчальний посібник, 2017, 76 c. Зам. № 2017-128. Ціна 40,75₴

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Методологія та організація наукових досліджень». Уклад.: Злепко С. М., Штофель Д. Х., 2017, 25 c. Зам. № 2017-129. Ціна 18,80₴

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху «Електроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., 2017, 16 c. Зам. № 2017-130. Ціна 11,00₴

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Ратушний П. М., 2017, 20 c. Зам. № 2017-131. Ціна 13,20₴

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Білинський Й. Й., 2017, 24 c. Зам. № 2017-132. Ціна 15,40₴

Спеціальні питання електропостачання. Програма дисц., Методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141- «Електротехнічні системи електроспоживання». Уклад.: Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В., 2017, 33 c. Зам. № 2017-133. Ціна 23,60₴

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум, 2017, 129 c. Зам. № 2017-134. Ціна 64,85₴

МР до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи. Уклад.: Євсєєв Л. Г., Тихонова С. В., Дубовік Р. Г., Кулик Д. Г., 2017, 33 c. Зам. № 2017-135. Ціна 20,80₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Мікроекономіка» для студ. спеціальності 073-Менеджмент. Уклад.: Зянько В. В., Зянько В. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-136. Ціна 21,25₴

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. Навчальний посібник, 2017, 70 c. Зам. № 2017-137. Ціна 30,75₴

Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4-го курсу всіх спеціальностей. Уклад.: Старовойт Ю. Л., Мошноріз М. М., 2017, 55 c. Зам. № 2017-138. Ціна 37,90₴

Методичні вказівки до виконання СРС з дисципліни «Методи інтенсифікації теплообміну». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 40 c. Зам. № 2017-139. Ціна 27,35₴

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). Навчальний посібник, 2017, 82 c. Зам. № 2017-140. Ціна 35,40₴

Нікольський О. І., Шеремета О. П. Моделювання теплових процесів в РЕА. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-141. Ціна 67,85₴

Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль). Уклад.: Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М., 2017, 58 c. Зам. № 2017-142. Ціна 39,40₴

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Технічна термодинаміка (частина 2) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 50 c. Зам. № 2017-143. Ціна 33,30₴

Методичні вказівки до виконання СР студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика» (частина 2). Уклад.: Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П., 2017, 65 c. Зам. № 2017-144. Ціна 43,40₴

Методичні рекомендації до навчально-тренувального процесу груп спортивного вдосконалення з футболу. Уклад.: Кулик Д. Г., Колос О. А., Дубовік Р. Г., 2017, 26 c. Зам. № 2017-145. Ціна 18,80₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» всіх форм навчання. Частина 1. Уклад.: Войцеховська О. В., Мотигін В. В., 2017, 46 c. Зам. № 2017-146. Ціна 31,20₴

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Біліченко В. В., Кашканов В. А., 2017, 22 c. Зам. № 2017-147. Ціна 16,60₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., 2017, 42 c. Зам. № 2017-148. Ціна 28,75₴

Методичні вказівки до опрацювання розділу «Охорона праці» в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням. Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., 2017, 56 c. Зам. № 2017-149. Ціна 37,95₴

Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н.. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А., 2017, 24 c. Зам. № 2017-150. Ціна 16,20₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Статистика» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Карачина Н. П., 2017, 59 c. Зам. № 2017-151. Ціна 26,20₴

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2017, 48 c. Зам. № 2017-152. Ціна 32,60₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студ. з дисц. «Холодильна техніка та технологія». (Ч 2. Теплові насоси) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «теплоенергетика»). Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 61 c. Зам. № 2017-153. Ціна 41,75₴

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). Навчальний посібник, 2017, 97 c. Зам. № 2017-155. Ціна 58,40₴

Методичні вказівки для виконання лаб. робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студ. бакалаврського напрямку 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов В. А., Варчук В. В., 2017, 43 c. Зам. № 2017-156. Ціна 26,85₴

Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчально- методичні матеріали. Уклад.: Укладач: В. Р. Сердюк, 2017, 156 c. Зам. № 2017-157. Ціна 38,00₴

Укладач: В. Р. Сердюк Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчально- методичні матеріали, 2017, 156 c. Зам. № 2017-157. Ціна 38,00₴

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 19 c. Зам. № 2017-158. Ціна 15,55₴

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Вальдшмідт І. М., 2017, 66 c. Зам. № 2017-169. Ціна 43,40₴

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Проектування систем автоматизації». Уклад.: Ковалюк О. О., 2017, 29 c. Зам. № 2017-171. Ціна 21,50₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати. Уклад.: Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П., 2017, 50 c. Зам. № 2017-172. Ціна 33,70₴

Методичні вказівки до виконання студентами самост. роботи з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності «Теплоенергетики». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 34 c. Зам. № 2017-173. Ціна 23,95₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки» для студентів напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Крилик Л. В., 2017, 44 c. Зам. № 2017-174. Ціна 30,20₴

Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей. Уклад.: Стадній А. С., 2017, 60 c. Зам. № 2017-175. Ціна 40,95₴

Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2017, 47 c. Зам. № 2017-176. Ціна 34,35₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки і функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування елементів інтегрованих схем для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 35 c. Зам. № 2017-177. Ціна 25,30₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи вимірювань та випробувань» для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 37 c. Зам. № 2017-178. Ціна 17,10₴

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М., 2017, 32 c. Зам. № 2017-179. Ціна 15,60₴

Методичні вказівки до вивчення курсу «Комунікологія» та тематика КР для студентів з.ф.н. всіх спеціальностей. Уклад.: Денисюк С. Г., 2017, 38 c. Зам. № 2017-180. Ціна 17,10₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів спеціальності «Зварювання» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 35 c. Зам. № 2017-181. Ціна 17,10₴

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М., 2017, 34 c. Зам. № 2017-182. Ціна 16,25₴

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., Степанова Н. Д., 2017, 45 c. Зам. № 2017-183. Ціна 20,75₴

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В., 2017, 57 c. Зам. № 2017-184. Ціна 24,90₴

Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт». Уклад.: Прадівлянний М. Г., Ситник О. Д., 2017, 32 c. Зам. № 2017-185. Ціна 17,10₴

Граняк В. Ф. Теорія електричних та електронних кіл. Частина 1. Конспект лекцій, 2017, 101 c. Зам. № 2017-186. Ціна 44,55₴

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. Навчальний посібник, 2017, 75 c. Зам. № 2017-187. Ціна 34,25₴

Збірник тестів та контрольних завдань з ділової французької мови для студентів магістратури всіх спеціальностей. Методичні вказівки для студентів магістратури. Уклад.: Старовойт Ю. Л., Хоменко Н. П., 2017, 28 c. Зам. № 2017-188. Ціна 14,05₴

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум, 2017, 87 c. Зам. № 2017-190. Ціна 39,25₴

Методичні вказівки до організації СРС з вивчення дисц.»Управління регіональним розвитком», спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Уклад.: Небава М. І., Ткачук Л. М., 2017, 57 c. Зам. № 2017-191. Ціна 24,90₴

Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. Уклад.: Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А., 2017, 40 c. Зам. № 2017-192. Ціна 18,60₴

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Приктикум, 2017, 143 c. Зам. № 2017-193. Ціна 83,00₴

Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації. Уклад.: Зубенко О. В., Степанова І. С., 2017, 44 c. Зам. № 2017-194. Ціна 20,55₴

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисц. «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Малініна Н. М., 2017, 53 c. Зам. № 2017-195. Ціна 23,25₴

Методичні вказівки «Культура Трипілля» з дисципліни «Історія української культури». Уклад.: Ярмоленко О. М., Зінько О. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-196. Ціна 14,65₴

Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки. Уклад.: Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В., 2017, 44 c. Зам. № 2017-197. Ціна 22,25₴

Філинюк М. А., Барась С. Т., Фурса С. Є, Лазарєв О. О. Навчальний посібник до виконання дипломних проектів (робіт) та магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7(8).05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7(8).05090201 «Радіоелектронні апарати і засоби» всіх форм навчання, 2017, 79 c. Зам. № 2017-198. Ціна 36,20₴

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум, 2017, 51 c. Зам. № 2017-199. Ціна 23,65₴

Методичні вказівки «Культура Поділля» з дисципліни «Історія української культури». Уклад.: Зінько О. В., Ярмоленко О. М., 2017, 44 c. Зам. № 2017-200. Ціна 20,15₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. «Історія української культури» для студ. усіх спец.. Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І., 2017, 50 c. Зам. № 2017-201. Ціна 22,25₴

Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з курсу «Системи мобільного зв’язку» для студ. напряму підг. 6.050903 ― «Телекомунікації» спеціальностей «Телекомунікаційні системи і мережі», «Технології та засоби телекомунікацій». Уклад.: Семенова О. О., Бєлов В. С., Войцеховська О. О., 2017, 52 c. Зам. № 2017-202. Ціна 23,25₴

Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки. Уклад.: Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С., 2017, 55 c. Зам. № 2017-203. Ціна 25,20₴

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник, 2017, 89 c. Зам. № 2017-204. Ціна 40,40₴

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. Навчальний посібник, 2017, 149 c. Зам. № 2017-205. Ціна 63,60₴

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Навчальний посібник, 2017, 60 c. Зам. № 2017-206. Ціна 28,45₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність). Уклад.: Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л., 2017, 72 c. Зам. № 2017-207. Ціна 30,85₴

Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Тестові завдання. Частина 1. Уклад.: Стадній А. С., 2017, 44 c. Зам. № 2017-208. Ціна 21,05₴

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей, 2017, 118 c. Зам. № 2017-209. Ціна 50,40₴

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. Навчальний посібник, 2017, 91 c. Зам. № 2017-210. Ціна 54,95₴

Методичні вказівки до виконання ЛР з дис. «Технології створення програмних продуктів» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». Уклад.: Сілагін О. В., Войцеховська О. О., 2017, 47 c. Зам. № 2017-211. Ціна 21,70₴

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах. Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М., 2017, 78 c. Зам. № 2017-212. Ціна 33,00₴

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум, 2017, 79 c. Зам. № 2017-213. Ціна 42,65₴

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум, 2017, 103 c. Зам. № 2017-214. Ціна 45,60₴

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-215. Ціна 70,15₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. Уклад.: Карачина Н. П., Сметанюк О. А., 2017, 29 c. Зам. № 2017-218. Ціна 14,15₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, c. Зам. № 2017-220. Ціна 17,10₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студ. з дисц. «Економічний аналіз» напряму підготовки 073 -»Менеджмент». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 32 c. Зам. № 2017-221. Ціна 15,60₴

Методичні вказівки до СРС з дисц. «Менеджменту»для студентів напряму 073 «Менеджмент». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 33 c. Зам. № 2017-222. Ціна 15,70₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 21 c. Зам. № 2017-223. Ціна 12,80₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Конструювання і технологія електроннх приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2017, 55 c. Зам. № 2017-224. Ціна 29,90₴

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум, 2017, 180 c. Зам. № 2017-225. Ціна 75,00₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2017, 24 c. Зам. № 2017-226. Ціна 14,65₴

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Плазмова електроніка. Навчальний посібник, 2017, 49 c. Зам. № 2017-227. Ціна 22,30₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В., 2017, 34 c. Зам. № 2017-228. Ціна 16,20₴

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-229. Ціна 40,40₴

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади». Уклад.: Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П., 2017, 57 c. Зам. № 2017-230. Ціна 30,50₴

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : Навчальний посібник, 2017, 115 c. Зам. № 2017-231. Ціна 50,20₴

Бікс Ю. С., Попов В. О. Проектування елементів покриття будівлі. Частина 1. Великопрогонова металева кроквяна ферма : Навчальний посібник, 2017, 72 c. Зам. № 2017-232. Ціна 31,25₴

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 88 c. Зам. № 2017-233. Ціна 39,25₴

Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч.. Уклад.: Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О., 2017, 50 c. Зам. № 2017-234. Ціна 26,60₴

Методичні вказівки до самост. та індивід. роботи з дисципл. «Ділове адміністрування» для студ спец. 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Причепа І. В., 2017, 26 c. Зам. № 2017-235. Ціна 14,65₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В., 2017, 36 c. Зам. № 2017-236. Ціна 19,85₴

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : Навчальний посібник, 2017, 139 c. Зам. № 2017-237. Ціна 70,55₴

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : Навчальний посібник, 2017, 145 c. Зам. № 2017-238. Ціна 60,80₴

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-239. Ціна 67,45₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., 2017, 37 c. Зам. № 2017-240. Ціна 20,35₴

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. Навчальний посібник, 2017, 106 c. Зам. № 2017-241. Ціна 46,45₴

Михалевський Д. В., Кичак В. М. Системи комутації : Навчальний посібник, 2017, 133 c. Зам. № 2017-242. Ціна 69,00₴

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: Навчальний посібник, 2017, 94 c. Зам. № 2017-243. Ціна 49,90₴

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Навчальний посібник, 2017, 85 c. Зам. № 2017-244. Ціна 58,25₴

Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Попович М. М., Маєвська І. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-245. Ціна 16,10₴

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник), 2017, 98 c. Зам. № 2017-246. Ціна 66,00₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-248. Ціна 27,60₴

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-250. Ціна 45,05₴

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2017, 78 c. Зам. № 2017-251. Ціна 54,00₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка». Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-252. Ціна 18,50₴

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. Навчальний посібник, 2017, 185 c. Зам. № 2017-253. Ціна 77,55₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи рухомого зв’язку» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення». Уклад.: Семенова О. О., Бєлов В. С., 2017, 33 c. Зам. № 2017-254. Ціна 18,60₴

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. Навчальний посібник, 2017, 148 c. Зам. № 2017-255. Ціна 62,25₴

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Нейрокомп'ютерні технології штучного інтелекту» для студ. спеціальності 122 - «Комп'ютерні науки» для усіх форм навчання. Уклад.: Колесницький О. К., 2017, 33 c. Зам. № 2017-256. Ціна 18,15₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» напряму підготовки 073 – «Менеджмент». Уклад.: Карачина Н. П., Лазарчук О. В., 2017, 39 c. Зам. № 2017-257. Ціна 22,20₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика». Ч. 1.. Уклад.: Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П., 2017, 60 c. Зам. № 2017-258. Ціна 18,50₴

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» денної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 40 c. Зам. № 2017-259. Ціна 22,20₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Холодильна техніка та холодильна технологія» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 53 c. Зам. № 2017-260. Ціна 28,10₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., 2017, 32 c. Зам. № 2017-261. Ціна 18,50₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання. Уклад.: Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А., 2017, 57 c. Зам. № 2017-262. Ціна 30,00₴

Остапенко О. П. Холодильна техніка та холодильна технологія. Теплові насоси. Конспект лекцій, 2017, 62 c. Зам. № 2017-264. Ціна 27,60₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків польових транзисторів для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 23 c. Зам. № 2017-265. Ціна 15,15₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й., 2017, 22 c. Зам. № 2017-266. Ціна 13,70₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю., 2017, 51 c. Зам. № 2017-267. Ціна 29,50₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування плівкових елементів гібридних інтегрованих схем, напрями підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 29 c. Зам. № 2017-268. Ціна 17,25₴

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д., 2017, 17 c. Зам. № 2017-269. Ціна 10,40₴

Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Прикладна оптика. Ч.1. Основи теорії оптичних систем. Навчальний посібник, 2017, 101 c. Зам. № 2017-270. Ціна 67,60₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-271. Ціна 24,30₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 42 c. Зам. № 2017-272. Ціна 22,35₴

Методичні вказівки до СРС з дисц. «Вступ до фаху», спеціальність «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 27 c. Зам. № 2017-273. Ціна 16,10₴

Головченко О. М., Нанака О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології». Частина 1. Експлуатацiя устаткування пpомислової котельні на газовому та рідкому паливі. Лабораторний практикум, 2017, 146 c. Зам. № 2017-274. Ціна 74,90₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Уклад.: Черняк О. І., Ткаченко О. М., 2017, 48 c. Зам. № 2017-275. Ціна 25,60₴

Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П., 2017, 30 c. Зам. № 2017-276. Ціна 16,70₴

Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-277. Ціна 24,30₴

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Статистична фізика. Навчальний посібник, 2017, 81 c. Зам. № 2017-278. Ціна 42,65₴

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., 2017, 45 c. Зам. № 2017-279. Ціна 24,45₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., 2017, 43 c. Зам. № 2017-280. Ціна 24,45₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання. Уклад.: Обертюх Р. Р., 2017, 35 c. Зам. № 2017-281. Ціна 20,45₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання. Уклад.: Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., 2017, 31 c. Зам. № 2017-282. Ціна 18,60₴

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-283. Ціна 48,55₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 28 c. Зам. № 2017-284. Ціна 17,15₴

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Прикладне матеріалознавство. Навчальний посібник, 2017, 60 c. Зам. № 2017-285. Ціна 31,25₴

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. Навчальний посібник, 2017, 78 c. Зам. № 2017-286. Ціна 41,35₴

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-288. Ціна 82,75₴

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум, 2017, 86 c. Зам. № 2017-289. Ціна 59,05₴

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-290. Ціна 82,75₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Жагловська О. М., 2017, 34 c. Зам. № 2017-291. Ціна 18,65₴

Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка». Уклад.: Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б., 2017, 80 c. Зам. № 2017-292. Ціна 40,85₴

Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство».. Уклад.: Савуляк В. І., Шиліна О. П., 2017, 25 c. Зам. № 2017-293. Ціна 17,25₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» напрями підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 –«Машинобудування», 6.070106 – «Автомобільний транспорт»,6.050504 – «Зварювання». Уклад.: Шиліна О. П., 2017, 43 c. Зам. № 2017-294. Ціна 26,65₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» студентами напряму підготовки 6.050504 – Зварювання. Уклад.: Шиліна О. П., 2017, 34 c. Зам. № 2017-295. Ціна 21,60₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Уклад.: Савуляк В. І., Шиліна О. П., 2017, 38 c. Зам. № 2017-296. Ціна 23,80₴

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум, 2017, 56 c. Зам. № 2017-297. Ціна 30,50₴

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Екологічні аспекти виробництва енергії» для студентів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 47 c. Зам. № 2017-298. Ціна 28,80₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчанні. Уклад.: Прищак М. Д., 2017, 20 c. Зам. № 2017-299. Ціна 12,30₴

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія управління в організації» для студентів спеціальності 7.060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., 2017, 39 c. Зам. № 2017-300. Ціна 21,75₴

Чепурний М. М., Степанова Н. Д. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств. Навчальний посібник, 2017, 159 c. Зам. № 2017-302. Ціна 105,45₴

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. Навчальний посібник, 2017, 81 c. Зам. № 2017-303. Ціна 43,20₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка». Уклад.: Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю., 2017, 56 c. Зам. № 2017-304. Ціна 33,15₴

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум, 2017, 94 c. Зам. № 2017-305. Ціна 64,20₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів спеціальності «Будівництво»та «Теплоенергетика». Уклад.: Лялюк О. Г., Сердюк В. Р., 2017, 48 c. Зам. № 2017-307. Ціна 28,70₴

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Фурик В. Г., 2017, 26 c. Зам. № 2017-308. Ціна 21,75₴

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа». Уклад.: Іщенко В. А., 2017, 34 c. Зам. № 2017-310. Ціна 21,65₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Савчук Т. О., Ваховська Л. М., 2017, 50 c. Зам. № 2017-312. Ціна 30,25₴

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-313. Ціна 29,80₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Схемотехніка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Ратушний П. М., Павлюк О. А., 2017, 63 c. Зам. № 2017-314. Ціна 37,35₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів напрямку підготовки – «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство». Уклад.: Гарнага В. Л., Дудар І. Н., 2017, 44 c. Зам. № 2017-315. Ціна 26,60₴

Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 6.050601. Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 40 c. Зам. № 2017-316. Ціна 24,40₴

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки:«Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка. Уклад.: Адлер О. О., 2017, 32 c. Зам. № 2017-317. Ціна 18,05₴

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. Навчальний посібник, 2017, 141 c. Зам. № 2017-318. Ціна 72,10₴

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. Навчальний посібник, 2017, 143 c. Зам. № 2017-319. Ціна 73,55₴

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. Навчальний посібник, 2017, 110 c. Зам. № 2017-321. Ціна 57,50₴

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум, 2017, 77 c. Зам. № 2017-324. Ціна 41,65₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 51 c. Зам. № 2017-325. Ціна 30,95₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 51 c. Зам. № 2017-326. Ціна 30,95₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 44 c. Зам. № 2017-327. Ціна 26,60₴

Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 1 : лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-331. Ціна 59,90₴

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-332. Ціна 70,15₴

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 199 c. Зам. № 2017-333. Ціна 130,85₴

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум, 2017, 90 c. Зам. № 2017-334. Ціна 47,20₴

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. Навчальний посібник, 2017, 150 c. Зам. № 2017-335. Ціна 99,65₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 14 c. Зам. № 2017-336. Ціна 9,95₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 14 c. Зам. № 2017-337. Ціна 9,95₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-338. Ціна 27,25₴

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. Навчальний посібник, 2017, 116 c. Зам. № 2017-339. Ціна 77,70₴

Риндюк В. І., Коц І. В., Риндюк С. В. Інформатика. Приклади і завдання з обчислювальної математики та теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2017, 76 c. Зам. № 2017-340. Ціна 52,35₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Ратушняк Г. С., Колесник К. В., 2017, 23 c. Зам. № 2017-343. Ціна 15,75₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 2 для студентів спецільності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Колесник К. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-344. Ціна 20,15₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Цирульник С. М., 2017, 26 c. Зам. № 2017-345. Ціна 16,45₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2017, 36 c. Зам. № 2017-347. Ціна 22,25₴

Шевченко А. В., Гречанюк М. С. Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка». Конспект лекцій, 2017, 124 c. Зам. № 2017-349. Ціна 82,80₴

Тести з української літератури ХХ століття для слухачів заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення центру довузів-ської підготовки. Частина ІІ. : методичні вказівки. Уклад.: Азарова Л. Є, Олійник Л. І., Андрощук К. М., 2017, 48 c. Зам. № 2017-350. Ціна 28,70₴

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-351. Ціна 65,70₴

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. Навчальний посібник, 2017, 86 c. Зам. № 2017-352. Ціна 59,05₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека». Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А., 2017, 24 c. Зам. № 2017-353. Ціна 14,20₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Захарченко С. М., Кадук О. В., 2017, 22 c. Зам. № 2017-354. Ціна 14,30₴

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-355. Ціна 65,80₴

Мельничук Л. М. Економіка та організація виробництва в електрогосподарствах підприємств. Навчальний посібник, 2017, 8 c. Зам. № 2017-356. Ціна 58,00₴

Кузьмін І. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник, 2017, 116 c. Зам. № 2017-359. Ціна 59,80₴

Архіпова Т. Ф. Електронно-променеві технології. Лабораторний практикум, 2017, 84 c. Зам. № 2017-360. Ціна 44,55₴

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум, 2017, 86 c. Зам. № 2017-362. Ціна 57,20₴

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І., 2017, 119 c. Зам. № 2017-363. Ціна 61,70₴

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІI., 2017, 116 c. Зам. № 2017-364. Ціна 59,80₴

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І., 2017, 142 c. Зам. № 2017-366. Ціна 72,65₴

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина IІ., 2017, 143 c. Зам. № 2017-367. Ціна 73,20₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В., 2017, 26 c. Зам. № 2017-368. Ціна 16,45₴

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум, 2017, 118 c. Зам. № 2017-369. Ціна 60,60₴

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння у частинних похідних та їх аналіз в системі Maple. Ч. 2. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-370. Ціна 68,70₴

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум, 2017, 100 c. Зам. № 2017-371. Ціна 52,40₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» . Уклад.: Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-373. Ціна 17,95₴

Методичні вказівки до розв’язання задач підвищеної складності з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Коваль А. М., Кацив С. Ш., 2017, 61 c. Зам. № 2017-375. Ціна 35,25₴

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. Навчальний посібник, 2017, 136 c. Зам. № 2017-379. Ціна 69,00₴

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки». Уклад.: Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М., 2017, 70 c. Зам. № 2017-380. Ціна 40,20₴

Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки». Уклад.: Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р., 2017, 44 c. Зам. № 2017-381. Ціна 26,55₴

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Біомедична інженерія». Уклад.: Костішин С. В., 2017, 24 c. Зам. № 2017-385. Ціна 15,80₴

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка та конструювання» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Костішин С. В., 2017, 20 c. Зам. № 2017-386. Ціна 12,10₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М., 2017, 38 c. Зам. № 2017-388. Ціна 22,90₴

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 180 c. Зам. № 2017-390. Ціна 102,50₴

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2017, 40 c. Зам. № 2017-391. Ціна 24,40₴

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2017, 40 c. Зам. № 2017-392. Ціна 24,40₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси». Уклад.: Лозінський Д. О., 2017, 42 c. Зам. № 2017-393. Ціна 26,55₴

Буда А. Г., Корчевський Б. Б. Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія». Навчальний посібник, 2017, 87 c. Зам. № 2017-394. Ціна 49,45₴

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. Навчальний посібник, 2017, 139 c. Зам. № 2017-396. Ціна 80,60₴

Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Теорія інформації та кодування. Навчальний посібник, 2017, 83 c. Зам. № 2017-397. Ціна 50,10₴

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з «Цивільного захисту». Уклад.: Поліщук О. В., Томчук М. А., 2017, 66 c. Зам. № 2017-398. Ціна 37,50₴

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 1.Лабораторний практикум, 2017, 64 c. Зам. № 2017-399. Ціна 37,35₴

Пономарчук І. А., Колесник К. В. Опалення. Навчальний посібник, 2017, 127 c. Зам. № 2017-400. Ціна 74,60₴

Перевірка знань іноземної мови (англійської) студентами перших курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль. Методичні вказівки. Уклад.: Присяжна О.Д., Варчук Л.В., 2017, 51 c. Зам. № 2017-401. Ціна 31,40₴

Методичні вказівки до виконання курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Оптотехніка» і спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Лазерна техніка та оптоінформатика». Уклад.: Дорощенков Г. Д., Заболотна Н. І., 2017, 56 c. Зам. № 2017-402. Ціна 34,45₴

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. Навчальний посібник, 2017, 67 c. Зам. № 2017-403. Ціна 40,00₴

Методичні вказівки для вивчення теми «Політична система суспільства» з курсу «Політологія» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Кавка В. В., 2017, 52 c. Зам. № 2017-404. Ціна 31,40₴

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. Навчальний посібник, 2017, 146 c. Зам. № 2017-405. Ціна 84,90₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів заочної форми навчання спеціально-стей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології». Уклад.: Співак О. Ю., 2017, 40 c. Зам. № 2017-406. Ціна 24,95₴

Бурбело М. Й. Розрахунок внутрішнього електропостачання. Навчальний посібник, 2017, 124 c. Зам. № 2017-410. Ціна 72,50₴

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. Навчальний посібник, 2017, 100 c. Зам. № 2017-412. Ціна 59,40₴

Бурєнніков Ю. А., Лозінський Д. О. Технологічні основи машинобудування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-413. Ціна 62,15₴

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-414. Ціна 62,10₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні». Уклад.: Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-415. Ціна 19,10₴

О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Заюков, С. В. Королевська Безпека життєдіяльності : практикум, 2017, 98 c. Зам. № 2017-417. Ціна 58,75₴