Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2011 року

Методичні вказівки до.... Уклад.: Т. М. Білоконь, 2011, Зам. № (0680)

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С.В. Репінський ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН Ч астина 1, 2011, Зам. № (0681)

С. Г. Авдєєв, Т. І. Бабюк, О. С. Камінський ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ФІЗИКИ Частина 1, 2011, Зам. № (0682)

С. Г. Авдєєв, Т. І. Бабюк, О. С. Камінський ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ФІЗИКИ Частина 2, 2011, Зам. № (0683)

С. Г. Авдєєв, Т. І. Бабюк, О. С. Камінський ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ФІЗИКИ Частина 3, 2011, Зам. № (0684)

О. Д. Азаров, О. І. Черняк Прикладне програмування у комп’ютерних мережах, 2011, Зам. № (0685)

А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович, В. А. Каплун ЗАХИСТ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА, 2011, Зам. № (0686)

Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН, 2011, Зам. № (0687)

О. І. Гороховський ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ, 2011, Зам. № (0688)

В. В. Грабко, М. П. Розводюк ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ, 2011, Зам. № (0689)

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ, 2011, Зам. № (0690)

Т. Е. ИВАНЕЦ РУССКАЯ АМЕРИКА – «РУССКОЕ СЛОВО», 2011, Зам. № (0691)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до. Уклад.: В. А. Каплун, О. П. Войтович, 2011, Зам. № (0692)

С. І. Кормановський, О. М. Козачко, О. В. Слободянюк КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ Графічні зображення схем, 2011, Зам. № (0693)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ... Уклад.: Л. Г. Козлов, В. В. Савуляк, С.І. Сухоруков, Д. О. Лозінський, О. В. Петров, 2011, Зам. № (0694)

Ю. С. Кравченко, Є. О. Смольков КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНІКА ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ, 2011, Зам. № (0695)

Ю. С. Кравченко ВАКУУМНА ТА ПЛАЗМОВА ЕЛЕКТРОНІКА ВАКУУМНА ЕЛЕКТРОНІКА, 2011, Зам. № (0696)

Ю. Ю. Кукурудзяк, В. А. Кашканов, В. Й. Зелінський ЕЛЕКТРИЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ, 2011, Зам. № (0697)

Ю. Ю. Кукурудзяк, В. В.Біліченко ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТО І ПР, 2011, Зам. № (0698)

О. О. Лазарєв ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ, 2011, Зам. № (0699)

М. В. Лисий, І. М. Поспєлов КУРС ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ, 2011, Зам. № (0700)

В. Г. Мадьяров, І. К. Говор, Ю. Г. Ведміцький, С. Б. Корж ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ КОНТРОЛЬНІ..., 2011, Зам. № (0701)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. О. Пішенін, Н. В. Нікітіна, А.Ф. Хомчук, 2011, Зам. № (0702)

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва,О. А. Гордієнко ОРГАНІЧНА ХІМІЯ, 2011, Зам. № (0703)

М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (Електричні машини, основи електропривода..., 2011, Зам. № (0704)

В. Ф. Сакевич, О. В. Поліщук ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, 2011, Зам. № (0705)

В. П. Семеренко ВІЗУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, 2011, Зам. № (0706)

А. А. Шиян Управління розвитком соціально-економічних систем, 2011, Зам. № (0707)

А.В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко Психологія управління та конфліктологія, 2011, Зам. № (0708)

О. Ю. Співак, М. М. Чепурний ТЕПЛОМАСООБМІН, 2011, Зам. № (0709)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і завдання до контрольних робіт. Уклад.: О. І. Суприган, 2011, Зам. № (0710)

А. М. ВЛАСЕНКО ОСНОВИ МЕТАЛОЗНАВСТВА, 2011, Зам. № (0711)

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ.... Уклад.: В. В. Зянько, В. Г. Фурик, І. Ю. Єпіфанова, 2011, Зам. № (0712)

Н. Р. Кондратенко КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ, 2011, Зам. № (0713)

Методичні вказівки до. Уклад.: Б.Б. Корчевський, О.М. Козачк, 2011, Зам. № (0714)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. В. Березюк, М. С. Лемешев, 2011, Зам. № (0715)

Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О.В. Стальченко ЗАСОБИ ОРГТЕХНІКИ, 2011, Зам. № (0716)

В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРАЇНОЗНАВСТВО, 2011, Зам. № (0717)

А. О. Малярчук КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, 2011, Зам. № (0718)

А. С. Моргун, М. М. Сорока БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА ТА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, 2011, Зам. № (0719)

С. В. Павлов, C. Є. Тужанський, Т. І. Козловська АДАПТИВНА ОПТИКА, 2011, Зам. № (0720)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О. Н. Романюк, А. В. Денисюк, 2011, Зам. № (0721)

В. І. Риндюк, І. В. Коц, В. О. Приятельчук МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ, 2011, Зам. № (0722)

В. М. Кичак, Ю. В.Крушевський, Д. В. Гаврілов ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, 2011, Зам. № (0723)

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ, 2011, Зам. № (0724)

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, 2011, Зам. № (0725)

І. В. АБРАМЧУК, Н. В. САЧАНЮК-КАВЕЦЬКА, Л. І. ПЕДОРЧЕНКО ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ..., 2011, Зам. № (0726)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Л. Є. Азарова, Л. В.Горчинська, Г. В. Кухарчук, 2011, Зам. № (0727)

Л. Є. Азарова, Н. Й. П’яст, Л. А. Радомська УКРАЇНСЬКА МОВА. СКЛАДНІ ВЖ ИВАННЯ (НАЙНОВІШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ), 2011, Зам. № (0728)

Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар КРАЇНОЗНАВСТВО ДЛЯ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ, 2011, Зам. № (0729)

Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ, 2011, Зам. № (0730)

О. М. Бевз, В. М. Папінов, Ю. А.Скидан ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Частина 1, 2011, Зам. № (0731)

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, В. В. Варчук АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, 2011, Зам. № (0732)

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, Є. В. Смирнов, В. Й. Зелінський ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО Т РАНСПОРТУ, 2011, Зам. № (0733)

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, 2011, Зам. № (0734)

Г. Г. Бортник, С. Г. Бортник, О.В. Стальченко ОСНОВИ ТЕОРІЇ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ, 2011, Зам. № (0735)

А. П. Божко, А. О. Семенов, О.О. Семенова Основи теорії кіл, 2011, Зам. № (0736)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. Н. Дудар, О. М. Смоляк, Н. В. Козинюк, 2011, Зам. № (0737)

В. Г. Фурик, І. Г. Кулик ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ. ПРАКТИКУМ, 2011, Зам. № (0738)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. Л. Гайдамак, Т. Ф. Архіпова, 2011, Зам. № (0739)

О. І. Гороховський, В. І. Роптанов АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА, 2011, Зам. № (0740)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. В. Юхимчук, Т. О. Савчук, М.Б. Хазін, Л. М. Ваховська, 2011, Зам. № (0741)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. А. Каплун, О. П. Войтович, 2011, Зам. № (0742)

О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, 2011, Зам. № (0743)

В. Я. Корженко, Л. Є. Азарова Основи економічної теорії на заняттях української мови, 2011, Зам. № (0744)

В. М. Кутін, М. О. Ілюхін Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум, 2011, Зам. № (0745)

В. М. Лагутін, В. Ц. Зелінський, О. Б. Бурикін Випробування електричних машин і трансформаторів в..., 2011, Зам. № (0746)

П. Д. Лежнюк, В. Ц. Зелінський Електрообладнання розподільних установок.Вакуумні вимикачі, 2011, Зам. № (0747)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Коц, В. В. Джеджула, К. В. Бауман, 2011, Зам. № (0748)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, 2011, Зам. № (0749)

О. М. Рейда, О. Н. Романюк, А.М. Пєтух Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки, 2011, Зам. № (0750)

О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів, 2011, Зам. № (0751)

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та.... Уклад.: О. І. Суприган, 2011, Зам. № (0752)

І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М.М. Попович, Н. В. Блащук. Промислове та цивільне будівництво. Частина 2., 2011, Зам. № (0753)

О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко Нормування показників надійності технічних засобів, 2011, Зам. № (0754)

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О. Навчально-методичний посібник для складання..., 2011, Зам. № (0755)

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Медична апаратура спеціального призначення, 2011, Зам. № (0756)

С. М. Злепко, І. С. Тимчик, С.В. Тимчик Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності, 2011, Зам. № (0757)

Я. В. Крупський, В. М. Михалевич Тлумачний словник з iнформаційно-педагогічних технологій, 2011, Зам. № (0758)

О. В. Березюк, М. С. Лемешев Безпека життєдіяльності, 2011, Зам. № (0759)

Ю. Ю. Бурєнніков, О. Л. Добровольський Основи логістики, 2011, Зам. № (0760)

В. В. Біліченко, В. В. Варчук, С.В. Цимбал Економіка підприємства., 2011, Зам. № (0761)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Й. Й. Білинський, 2011, Зам. № (0762)

П. Д. Лежнюк, В. Ц. Зелінський Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі, 2011, Зам. № (0763)

Є. А. Бондаренко, В. О. Дрончак Освітлення виробничих приміщень, 2011, Зам. № (0764)

М. М. Чепурний, Н. В. Резидент Тепломасообмін в прикладах і задачах, 2011, Зам. № (0765)

В. В. Грабко, С. М. Левицький Електропривод підприємств агропромислового комплексу, 2011, Зам. № (0766)

Кривогубченко С. Г., Кулик А.Я., Компанець М. М., Хомчук А.Ф Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління, 2011, Зам. № (0767)

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ, 2011, Зам. № (0768)

В. І. Месюра, Н. В. Лисак, О. І. Суприган Функціональне та логічне програмування. Частина 1., 2011, Зам. № (0769)

В. О. Приятельчук, В. І.Риндюк, В. О. Федотов механіка. Аналітична механіка.Розрахунково – графічні та контрольні завдання, 2011, Зам. № (0770)

Ю. В. Шабатура, В. В. Присяжнюк Основи науково-дослідної роботи. Сучасні інформаційні..., 2011, Зам. № (0771)

В. В. Смоляк, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк Архітектура будівель і споруд, 2011, Зам. № (0772)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, 2011, Зам. № (0773)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Ю. С. Кравченко, С. Ю. Кравченко, 2011, Зам. № (0774)

Кулик В. В., Писклярова А. В., Пискляров Д. С. К90 Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ, 2011, Зам. № (0775)

О. Й. Лесько, М. Д. Прищак, О.Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова Етика ділових відносин, 2011, Зам. № (0776)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О. І. Нікольський, 2011, Зам. № (0777)

В. Г. Петрук, П. М. Турчик, О.О. Бобко Екологія людини. Ч.1, 2011, Зам. № (0778)

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Дослідження асинхронного конденсаторного двигуна з дисципліни Спеціальні електричні машини. Уклад.: М. П. Розводюк, М. О. Казак, 2011, Зам. № (0779)

Методичні вказівки до.... Уклад.: М. П. Розводюк, М. О. Казак, 2011, Зам. № (0780)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Крилик Л. В, 2011, Зам. № (0781)

Огородніков В. А., Грушко О.В., Кириця І. ОПІР МАТЕРІАЛІВ Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків Частина 2, 2011, Зам. № (0782)

О. І. Сіянов ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОЇ СТЕРЖНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ “AUTOCAD”, 2011, Зам. № (0783)

О. І. Сіянов ПОБУДОВА ПЛОСКОГО ТА ПРОСТОРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄКТА ЗА ДОПОМОГОЮ “ARCHICAD”, 2011, Зам. № (0784)

О. І. Сіянов МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЕВИХ ТА СУЦІЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “ ЛИРА”, 2011, Зам. № (0785)

Злепко С. М., Павлов С. В., Коваль Л. Г. ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОГО РАДІОЕЛЕКТРОННОГО АПАРАТОБУДУВАННЯ, 2011, Зам. № (0786)

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів, 2011, Зам. № (0787)

Методичні вказівки до. Уклад.: А. Г. Буда, О. В. Король, 2011, Зам. № (0788)

В. В. Грабко, С. М. Бабій, М. М. Мошноріз, Ю. В. Шевчук Монтаж та налагодж ування електромеханічних пристроїв, 2011, Зам. № (0789)

Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В.В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький Теоретичні основи електротехніки.Усталені режими лінійних електричних кіл і з зосередженими та розподіленими парамитрами, 2011, Зам. № (0790)

Ю. О. Карпов, Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах.Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелі нійні кола, 2011, Зам. № (0791)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О. Г. Лялюк, 2011, Зам. № (0792)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. О. Малярчук, 2011, Зам. № (0793)

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Частина 1, 2011, Зам. № (0794)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Л. О. Нікіфорова, В. ОКозловський., 2011, Зам. № (0795)

В. С. Осадчук, О. М. Ільченко Методичні вказівки до..., 2011, Зам. № (0796)

С. В. Павлов, Г. С. Тимчик, В. Оптоелектронні медичні системи, 2011, Зам. № (0797)

Л. К. Поліщук Прикладна механіка та матеріалознавство, 2011, Зам. № (0798)

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко Органічна хімія. Теорія та практикум, 2011, Зам. № (0799)

Методичні вказівки до... . Уклад.: Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, 2011, Зам. № (0800)

Методичні вказівки до... . Уклад.: О. П. Шиліна, 2011, Зам. № (0801)

Т. І. Сідлецька Практична культурологія.Частина 1, 2011, Зам. № (0802)

Т. І. Сідлецька Практична культурологія.Частина 2, 2011, Зам. № (0803)

О. І. Сіянов Металеві конструкції. , 2011, Зам. № (0804)

Д. В. Степанов, Є.С. Корженко, Л. А. Боднар Котельні установки промислових підприємств , 2011, Зам. № (0805)

В. М. Михалевич, А. Ф. Дода Елементарна математика. Частина 1, 2011, Зам. № (0806)

Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, М. Й. Юкиш Електронні системи , 2011, Зам. № (0807)

Й. Й. Білинський, В. А. Гикавий, А. О. Мельничук Цифрова схемотехніка.Частина 1, 2011, Зам. № (0808)

В. О. Іванков Системи електропостачання електрорухомого складу, 2011, Зам. № (0809)

С. М. Павлов Основи мікроелектроніки , 2011, Зам. № (0810)

Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання, 2011, Зам. № (0811)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов,В. О. Пішенін, 2011, Зам. № (0812)

В. С. Собчук, Н. В. Собчук, О.Б. Бурикін Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах, 2011, Зам. № (0813)

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. ч. 1., 2011, Зам. № (0814)

Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2., 2011, Зам. № (0815)

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика, 2011, Зам. № (0816)

І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий Комп’ютерні мережі. Ч. 2 , 2011, Зам. № (0817)

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1, 2011, Зам. № (0818)

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2, 2011, Зам. № (0819)

Методичні вказівки та завдання. Уклад.: М. В. Бальзан, Т. М. Пілявоз, Л.Д. Глущенко, 2011, Зам. № (0820)

М. Й. Бурбело, О. О. Бірюков,Л. М. Мельничук Системи електропостачання., 2011, Зам. № (0821)

М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська Технічна електроніка. Курсове проектування, 2011, Зам. № (0822)

Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц Фінансовий аналіз та звітність.Частина 1, 2011, Зам. № (0823)

Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц Фінансовий аналіз та звітність.Частина 2, 2011, Зам. № (0824)

О. А. Кирилов, І. С. Степанова, О. Р. Яковець Англо-український словник будівельних термінів, 2011, Зам. № (0825)

С. І. Кормановський,Б. Б. Корчевський Інженерна графіка , 2011, Зам. № (0826)

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. Основи мікропроцесорної, 2011, Зам. № (0827)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О. М. Роїк, Ю. В. Міронова, 2011, Зам. № (0828)

Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко Теплоенергетика, 2011, Зам. № (0829)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. С. Степанова, В. О., 2011, Зам. № (0830)

Злепко С. М., Павлов С. В. Апаратура для фізіотерапії..., 2011, Зам. № (0831)

Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О Системи доступу, 2011, Зам. № (0832)

В. М. Михалевич, А. Ф. Дода Елементарна математика.Частина 2, 2011, Зам. № (0833)

А. М. Пєтух, Д. Т. Обідник Елементи, вузли та пристрої, 2011, Зам. № (0834)

М. І. Небава Корпоративне управління, 2011, Зам. № (0835)