Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2009 року

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах. Навчальний посібник, 2009, 171 c. ISBN 978-966-641-282-2 Зам. № 2009-003(0554).

Захарченко С. М., Суприган О. І. Основи системного адміністрування комп'ютерних мереж на базі ОС Windows. Навчальний посібник, 2009, 100 c. Зам. № 2009-005(0559).

Суприган О. І. Основи проектування корпоративних комп'ютерних мереж. Навчальний посібник, 2009, 137 c. Зам. № 2009-006(0558).

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка. Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неенергетичних спеціальностей. Навчальний посібник, 2009, 192 c. Зам. № 2009-007(0557).

Кожем’яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник, 2009, 189 c. ISBN 978-966-641-284-6 Зам. № 2009-011(0552).

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори. Навчальний посібник, 2009, 219 c. Зам. № 2009-012(0550).

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник, 2009, 128 c. Зам. № 2009-013(0556).

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ. Навчальний посібник, 2009, 76 c. Зам. № 2009-014(0553).

Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз. Навчальний посібник, 2009, 112 c. Зам. № 2009-015(0549).

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря. Навчальний посібник, 2009, 80 c. Зам. № 2009-017(0548).

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики. Підготовче відділення. Навчальний посібник, 2009, 124 c. Зам. № 2009-018(0551).

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мережі абонентського доступу. Навчальний посібник/МОН, 2009, 201 c. ISBN 978-966-641-286-0 Зам. № 2009-021(0562).

Мартинюк Т. Б., Заболотна Н. І. Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем. Навчальний посібник, 2009, 119 c. Зам. № 2009-022(0555).

Кожем'яко В. П., Дроненко О. В., Кожем’яко А. В. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник, 2009, 237 c. Зам. № 2009-023(0566).

Звуздецька С. Н., Євсєєва М. В.,Васильківський І. В., Гордієнко О. А., Турчик П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. 2009, 64 c. Зам. № 2009-025(0568)

Юхимчук С. В., Колесницький О. К.. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки». 2009, 28 c. Зам. № 2009-026(0564).

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Яровий А. А. ІМетодичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабора-торного практикуму з дисципліни „Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Комп’ютерні науки”. 2009, 46 c. Зам. № 2009-029(0560).

Савчук Т. О. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник, 2009, 156 c. Зам. № 2009-030(0567).

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки. Навчальний посібник, 2009, 159 c. Зам. № 2009-031(0561).

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи.Частина 1. Навчальний посібник, 2009, 96 c. Зам. № 2009-037(0570).

Власюк А. І., Белзецький Р. С. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів. Навчальний посібник, 2009, 96 c. Зам. № 2009-039(0579).

Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Навчальний посібник, 2009, 147 c. Зам. № 2009-040(0563).

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник, 2009, 116 c. Зам. № 2009-045(0569).

Поджаренко В. О., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та магістерських дипломних робіт для студентів спеціальностей 7.091302, 8.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”. 2009, 66 c. Зам. № 2009-046(0577).

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій. Навчальний посібник, 2009, 102 c. Зам. № 2009-047(0576).

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навчальний посібник, 2009, 146 c. ISBN 978-966-641-287-7 Зам. № 2009-048.

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник, 2009, 188 c. Зам. № 2009-052.

Демов О. Д., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Розрахунок собівартості електричної енергії на промисловому підприємстві. Навчальний посібник, 2009, 92 c. Зам. № 2009-053(0571).

Федотов В. О., Панкевич О. Д. Аналітична динаміка. РГЗ. Навчальний посібник, 2009, 124 c. Зам. № 2009-054(0573).

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Навчальний посібник, 2009, 86 c. Зам. № 2009-056.

Дворніков М. Є., Свентух А. О.,Мороз О. В., Несен Л. М.. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент». 2009, 38 c. Зам. № 2009-057(0572).

Філинюк М. А., Лазарєв О. О. Практичні основи негатроніки. Навчальний посібник, 2009, 143 c. Зам. № 2009-058(0574).

Кожем'яко В. П., Дмитрук В. В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2. Навчальний посібник, 2009, 215 c. Зам. № 2009-059(0565).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Костров М. М., Зіскінд Ю. Л., Волохова А. І., Горячев Г. В., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Жуков С. О., Коновалюк Ю. М. Під ред. Горячева Г. В. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів «ЕкоІнспектор». Ч.І. Підсистема «Викиди». Методичний посібник, 2009, 192 c. ISBN 978-966-641-288-4 Зам. № 2009-062(0632).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник, 2009, 252 c. ISBN 978-966-641-290-7 Зам. № 2009-065(0633).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ре д. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області. Методичний посібник, 2009, 240 c. ISBN 978-966-641-291-4 Зам. № 2009-066(0635).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник, 2009, 236 c. ISBN 978-966-641-292-1 Зам. № 2009-067(0637).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р. Під ред. Мокіна В. Б.. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник, 2009, 244 c. ISBN 978-966-641-293-8 Зам. № 2009-068(0636).

Гайдамак О. Л. Проектування та виробництво заготовок методами штампування. Навчальний посібник, 2009, 80 c. Зам. № 2009-069(0575).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій. Методичний посібник, 2009, 352 c. ISBN 978-966-641-294-5 Зам. № 2009-070(0638).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна система каталогу-класифікатора з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р. Кальміус. Методичний посібник, 2009, 284 c. ISBN 978-966-641-295-2 Зам. № 2009-071(0634).

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Під ред. Мокіна В. Б.. Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області. Методичний посібник, 2009, 228 c. ISBN 978-966-641-296-9 Зам. № 2009-072(0639).

Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник, 2009, 240 c. Зам. № 2009-075.

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель. Навчальний посібник, 2009, 130 c. Зам. № 2009-077(0586).

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці для фахівців з менеджменту. Навчальний посібник, 2009, 206 c. Зам. № 2009-078.

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2009, 158 c. Зам. № 2009-080(0584).

Азаров О. Д., Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв. Навчальний посібник, 2009, 74 c. Зам. № 2009-081(0580).

Бурбело М. Й., Камінський В. В., Романюк І. М. Електропостачання. Навчальний посібник, 2009, 76 c. Зам. № 2009-088(0581).

Кононов С. П. Пристрої обробки звуку в радіомовленні. Навчальний посібник, 2009, 86 c. Зам. № 2009-089(0582).

Ратушняк Г. С., Коц І. В. Слободян Н. М., Колісник О. П. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання. 2009, 57 c. Зам. № 2009-090(0585).

Анісімов В. Ф. та ін. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник, 2009, 130 c. Зам. № 2009-094.

Головатюк М. О., Леонтьєв В. О. Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередач. Навчальний посібник, 2009, 108 c. Зам. № 2009-095(0583).

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Теплоенергетика». 2009, 44 c. Зам. № 2009-107(0591).

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й. Енергозбережні технології в теплоенергетиці . Навчальний посібник, 2009, 115 c. Зам. № 2009-108(0587).

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник, 2009, 189 c. Зам. № 2009-109(0588).

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Виробнича база будівництва“ для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” спеціальностей „Промислове та цивільне будівництво”, „Міське будівництво та господарство”. 2009, 20 c. Зам. № 2009-110(0590).

Очеретний В. П., Ковальський В. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельне матеріалознавство” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. Випробування і вихначення властивостей лакофарбових матеріалів. 2009, 20 c. Зам. № 2009-111(0589).

Майданюк В. П. Кодування та захист інформації. Навчальний посібник, 2009, 164 c. Зам. № 2009-112(0593).

Цирульник С. М. Проектування комплексних систем захисту інформації. 2009, 46 c. Зам. № 2009-117.

Месюра В. І., Ваховська Л. М. Основи проектування систем штучного інтелекту. Ч. 1. Способи представлення задач і пошуку зв'язків. Лабораторний практикум, 2009, 108 c. Зам. № 2009-118(0611).

Новіков А. О., Шубін О. В. Основи теорії надійності та стандартизації виробів електронної техніки. Навчальний посібник, 2009, 152 c. Зам. № 2009-119(0614).

Моргун А. С., Маєвська І. В. Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” для cлухачів Інституту прогресивних освітніх технологій, які отримують другу вищу освіту. 2009, 40 c. Зам. № 2009-120(0609).

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS ІІ. Практикум, 2009, 146 c. Зам. № 2009-121(0605).

Довгалець С. М., Маслій Р. В. Алгоритмічні мови та програмуванн я. Ч. 1. Основи інформатики та комп'ютерної техніки. Навчальний посібник, 2009, 116 c. Зам. № 2009-122(0592).

Кавецький В. В., Козловський В. О. Організація і планування виробничої діяльності. МВ. 2009, 80 c. Зам. № 2009-123.

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Навчальний посібник. Навчальний посібник, 2009, 176 c. Зам. № 2009-124(0607).

Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до бакалаврської дипломної роботи. 2009, 32 c. Зам. № 2009-125.

Моргун А. С., Маєвська І. В., Попович М. М. Промислове та цивільне будівництво. МВ до дипломного проекту. 2009, 47 c. Зам. № 2009-126(0613).

Боровська Т. М., Северілов В. А., Бадьора С. П., Колесник І. С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навчальний посібник, 2009, 180 c. Зам. № 2009-128(0596).

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник, 2009, 250 c. Зам. № 2009-129(0601).

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. Програма дисципліни, методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічня системи електроспоживання”. МВ, прогр., 2009, 30 c. Зам. № 2009-134(0621).

Леонтьєв В. О., Головатюк М. О., Видмиш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Електротехнічні матеріали” для студентів напряму підготовки – “Електротехніка”. 2009, 16 c. Зам. № 2009-135(0608).

Романюк І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електромагнітні перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0906 - "Електротехніка”. 2009, 105 c. Зам. № 2009-136(0618).

Лужецький В. А., Войтович О. П. , Дудатьєв А. В. . Захист персональних даних . Навчальний посібник, 2009, 488 A4 c. Зам. № 2009-139.

Дудар І. Н., Боцула М. П. Швець В. В., Ящолт Я. І. Розробка тестів для дистанційних курсів. МП, 2009, 88 c. Зам. № 2009-143(0600).

Буда А. Г., Король О. В. Виконання та читання складальних креслень. Навчальний посібник, 2009, 155 c. Зам. № 2009-144(0598).

Старовойт Ю. Л. Пособие по практической грамматике русской речи. Навчальний посібник. , 2009, 80 c. Зам. № 2009-145(0620).

Кобилянський О. В., Присяжнюк В. В., Богачук В. В. Охорона праці в робітничій професії. Навчальний посібник, 2009, 144 c. Зам. № 2009-149(0604).

Боровська Т. М., Васюра А. С., Северілов В. А. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління. Навчальний посібник, 2009, 132 c. Зам. № 2009-151(0597).

Рогальський Б. С., Демов О. Д., Терешкевич Л. Б., Войтюк Ю. П. Енергозбереження. Лабораторний практикум, 2009, 64 c. Зам. № 2009-152(0617).

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник, 2009, 268 c. Зам. № 2009-153(0599).

Милосердов В. О. Електротехнологічні установки та пристрої. Навчальний посібник, 2009, 136 c. Зам. № 2009-154(0612).

Сердюк В. Р., Заюков І. В. Антикризове управління: макроекономічний аспект. Навчальний посібник, 2009, 162 c. Зам. № 2009-155(0619).

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку. Навчальний посібник, 2009, 160 c. Зам. № 2009-160(0603).

Видмиш А. А., Блінкін Є. Я., Бабій С. М. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв. Лабораторний практикум. Лабораторний практикум, 2009, 95 c. Зам. № 2009-161(0623).

Крушевський Ю. В., Кравцов Ю. І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 2. Хвилеводи та об'ємні резонатори. Навчальний посібник, 2009, 125 c. Зам. № 2009-163(0595).

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник, 2009, 150 c. Зам. № 2009-164(0615).

Коц І. В., Колісник О. П., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна механіка рідин та газів” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. 2009, 44 c. Зам. № 2009-166(0606).

Колесницький О. К., Яровий А. А. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій». 2009, 92 c. Зам. № 2009-171(0626).

Небава М. І. Збірник тестів з основ економіки. Навчальний посібник, 2009, 116 c. Зам. № 2009-172(0627).

Юхимчук С. В., Яровий А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експертні системи» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». Частина 1. 2009, 60 c. Зам. № 2009-173(0628).

Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч.2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум, 2009, 224 c. Зам. № 2009-175(0647).

Фурдіяк Н. Ю. та ін. Вища математика. МВ до самостійної роботи. 2009, 68 c. Зам. № 2009-178.

Небава М. І., Шиян А. А. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник, 2009, 60 c. Зам. № 2009-181(0640).

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. 2009, 47 c. Зам. № 2009-182(0641).

Видмиш А. А., Приятельчук В. О., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Навчальний посібник, 2009, 144 c. Зам. № 2009-183(0646).

Дементьєв Ю. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів” для студентів напрямів підготовки „Телекомунікації”, „Радіотехніка”. МВ до лабораторних робіт, 2009, 48 c. Зам. № 2009-186(0630).

Крилик Л. В., Прокопова М. О. Технологічні основи електроніки. МВ до курсової роботи, 2009, 36 c. Зам. № 2009-187.

Кормановський С. І. Конспект лекцій з інженерної графіки. Конспект лекцій, 2009, 116 c. Зам. № 2009-189(0631).

Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Теплові мережі. Навчальний посібник, 2009, 135 c. Зам. № 2009-190(0643).

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи. Навчальний посібник, 2009, 67 c. Зам. № 2009-192(0645).

Шевченко А. В., Сухоруков С. І., Ткаченко О. В. Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Навчальний посібник, 2009, 174 c. Зам. № 2009-193(0642).

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 1. Фундаменти мілкого закладання . 2009, 57 c. Зам. № 2009-196(0644).

Буда А. Г., Мельник О. П., Король О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів другого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання до тем: «Складальне креслення» (3-й семестр); «Деталювання» (4-й семестр). 2009, 49 c. Зам. № 2009-197(0649).

Фурик В. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів напряму підготовки “Менеджмент” усіх спеціальностей. 2009, 24 c. Зам. № 2009-200(0651).

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” усіх форм навчання. 2009, 54 c. Зам. № 2009-203(0649).