Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2009 року

Козловський В. О., Лесько О.Й. Бізнес-планування, 2009, Зам. № (0547)

Чепурний М. М., Ткаченко С.Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря, 2009, Зам. № (0548)

Гордієнко О. А, Євсєєва М. В, Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1., 2009, Зам. № (0549)

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV., 2009, Зам. № (0550)

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики, 2009, Зам. № (0551)

Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка, 2009, Зам. № (0552)

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ., 2009, Зам. № (0553)

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах., 2009, Зам. № (0554)

Мартинюк Т. Б., Заболотна Н.І. Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем., 2009, Зам. № (0555)

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В.Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності., 2009, Зам. № (0556)

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка. Контрольні та..., 2009, Зам. № (0557)

Суприган О. І. Основи проектування корпоративних комп’ютерних мереж., 2009, Зам. № (0558)

Захарченко С. М., Суприган О.І. Основи системного адміністрування комп’ютерних мереж на базі ОС Windows., 2009, Зам. № (0559)

Методичні вказівки і завдання.... Уклад.: І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, А.А. Яровий, 2009, Зам. № (0560)

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки., 2009, Зам. № (0561)

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мереж і абонентського доступу., 2009, Зам. № (0562)

Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами., 2009, Зам. № (0563)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. В. Юхимчук, О. К. Колесницький., 2009, Зам. № (0564)

Кожем'яко В. П., Дмитрук В.В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2., 2009, Зам. № (0565)

Кожем’яко В. П., Дроненко О.В., Кожем’яко А. В. Інтелектуальна власність., 2009, Зам. № (0566)

Савчук Т. О. Організація баз даних і знань., 2009, Зам. № (0567)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Н. С. Звуздецька, М. В. Євсєєва,І. В. Васильківський, О. А.Гордієнко, П. М. Турчик, 2009, Зам. № (0568)

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі.Навчальний посібник. Частина1, 2009, Зам. № (0569)

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи.Частина 1., 2009, Зам. № (0570)

Демов О. Д., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Розрахунок собівартості..., 2009, Зам. № (0571)

Методичні вказівки до.... Уклад.: М. Є. Дворніков, А. О. Свентух,О. В. Мороз, Л. М. Несен., 2009, Зам. № (0572)

Федотов В. О., Панкевич О. Д. Аналітична динаміка., 2009, Зам. № (0573)

Філинюк М. А., Лазарєв О. О. Практичні основи негатроніки., 2009, Зам. № (0574)

Гайдамак О. Л. Проектування та виробництво заготовок методами штампування., 2009, Зам. № (0575)

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій., 2009, Зам. № (0576)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. О. Поджаренко, О. Г.Ігнатенко, В. Ю. Марущак., 2009, Зам. № (0577)

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки., 2009, Зам. № (0578)

А. І. Власюк. Р. С. Белзецький Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів., 2009, Зам. № (0579)

Азаров О. Д., Перевозніков С.І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв, 2009, Зам. № (0580)

Бурбело М. Й., Камінський В.В., Романюк І. М. Електропостачання., 2009, Зам. № (0581)

Кононов С. П. Пристрої обробки звуку в радіомовленні., 2009, Зам. № (0582)

Головатюк М. О., Леонтьєв В.О., Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередачі., 2009, Зам. № (0583)

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки, 2009, Зам. № (0584)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М.Слободян, О. П. Колісник, 2009, Зам. № (0585)

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель., 2009, Зам. № (0586)

Чепурний М. М., Ткаченко С.Й. Енергозбережні технології в теплоенергетиці, 2009, Зам. № (0587)

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей та математична статистика., 2009, Зам. № (0588)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, 2009, Зам. № (0589)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, 2009, Зам. № (0590)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, В. О. Пішенін, 2009, Зам. № (0591)

Довгалець С.М., Маслій Р.В. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1., 2009, Зам. № (0592)

Майданюк В. П. Кодування та захист інформації., 2009, Зам. № (0593)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, 2009, Зам. № (0594)

Крушевський Ю. В., І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч.2., 2009, Зам. № (0595)

Боровська Т. М., Северілов В.А., Бадьора С. П., Колесник І.С. Моделювання задач управління інвестиціями., 2009, Зам. № (0596)

Т. М. Боровська, А.С. Васюра, В. А. Северілов. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління, 2009, Зам. № (0597)

Буда А. Г., Король О. В. Виконання та читання складальних креслень., 2009, Зам. № (0598)

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А.А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту, 2009, Зам. № (0599)

М. П. Боцула, І. Н. Дудар, В. В. Швець, Я. І. Ящолт Розробка тестів для дистанційних курсів., 2009, Зам. № (0600)

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т.М. Економіка підприємства, 2009, Зам. № (0601)

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку, 2009, Зам. № (0603)

О. В. Кобилянський, В. В. Присяжнюк, В. В. Богачук Охорона праці в робітничій професії., 2009, Зам. № (0604)

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР Quartus II., 2009, Зам. № (0605)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Коц,О. П. Колісник, К. В.Бауман, 2009, Зам. № (0606)

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу., 2009, Зам. № (0607)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. О. Леонтьєв, М. О.Головатюк, В. А. Видмиш, 2009, Зам. № (0608)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, 2009, Зам. № (0609)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Маєвська, М. М. Попович, 2009, Зам. № (0610)

Месюра В. І., Ваховська Л. М. Основи проектування систем штучного інтелекту.Лабораторний практикум. Частина 1., 2009, Зам. № (0611)

Милосердов В. О. Електротехнологічні установки та пристрої., 2009, Зам. № (0612)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, М.М. Попович, 2009, Зам. № (0613)

Новіков А. О., Шубін О. В. Основи теорії надійності та стандартизації виробів електронної техніки., 2009, Зам. № (0614)

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування., 2009, Зам. № (0615)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М.Слободян, О. П. Колісник, 2009, Зам. № (0616)

Рогальський Б. С., Демов О. Д., Терешкевич Л. Б., Войтюк Ю.П. Енергозбереж ення., 2009, Зам. № (0617)

Методичні вказівки до. Уклад.: І. М. Романюк, 2009, Зам. № (0618)

Сердюк В. Р., Заюков І. В. Антикризове управління макроекономічний аспект, 2009, Зам. № (0619)

Ю. Л. Старовойт Пособие по практической грамматике русской речи для студентов-иностранцев, 2009, Зам. № (0620)

Л. Б. Терешкевич АСУ в електроспоживанні., 2009, Зам. № (0621)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. М. Цирульник, 2009, Зам. № (0622)

Видмиш А. А., Блінкін Є. Я., Бабій С. М. Монтаж та налагодж ування електромеханічних пристроїв., 2009, Зам. № (0623)

Видмиш А. А., Приятельчук В.О., Федотов В. О. Теоретична механіка.Динаміка., 2009, Зам. № (0624)

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель., 2009, Зам. № (0625)

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» Уклад.: О. К. Колесницький, А. А.Яровий, 2009, Зам. № 2009-171 (0626)

Небава М. І. Збірник тестів з основ економіки, 2009, Зам. № 2009-172 (0627)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Експертні системи» Уклад.: С. В. Юхимчук, А. А. Яровий, 2010, Зам. № 2009-173 (0628)

Методичні вказівки Програмування мікроконтролерів Уклад.: Ю. В. Дементьєв., 2009, Зам. № 2009-186 (0629)

Методичні вказівки до графічних робіт з інженерної графіки. Уклад.: А. Г. Буда, О. П. Мельник, О. В. Король., 2010, Зам. № 2009-197 (0630)

Кормановський С. І. Конспект лекцій з інженерної графіки., 2010, Зам. № 2009-189 (0631)

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. М. Костров, Ю. Л. Зіскінд, А. І. Волохова, Г. В. Горячев, М. П. Боцула, Д. І. Катєльніков, С. О. Жуков, Ю. М. Коновалюк; під ред. Г. В. Горячева Автоматизована система екоінспекційного контролю, 2009, Зам. № 2009-062 (0632)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Лисюк О. Г., Лосік І. І., Кікерчук Г. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій, 2009, Зам. № 2009-065 (0633)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Третьяков С. В., Задорожна М. Г., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Горячев Г. В., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об’єктів р. Кальміус, 2009, Зам. № 2009-071 (0634)

Мокін В .Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Бабич М. Я., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області, 2009, Зам. № 2009-066 (0635)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Гамлявий В. К., Гавриков Ю. С., Тананчук Н. В., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М., Ящолт А. Р.; під ред. В. Б. Мокіна Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій, 2009, Зам. № 2009-068 (0636)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Сташук В. А., Дезірон О. В., Бабич М. Я., Боцула М. П., Катєльніков Д. І., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій, 2009, Зам. № 2009-067 (0637)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Бабич М. Я., Антоненко В. Є., Білоцерківська Н. А., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій, 2009, Зам. № 2009-070 (0638)

Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чіпак В. П., Федів Р. Є., Дуркот В. М., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М.; під ред. В. Б. Мокіна Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів річки Тиса у Закарпатській області, 2009, Зам. № 2009-072 (0639)

М. І. Небава, А. А. Шиян Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень, 2009, Зам. № 2009-181 (0640)

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” Уклад.: А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Н. С. Звуздецька., 2009, Зам. № 2009-182 (0641)

А. В. Шевченко, С. І. Сухоруков, О. В. Ткаченко Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів, 2009, Зам. № 2009-193 (0642)

Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов. Теплові мережі, 2009, Зам. № 2009-190 (0643)

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів Уклад.: І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М.М. Попович, 2009, Зам. № 2009-196 (0644)

Воловик Ю. М., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи, 2009, Зам. № 2009-192 (0645)

А. А. Видмиш, В. О. Приятельчук, В. О. Федотов Теоретична механіка. Динаміка. Розрахунково-графічні та контрольні завдання., 2009, Зам. № 2009-183 (0646)

Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч.2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності., 2009, Зам. № 2009-175 (0647)

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” Уклад.: Г. Г. Бортник, О. В. Стальченко., 2009, Зам. № 2009-203 (0649)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінанси підприємств” Уклад.: В. Г. Фурик, 2009, Зам. № 2009-200 (0651)