Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2009 року

Козловський В. О., Лесько О.Й. Бізнес-планування, 2009, Зам. № (0547)

Чепурний М. М., Ткаченко С.Й., Корженко Є. С. Основи кондиціонування повітря, 2009, Зам. № (0548)

Гордієнко О. А, Євсєєва М. В, Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1., 2009, Зам. № (0549)

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV., 2009, Зам. № (0550)

Данилюк Т. О., Авдєєв С. Г., Ющенко А. В. Тестові завдання з фізики, 2009, Зам. № (0551)

Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка, 2009, Зам. № (0552)

Лагутін В. М., Рубаненко О. Є., Тептя В. В. Захист трансформаторів 10 кВ., 2009, Зам. № (0553)

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах., 2009, Зам. № (0554)

Мартинюк Т. Б., Заболотна Н.І. Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем., 2009, Зам. № (0555)

Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Кучерук В.Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності., 2009, Зам. № (0556)

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка. Контрольні та..., 2009, Зам. № (0557)

Суприган О. І. Основи проектування корпоративних комп’ютерних мереж., 2009, Зам. № (0558)

Захарченко С. М., Суприган О.І. Основи системного адміністрування комп’ютерних мереж на базі ОС Windows., 2009, Зам. № (0559)

Методичні вказівки і завдання.... Уклад.: І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, А.А. Яровий, 2009, Зам. № (0560)

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки., 2009, Зам. № (0561)

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В., Яблонський В. Ф. Мереж і абонентського доступу., 2009, Зам. № (0562)

Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами., 2009, Зам. № (0563)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. В. Юхимчук, О. К. Колесницький., 2009, Зам. № (0564)

Кожем'яко В. П., Дмитрук В.В., Белік Н. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Ч 2., 2009, Зам. № (0565)

Кожем’яко В. П., Дроненко О.В., Кожем’яко А. В. Інтелектуальна власність., 2009, Зам. № (0566)

Савчук Т. О. Організація баз даних і знань., 2009, Зам. № (0567)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Н. С. Звуздецька, М. В. Євсєєва,І. В. Васильківський, О. А.Гордієнко, П. М. Турчик, 2009, Зам. № (0568)

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі.Навчальний посібник. Частина1, 2009, Зам. № (0569)

Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи.Частина 1., 2009, Зам. № (0570)

Демов О. Д., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Розрахунок собівартості..., 2009, Зам. № (0571)

Методичні вказівки до.... Уклад.: М. Є. Дворніков, А. О. Свентух,О. В. Мороз, Л. М. Несен., 2009, Зам. № (0572)

Федотов В. О., Панкевич О. Д. Аналітична динаміка., 2009, Зам. № (0573)

Філинюк М. А., Лазарєв О. О. Практичні основи негатроніки., 2009, Зам. № (0574)

Гайдамак О. Л. Проектування та виробництво заготовок методами штампування., 2009, Зам. № (0575)

Лагутін В. М., Тептя В. В., Вишневський С. Я. Власні потреби електричних станцій., 2009, Зам. № (0576)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. О. Поджаренко, О. Г.Ігнатенко, В. Ю. Марущак., 2009, Зам. № (0577)

Ткаченко С. Й., Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки., 2009, Зам. № (0578)

А. І. Власюк. Р. С. Белзецький Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів., 2009, Зам. № (0579)

Азаров О. Д., Перевозніков С.І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Діагностування цифрових пристроїв, 2009, Зам. № (0580)

Бурбело М. Й., Камінський В.В., Романюк І. М. Електропостачання., 2009, Зам. № (0581)

Кононов С. П. Пристрої обробки звуку в радіомовленні., 2009, Зам. № (0582)

Головатюк М. О., Леонтьєв В.О., Видмиш В. А. Експлуатація кабельних ліній електропередачі., 2009, Зам. № (0583)

Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки, 2009, Зам. № (0584)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М.Слободян, О. П. Колісник, 2009, Зам. № (0585)

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель., 2009, Зам. № (0586)

Чепурний М. М., Ткаченко С.Й. Енергозбережні технології в теплоенергетиці, 2009, Зам. № (0587)

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В., Краєвський В. О. Теорія ймовірностей та математична статистика., 2009, Зам. № (0588)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, 2009, Зам. № (0589)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, 2009, Зам. № (0590)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, В. О. Пішенін, 2009, Зам. № (0591)

Довгалець С.М., Маслій Р.В. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1., 2009, Зам. № (0592)

Майданюк В. П. Кодування та захист інформації., 2009, Зам. № (0593)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, 2009, Зам. № (0594)

Крушевський Ю. В., І., Мізерний В. М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч.2., 2009, Зам. № (0595)

Боровська Т. М., Северілов В.А., Бадьора С. П., Колесник І.С. Моделювання задач управління інвестиціями., 2009, Зам. № (0596)

Т. М. Боровська, А.С. Васюра, В. А. Северілов. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління, 2009, Зам. № (0597)

Буда А. Г., Король О. В. Виконання та читання складальних креслень., 2009, Зам. № (0598)

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А.А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту, 2009, Зам. № (0599)

М. П. Боцула, І. Н. Дудар, В. В. Швець, Я. І. Ящолт Розробка тестів для дистанційних курсів., 2009, Зам. № (0600)

Грабовецький Б. Є., Пілявоз Т.М. Економіка підприємства, 2009, Зам. № (0601)

Кичак В. М., Семенова О. О., Семенов А. О. Системи документального електрозв'язку, 2009, Зам. № (0603)

О. В. Кобилянський, В. В. Присяжнюк, В. В. Богачук Охорона праці в робітничій професії., 2009, Зам. № (0604)

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР Quartus II., 2009, Зам. № (0605)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Коц,О. П. Колісник, К. В.Бауман, 2009, Зам. № (0606)

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу., 2009, Зам. № (0607)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. О. Леонтьєв, М. О.Головатюк, В. А. Видмиш, 2009, Зам. № (0608)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, 2009, Зам. № (0609)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Маєвська, М. М. Попович, 2009, Зам. № (0610)

Месюра В. І., Ваховська Л. М. Основи проектування систем штучного інтелекту.Лабораторний практикум. Частина 1., 2009, Зам. № (0611)

Милосердов В. О. Електротехнологічні установки та пристрої., 2009, Зам. № (0612)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, М.М. Попович, 2009, Зам. № (0613)

Новіков А. О., Шубін О. В. Основи теорії надійності та стандартизації виробів електронної техніки., 2009, Зам. № (0614)

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування., 2009, Зам. № (0615)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М.Слободян, О. П. Колісник, 2009, Зам. № (0616)

Рогальський Б. С., Демов О. Д., Терешкевич Л. Б., Войтюк Ю.П. Енергозбереж ення., 2009, Зам. № (0617)

Методичні вказівки до. Уклад.: І. М. Романюк, 2009, Зам. № (0618)

Сердюк В. Р., Заюков І. В. Антикризове управління макроекономічний аспект, 2009, Зам. № (0619)

Ю. Л. Старовойт Пособие по практической грамматике русской речи для студентов-иностранцев, 2009, Зам. № (0620)

Л. Б. Терешкевич АСУ в електроспоживанні., 2009, Зам. № (0621)

Методичні вказівки до.... Уклад.: С. М. Цирульник, 2009, Зам. № (0622)

Видмиш А. А., Блінкін Є. Я., Бабій С. М. Монтаж та налагодж ування електромеханічних пристроїв., 2009, Зам. № (0623)

Видмиш А. А., Приятельчук В.О., Федотов В. О. Теоретична механіка.Динаміка., 2009, Зам. № (0624)

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель., 2009, Зам. № (0625)