Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2006 року

Дементьєв Ю.В., Задорожний В.К Програмування AVR RISC мікроконтролерів., 2006, Зам. № (0077)

Ж.П. Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В.Карватко Науково-дослідна, Частина 1., 2006, Зам. № (0078)

Ж.П. Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В.Карватко Науково-дослідна, Частина 2., 2006, Зам. № (0106)

Методичні вказівки до... Уклад.: І. В. Коц, Т. Ю. Вовк, І. І.Ніколайчук, 2006, Зам. № (0174)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Черняк О.І., Ткаченко О.М., 2006, Зам. № (0287)

Гайдамак О.Л., Савуляк В.І. Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки, 2006, Зам. № (0288)

Методичні вказівки до. Уклад.: Попович М.М., Ваганов І.І., 2006, Зам. № (0289)

Семеренко В. П., Крилик Л. В. Операційна система Linux, 2006, Зам. № (0290)

Сіянов О.І. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі. Частина 1, 2006, Зам. № (0291)

Сіянов О.І. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі. Частина 2., 2006, Зам. № (0292)

Азаров О. Д., Марценюк В. П., Біліченко Н. О. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ., 2006, Зам. № (0296)

Небава М.І., Азарова А.О. Теоретичні і практичні результати випускних..., 2006, Зам. № (0298)

Гайдамак О.Л., Савуляк В.І. Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки., 2006, Зам. № (0301)

Зелінський В. Ц. Математичні задачі електроенергетики., 2006, Зам. № (0302)

Рибко Н.В., Насонова Н.А. Термінознавство.Частина 1., 2006, Зам. № (0314)

Методичні вказівки, програма та контрольні завдання. Уклад.: Л. І. Северин, Ю. П. Гульчак, П. В. Козлюк, 2006, Зам. № (0315)

Методичні вказівки до. Уклад.: Н.О. Андрущенко, Л.А. Мацко, 2006, Зам. № (0316)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.М. Дубовой, Ю.І. Мітюшкін, 2006, Зам. № (0317)

Абрамчук О.В., Дудатьєва В.М. Практикум з ділової української мови. Частина 3., 2006, Зам. № (0318)

Головченко О.М., Співак О.Ю., Грумінська Л.В. Теплотехнічні вимірювання та метрологія., 2006, Зам. № (0319)

Осадчук В.С., Осадчук О.В. Напівпровідникові прилади з від’ємним опором., 2006, Зам. № (0320)

Павленко П.М., Яблочніков Є.І., Бурєнніков Ю.А., Козлов Л.Г. Автоматизація технічної підготовки виробництва., 2006, Зам. № (0321)

Рибко Н.В., Насонова Н.А. Термінознавство. Навчальний посібник Частина 2., 2006, Зам. № (0322)

Г.Д. Дорощенков, О.К. Колесницький, С.Є. Тужанський Радіокомпоненти та мікроелектронна технологія, 2006, Зам. № (0323)

Кондратенко Н.Р., Куземко С.М. Основи нейронних мереж.Теорія та практика., 2006, Зам. № (0324)

Новіков А.О., Шубін О.В. Лазерна техніка та технологія.Лабораторний практикум., 2006, Зам. № (0325)

Поджаренко В.О., Кулаков П.І., Ігнатенко О.Г., Войтович О.П. Основи метрології та вимірювальної техніки., 2006, Зам. № (0326)

Ратушняк Г.С., Ратушняк О.Г. Управління проектами енергозбереження шляхом термореноваціії будівель., 2006, Зам. № (0327)

Методичні вказівки до. Уклад.: Г.С. Ратушняк, О.П. Сліпенька, 2006, Зам. № (0328)

Петренко М.І., Храбан А.А. Економіка підприємства., 2006, Зам. № (0329)

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. Українська мова для слухачів підготовчого відділення.Синтаксис., 2006, Зам. № (0330)

Петрук В.А., Кашканова Г.Г. Ймовірнісно-статистичні моделі та статистична оцінка рішень., 2006, Зам. № (0331)

В.О. Козловський Підприємницька діяльність.Практикум. Частина 1., 2006, Зам. № (0332)

Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідної роботи., 2006, Зам. № (0333)

Ю.О.Карпов, В.Г. Мадьяров Теоретичні основи електротехніки. Розділ “Електричні кола з розподіленими параметрами”., 2006, Зам. № (0334)

Кононов С.П., Шутило М.А. Радіомовні тракти., 2006, Зам. № (0335)

Кормановський С. І.,Слободянюк О. В., Пащенко В.Н. Інженерна та комп’ютерна графіка., 2006, Зам. № (0336)

Круподьорова Л.М., Пєтух А.М. Технологія програмування мовою Сі. Частина 2., 2006, Зам. № (0337)

Лежнюк П.Д., Кулик В.В.,Кравцов К.І. Визначення та аналіз втрат електроенергії в розподільних мережах., 2006, Зам. № (0338)

Ратушняк Г.С., Джеджула В.В. Енергозбереж ення в системах біоконверсії., 2006, Зам. № (0339)

Методичні вказівки до... Уклад.: Лялюк О.Г., 2006, Зам. № (0343)

Грабко В.В., Розводюк М.П., Казак М.О. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина 2, 2006, Зам. № (0344)

Розводюк М.П., Блінкін Є.Я., В.С. Ткач Електротехніка. Частина І., 2006, Зам. № (0345)

Ткаченко О.М., Каплун В.А. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java., 2006, Зам. № (0347)

Арсенюк І. Р., Колодний В. В., Яровий А. А. Теорія алгоритмів, 2006, Зам. № (0348)

Методичні вказівки до. Уклад.: Л.Б. Терешкевич, М.Й. Бурбело, 2006, Зам. № (0349)

Дусанюк Ж.П., Сивак І.О., Дусанюк С.В., Репінський С.В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин., 2006, Зам. № (0350)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т.В. Первушина, 2006, Зам. № (0351)

Петрук В.Г. Основи екології, 2006, Зам. № (0352)

Поліщук Л.К., Іскович-Лотоцький Р.Д. Обладнання та транспорт механообробних цехів. Частина 1, 2006, Зам. № (0353)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г.С. Ратушняк, О.Д. Панкевич, 2006, Зам. № (0354)

Северин Л. І., Гульчак Ю. П., В.М. Дудатьєва Основи спеціального діловодства, 2006, Зам. № (0355)

Демов О.Д. Економія електроенергії на промислових підприємствах., 2006, Зам. № (0356)

Собчук В.С., Собчук Н.В. Технології робіт під напругою, 2006, Зам. № (0357)

Ж.П. Дусанюк, Н.С. Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В.Карватко Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 1., 2006, Зам. № (0358)

Ж.П. Дусанюк, Н.С. Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В.Карватко Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 2., 2006, Зам. № (0359)

Бортник Г.Г. Системи передавання в електрозв’язку, 2006, Зам. № (0360)

Гороховський О.І. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ, 2006, Зам. № (0361)

Мартинюк Т.Б., Лисенко Г.Л., Скорюкова Я.Г. Кореляція, фільтрація та сегментація зображень, 2006, Зам. № (0362)

Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. Основи мікропроцесорної техніки, 2006, Зам. № (0363)

Сачанюк-Кавецька Н.В., Сачанюк-Кавецька Н.В., Елементи теорії поля, 2006, Зам. № (0364)

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст Українська мова професійного спілкування. Практичний курс.Частина І, 2006, Зам. № (0365)

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко, В. П. Пурдик, С. В. Репінський, Черноволик Г. О. Теоретичні основи технології виробництва д еталей ..., 2006, Зам. № (0366)

Гайдамак О. Л. Автоматизація дугового зварювання, 2006, Зам. № (0367)

Іванець Т.Ю. Схожі, але нетотожні. Словник між мовних омонімів та.., 2006, Зам. № (0368)

Методичні вказівки до... Уклад.: С.В. Юхимчук, А.А. Яровий, 2006, Зам. № (0369)

Методичнi вказiвки до... Уклад.: В.В. Зянько, Н.О. Коваль, 2006, Зам. № (0370)

Бортник Г.Г., Кичак В.М. Цифрова обробка сигналів, 2006, Зам. № (0371)

П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, Ю.В. Лук’яненко Основи теорії планування експерименту, 2006, Зам. № (0372)

Н.В. Рибко, Н.А. Насонова Глосарій та англо-український словник технічних термінів з комп’ютерної техніки., 2006, Зам. № (0373)

Власенко А.М., Прилипко Т.В., Джеджула В.В. Монтаж збірних конструкцій цегляних будівель, 2006, Зам. № (0374)

Барковська, Б.С. Грига, Т.І.Найко, В.M. Подзе, С.І. Резнік Тести та тестові завдання для слухачів ІнДП, 2006, Зам. № (0375)

Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І., Гель П.В., Камінський О.С. Лабораторний практикум з фізики, ч.2, 2006, Зам. № (0376)

Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І., П.В. Гель, О.С. Камінський Лабораторний практикум з фізики, ч.3, 2006, Зам. № (0377)

Т.Ю.Іванець, О.В.Абрамчук Українська мова для іноземних студентів., 2006, Зам. № (0378)

О.Д.Демов Економіка Електроенергії на промислових підприємствах, 2006, Зам. № (0379)

М.І. Петренко, А.А. Храбан, В.М. Петренко Економіка підприємства, 2006, Зам. № (0380)

В.І. Месюра, А.А. Яровий, І.Р. Арсенюк Експертні системи. Частина 1, 2006, Зам. № (0381)

В.О. Поджаренко, В.Ю. Кучерук, В.М. Севастьянов Основи міктопроцесорної техніки, 2006, Зам. № (0382)

В.Р. Сердюк Стандартизація і управління якістю в будівництві, 2006, Зам. № (0383)

Л.М. Круподьорова, А.М. Пєтух Технологія програмування мовою Сі. Частина 1., 2006, Зам. № (0384)

В.Г.Петрук Хімія та основи матеріалознавства, 2006, Зам. № (0385)

Боцула М.П., Кречман Д.Л., Плахотник І.В. eLearning Server. Рекомендації тьюторам., 2006, Зам. № (0386)

О.І. Гороховський. Моделювання в середовищі Active-HDL, 2006, Зам. № (0387)

Крушевський Ю.В., Кравцов Ю.І., Мізерний В.М. Електродинаміка та поширення радіо хвиль, 2006, Зам. № (0388)