Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2004 року

00000 Невизначений iнтеграл, 2004, Зам. № (0035)

ooooo Теоретичні основи безпеки життєдіяльності , 2004, Зам. № (0069)

Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА, 2004, Зам. № (0109)

Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання, 2004, Зам. № (0110)

Обідник Д.Т. Комп’ютерна анімація, 2004, Зам. № (0112)

Квєтний Р.Н., Кривогубченко С.Г., Кулик А.Я., Бевз О.М. Курсове та дипломне проектування для, 2004, Зам. № (0113)

Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (ядерна фізика і радіаційна екологія), 2004, Зам. № (0114)

Хом’юк І.В., Карпенко В.Л., Хом’юк В.В. Математичне програмування.Частина 1, 2004, Зам. № (0115)

Методичні вказівки до. Уклад.: Остапчук Ж.І., Головатюк М.О., Кулик В.В., Тептя В.В., 2004, Зам. № (0116)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.В. Кавецький, В.О.Козловський, Н.М. Малініна, 2004, Зам. № (0117)

Методичні вказівки до. Уклад.: Г. Л. Лисенко, С. Є.Тужанський., 2004, Зам. № (0118)

Методичні вказівки до. Уклад.: Л.Г.Бабур, 2004, Зам. № (0119)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.Д. Свердлов, О.І. Сіянов, 2004, Зам. № (0120)

Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка, 2004, Зам. № (0122)

Грабовецький Б.Є. Основи економічного прогнозування, 2004, Зам. № (0123)

Грабчак О.В. Основи матеріалознавства.Частина 1., 2004, Зам. № (0124)

Власюк В.Х. Основи програмування алгоритмічними мовами, 2004, Зам. № (0125)

Ю.О.Карпов, Т.Є.Магас, Ю.Г.Ведміцький ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, 2004, Зам. № (0126)

Старовойт Ю.Л. Розмовляємо французькою, 2004, Зам. № (0127)

І.В.Севост’янов Теорія технічних систем, 2004, Зам. № (0128)

В.В. Зянько, В.Г. Фурик, Н.О.Коваль Збірник методичних матеріалів, 2004, Зам. № (0129)

І.В.Севост’янов Експлуатація та обслуговування машин, 2004, Зам. № (0130)

В. І. Савуляк, А. Ю. Осадчук Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, 2004, Зам. № (0131)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. В. Зянько, В. Г. Фурик, О. О. Мороз, Н. О. Коваль, 2004, Зам. № (0132)

Р.Н. Квєтний В.М. Лисогор В.О.Поджаренко Напівпровідникові перетворювачі інформації, 2004, Зам. № (0133)

М.В.Захарченко І.В.Кузьмін О.В.Осадчук Теорія електрозв язку, 2004, Зам. № (0134)

Методичні вказівки та. Уклад.: Г. Г. Бортник, 2004, Зам. № (0135)

Методичні вказівки до. Уклад.: Ж.І. Остапчук, В.В. Кулик, В.А. Видмиш, 2004, Зам. № (0136)

Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка, 2004, Зам. № (0137)

Ю.О. Карпов, Т.Є. Магас, В.Г. Мадьяров Теоретичні основи електротехніки. ч.ІІ, 2004, Зам. № (0138)

Романюк О.Н., Денисюк А.В. Організація баз даних і знань, 2004, Зам. № (0139)

Обідник Д.Т., Обідник А.С. Лабораторний практикум з комп'ютерної анімації., 2004, Зам. № (0140)

Лежнюк П.Д., Зелінський В. Ц. Електричні апарати розподільчих установок, 2004, Зам. № (0141)

Методичні вказівки до. Уклад.: А. О. Новіков, 2004, Зам. № (0142)

Л.І. Олійник В.M. Дудатьєва О.В. Абрамчук Тематика контрольних робіт з, 2004, Зам. № (0143)

Пішенін В.О., Нікітіна Н.В. ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА Частина 1, 2004, Зам. № (0144)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. Є. Рубаненко С. Я. Вишневський Ю. В., 2004, Зам. № (0145)

Методичні вказівки до. Уклад.: М. М. Биков,Т. В. Грищук,В. В. Ковтун, 2004, Зам. № (0146)

Литвинюк В.П. Інтегральне числення, 2004, Зам. № (0147)

Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання. Уклад.: Гороховський О.І., 2004, Зам. № (0148)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. І. Месюра, Л. М. Ваховська, 2004, Зам. № (0150)

Методичні вказівки до. Уклад.: Ж. І. Остапчук, Ю.В. Кондаков, 2004, Зам. № (0151)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. Д. Азаров, В. В. Байко, Л.В. Крупельницький, 2004, Зам. № (0152)

Круподьорова Л.М. Основи інформатики і автоматизація виробництва, 2004, Зам. № (0153)

Лялюк О.Г., Ратушняк Г.С. Моніторинг довкілля, 2004, Зам. № (0154)

Лялюк О.Г. Економіка будівництва, 2004, Зам. № (0155)

Методичні вказівки до. Уклад.: Лялюк О.Г., 2004, Зам. № (0156)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В. Ю. Марущак, 2004, Зам. № (0157)

О.І. Тарануха В.М. Пушкар Рекомендації до самостійних занять студентів з розвитку витривалості, 2004, Зам. № (0158)

Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології, 2004, Зам. № (0159)

Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології. Частина 2, 2004, Зам. № (0160)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. М. Ребедайло, В. А. Кашканов, 2004, Зам. № (0161)

Кавецький В.В Менеджмент в машинобудуванні, 2004, Зам. № (0162)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Кобилянський О.В. Терещенко О.П., 2004, Зам. № (0163)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Круподьорова Л.М., 2004, Зам. № (0164)

Мотигін В.В., Роптанов В.І., Дудатьєв А.В. Чисельні методи в інж енерних дослідж еннях. Частина І, 2004, Зам. № (0165)

Азаров О. Д., Байко В. В., Суприган О. І. Комп'ютерна електроніка.Основи теорії транзисторів та транзисторних схем, 2004, Зам. № (0166)

Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 2004, Зам. № (0167)

Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів.Курсове проектування.Частина 1, 2004, Зам. № (0168)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В.П. Марценюк, 2004, Зам. № (0169)

Методичні вказівки до. Уклад.: Н. Ю. Фурдіяк, 2004, Зам. № (0170)

Дудатьєв А.В., Северин Л.І., Козлюк П.В. Практикум з дисципліни Робота у середовищі операційних систем, 2004, Зам. № (0171)

Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології.Частина 1., 2004, Зам. № (0172)

Рубаненко О.Є., Вишневський С.Я., Кондаков Ю.В Основи програмування на VBA в Star Offiсe 5.2 та Microsoft Excel, 2004, Зам. № (0173)

Обертюх Р.Р., Булига Ю.В. Теоретичні основи теплотехніки, 2004, Зам. № (0175)

Вірник М.М., Булига Ю.В Теорія механізмів і машин., 2004, Зам. № (0176)

Методичні вказівки до... Уклад.: Л.Є. Азарова, 2004, Зам. № (0177)

Рубаненко О.Є., Вишневський С.Я., Кондаков Ю.В. Робота в Excel та Star Offiсe. Частина 1., 2004, Зам. № (0178)

Методичні вказівки до... Уклад.: Н.В. Сачанюк-Кавецька, 2004, Зам. № (0179)

Милосердов В.О., Терешкевич Л.Б. Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики, 2004, Зам. № (0180)

Бабур Л.Г., Лялюк О.Г. Ціни і ціноутворення, 2004, Зам. № (0181)

Кашканов А.А., Біліченко В.В. Експлуатація та обслуговування транспортних машин, 2004, Зам. № (0182)

Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Електричне поле., 2004, Зам. № (0183)

Найко Т.І., Резнік С.І. Тренувальні вправи й задачі з елементарної математики, 2004, Зам. № (0184)

Друкований М.Ф., КорчевськийБ.Б., Прилипко Т.В. Технологія кам'яних робіт, 2004, Зам. № (0185)

Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей машин, 2004, Зам. № (0186)

Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів, 2004, Зам. № (0187)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 1., 2004, Зам. № (0188)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 2., 2004, Зам. № (0189)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 3., 2004, Зам. № (0190)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 4., 2004, Зам. № (0191)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 5., 2004, Зам. № (0192)

Лівінський О.М., Друкований М.Ф., Лівінський М.О., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Технологія опоряджувальних робіт. Частина 6., 2004, Зам. № (0193)

Лужецький В. А., Северин Л.І., Каплун В.А. Основи інформатики та інформаційних технологій, 2004, Зам. № (0194)

Михалевич В. М. Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І., 2004, Зам. № (0195)

Методичні вказівки та практичні. Уклад.: А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька, 2004, Зам. № (0196)

Методичні вказівки і завдання. Уклад.: Т.О. Савчук, 2004, Зам. № (0197)

Северин Л.І., Северин С.Л., Дудатьєв А.В. Правове забезпечення захисту інформації, 2004, Зам. № (0198)

Азаров О. Д., Марценюк В. П., Біліченко Н. О. Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ, 2004, Зам. № (0199)

Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики (квантова механіка, статистична фізика, фізика твердого тіла), 2004, Зам. № (0200)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.Г. Байло, Т.Ф. Архіпова, 2004, Зам. № (0201)

Мироненко О.М. Проектування пристосувань., 2004, Зам. № (0203)

Методичні вказівки до. Уклад.: О.Л. Гайдамак, В.І. Савуляк, Т.Ф.Архіпова., 2004, Зам. № (0204)

В. В Чернига Пристрої НВЧ і антени.Лабораторний практикум.Частина І, 2004, Зам. № (0206)

Методичні вказівки до. Уклад.: О. Л. Гайдамак, В.І. Савуляк, Т.Ф. Архіпова, 2004, Зам. № (0207)

В. П. Семеренко, В. А. Каплун Системне програмування мовою Асемблера, 2004, Зам. № (0208)

Крушевський Ю.В., Кравцов Ю.І., Мізерний В.М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 1., 2004, Зам. № (0213)

Барась С. Т., Лободзінська Р.Ф., Лазарєв О. О. Конструювання радіоелектронних засобів телекомунікаційних систем., 2004, Зам. № (0218)

Барась С.Т., Філинюк М.А., Павлов С.М. Електрож ивлення, 2004, Зам. № (0219)

Пономарчук І.А., Волошин О.Б. Вентиляція та кондиціювання повітря, 2004, Зам. № (0221)

Зянько В.В., Тептя О.В. Банківська справа., 2004, Зам. № (0222)

Методичні вказівки до. Уклад.: Л.Є. Азарова, 2004, Зам. № (0223)

Мотигін В.В., Роптанов В.І., Дудатьєв А.В. Чисельні методи в інж енерних дослідж еннях. Частина І., 2004, Зам. № (0224)

Методичні вказівки до. Уклад.: Н.В. Сачанюк-Кавецька, 2004, Зам. № (0227)

Милосердов В.О., Терешкевич Л.Б. Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики., 2004, Зам. № (0228)

Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Технічна термодинаміка в прикладах і задачах, 2004, Зам. № (0231)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова,, 2004, Зам. № (0243)

Рубаненко О.Є., ВишневськийС.Я., Кондаков Ю.В. Робота в Excel та Star Offiсe.Частина 1., 2004, Зам. № (0226)

Бортник Г.Г., Семенюк О.А., Стальченко О.В. Системи передавання в електрозв'язку., 2004, Зам. № (0254)