Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2008 року

Л. Г. Бабур , Т. В. Сердюк БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ Частина 1, 2008, Зам. № (0431)

Л. Г. Бабур, Т. В. Сердюк БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Частина 2, 2008, Зам. № (0432)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до... Уклад.: А.Г. Буда, О.В. Король, 2008, Зам. № (0433)

Методичні вказівки, програма. Уклад.: О.П. Терещенко, Р.Я. Дупляк, 2008, Зам. № (0434)

В.А. Каплун, В.П. Майданюк ЗАХИСТ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ, 2008, Зам. № (0435)

Методичні вказівки до... Уклад.: О.П. Терещенко, О.В. Кобилянський, 2008, Зам. № (0436)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до.... Уклад.: А.С. Моргун, 2008, Зам. № (0437)

А.Д.Слободяник, П.М.Зузяк КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, 2008, Зам. № (0438)

Р.С. Лободзінська, О.А. Костюк, Р.С. Лободзінська, О.А. Костюк, О.П. Шеремета КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИ Х ЗАСОБІВ, 2008, Зам. № (0439)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г.С. Ратушняк, Н.М. Слободян., 2008, Зам. № (0440)

Методичні вказівки, програма... Уклад.: М. М. Данильчук., Л.В. Загоруйко., 2008, Зам. № (0441)

В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя БАНКIВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 2008, Зам. № (0442)

Методичні вказівки до. Уклад.: А.Г. Буда, О.В. Король, 2008, Зам. № (0443)

Грабко В.В., Розводюк М.П., Левицький С.М., Казак М.О. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина 3, 2008, Зам. № (0444)

М.С. Лемешев, О.В. Березюк ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ФАХІВЦІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ, 2008, Зам. № (0445)

Методичні вказівки до... Уклад.: Уклад. М.С. Лемешев, О.В. Березюк, 2008, Зам. № (0446)

А.С. Моргун, М.М. Сорока МЕХАНІКА ТОНКИХ ОБОЛОНОК ПОДВІЙНОЇ КРИВИЗНИ, 2008, Зам. № (0447)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г.С. Ратушняк, О.П. Сліпенька, 2008, Зам. № (0448)

О.І. Сіянов Статичний розрахунок просторової суцільної циліндричної системи за.., 2008, Зам. № (0449)

О.І. Сіянов Статичний розрахунок просторової стерж невої..., 2008, Зам. № (0450)

Терешкевич Л.Б., Демов О.Д., Іванков В.О. Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспо-живання., 2008, Зам. № (0451)

Тичинська Л.М., Ковальчук М.Б., Черноволик Г.О. Теорія функцій комплексної, 2008, Зам. № (0452)

Методичні вказівки до... Уклад.: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, 2008, Зам. № (0453)

Методичні вказівки з організації.... Уклад.: Ю.С. Кравченко, 2008, Зам. № (0454)

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яс Українське ділове мовлення.Частина І, 2008, Зам. № (0455)

Азарова Л. Є., Горчинська Л.В., Корженко З.П. Практичний курс з української мови для слухачів Ін ДП Орфографія. Синтаксис., 2008, Зам. № (0456)

Крилик Л.В., Прокопова М.О. Mетодичні вказівки до..., 2008, Зам. № (0457)

В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. Ю. Псарьов, Ю. Л. Зіскінд, М. П.Боцула, Г. В. Горячев, Д. І.Катєльніков, С. О. Жуков, О. О. Мокіна Автоматизована система..., 2008, Зам. № (0458)

Савуляк В.І., Архіпова Т.Ф,Губанов А.В. Інформатика. Частина 1, 2008, Зам. № (0459)

Методичні вказівки до.... Уклад.: П.В. Чалюк, 2008, Зам. № (0460)

Методичні вказівки і завдання.... Уклад.: І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий, 2008, Зам. № (0461)

Методичні вказівки і завдання.... Уклад.: С.В. Юхимчук, А.А. Яровий, 2008, Зам. № (0462)

Нікольський О.І. Модернізація і ремонт персональних комп’ютерів, 2008, Зам. № (0463)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Уклад.: Є. Ф. Лісіцин, С. Й. Шаманський, 2008, Зам. № (0464)

Методичні вказівки до. Уклад.: Є. Ф. Лісіцин, С. Й. Шаманський, 2008, Зам. № (0465)

Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки., 2008, Зам. № (0466)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А.О. Новіков, М.А. Старовойтов, О.В.Шубін, 2008, Зам. № (0467)

Романюк О.Н., Катєльніков Д.І.,Косовець О. П. Веб-дизайн і комп’ютерна графіка, 2008, Зам. № (0468)

Методичні вказівки до.... Уклад.: О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О.М. Ткаченко, В.В. Дзюбенко, 2008, Зам. № (0469)

Лежнюк П.Д., Зелінський В. Ц. Електричні апарати. Фізичні основи електричних апаратів., 2008, Зам. № (0470)

Дубовой В.М., Никитенко О.Д. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ, 2008, Зам. № (0471)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І.Н. Дудар,, 2008, Зам. № (0472)

О.І. Гороховський, І.С.Колесник «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ », 2008, Зам. № (0473)

Козловський В. О. Інноваційний менеджмент., 2008, Зам. № (0474)

Кравченко Ю.С., Смольков Є.О. Хімічні процеси в мікроелектронній технології, 2008, Зам. № (0475)

С.В.Куленко, О.Й.Лесько Аудит. Частина 1., 2008, Зам. № (0476)

Куленко С.В., Лесько О.Й. Аудит. Частина 2., 2008, Зам. № (0477)

Б.М. Пентюк, І.І. Назаренко, М.М. Вірник Основи патентознавства та інтелектуальної власності, 2008, Зам. № (0478)

Методичні вказівки до... Уклад.: Г.С. Ратушняк, Т.Ю. Вовк, 2008, Зам. № (0479)

В.М.Кутін, О.Є.Рубаненко, В.М. Лагутін РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ, 2008, Зам. № (0480)

Методичні вказівки і завдання... Уклад.: Т.О. Савчук, 2008, Зам. № (0481)

О.І. Сіянов. Проектування металевих.., 2008, Зам. № (0482)

Михалевич В.М. Математичне програмування разом з Maple. Частина І., 2008, Зам. № (0483)

Ж.І. Остапчук, В.В. Кулик, В.В. Тептя МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ, 2008, Зам. № (0484)

Панкевич О.Д. Організація будівництва., 2008, Зам. № (0485)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В.Г. Петрук, І.В. Васильківський, М.В. Євсєєва, О.О. Бобко, 2008, Зам. № (0486)

Методичні вказівки до... Уклад.: Г.С. Ратушняк, В.В. Петрусь, 2008, Зам. № (0487)

Л. І. Северин, В. М. Дудатьєва, Т. М. Пустовіт Основи діловодства, 2008, Зам. № (0488)

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Іванець Т. Ю. Українська мова професійного спілкування, 2008, Зам. № (0489)

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І. Лекції з фізики, (коливання і хвилі, оптика), 2008, Зам. № (0490)

Бондаренко Є. А. Пожежна безпека., 2008, Зам. № (0491)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Поліщук Л.К., Поліщук О.В. Зубо-та різьбооброблювальні металорізальні верстати., 2008, Зам. № (0492)

Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Лабораторний практикум з дослідження цифрових, 2008, Зам. № (0493)

Кравченко Ю.С., Крилик Л.В., Смольков Є.О. Матеріали електронної техніки, 2008, Зам. № (0494)

Поспєлов І.М., Борисенко В.Д. Збірник задач і тестових завдань з фізики., 2008, Зам. № (0495)

Степанов Д. В., Степанова Н.Д. Холодильна техніка та технологія., 2008, Зам. № (0496)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, 2008, Зам. № (0497)

Методичні вказівки до. Уклад.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, 2008, Зам. № (0498)

Методичні рекомендації до дисципліни Українська мова за... Уклад.: О. В. Абрамчук, 2008, Зам. № (0499)

О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖ І ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина І), 2008, Зам. № (0500)

О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖ І ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина 2), 2008, Зам. № (0501)

Бевз О. М., Кривогубченко С.Г., Кулик А. Я. СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖ І ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина ІІI), 2008, Зам. № (0502)

Є.А. Бондаренко, О.В. Кобилянський ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ,..., 2008, Зам. № (0503)

А. Г. Буда КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з нарисної геометрії для студентів..., 2008, Зам. № (0504)

Т. О. Данилюк, С. І. Резнік, С.Г. Авдєєв ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ, 2008, Зам. № (0505)

Н.В. Сачанюк-Кавецька, Л.І. Педорченко, Н.Б. Дубова Елементи теорії ймовірностей те математичної статистики.Частина 1., 2008, Зам. № (0506)

А.А.Видмиш, В.О. Приятельчук, В.О. Федотов Збірник завдань для самостійної роботи з теоретичної механіки.Статика. Кінематика., 2008, Зам. № (0507)

В. Г. Фурик Організація міжнародного кредитування. Практикум., 2008, Зам. № (0508)

Т. Ю. Іванець З. П. Корженко, Н. Й. П’яст. Методичні вказівки до.., 2008, Зам. № (0509)

Камінський А. В., Боцула М. П. Практичний посібник з основ мови програмування VBA., 2008, Зам. № (0510)

В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів. Частина 3, 2008, Зам. № (0511)

Корженко В.Я., Корженко З.П. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина 2., 2008, Зам. № (0512)

Крушевський Ю. В., Гаврілов Д.В. Основи радіоелектроніки.Частина 2., 2008, Зам. № (0513)

Кулик А.Я., Кривогубченко С.Г. Теорія інформації і кодування, 2008, Зам. № (0514)

Козловський В.О.,Лесько О. Й. Зовнішньоекономічна діяльність. Практикум. Частина 3, 2008, Зам. № (0515)

Небава М. І., Небава І. М. Економічна теорія (в питаннях і відповідях)., 2008, Зам. № (0516)

М.Б. Васильєва, О.М. Михайлова-Пехан, О.Г. Федорцова Збірник вправ, тестiв та завдань, 2008, Зам. № (0517)

Петрук В. Г. Вступ до фаху. Курс лекцій., 2008, Зам. № (0518)

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Практикум з метрологічного нагляду за засобами вимірювання., 2008, Зам. № (0519)

Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Засоби очищення газових викидів., 2008, Зам. № (0520)

Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Геодезичні роботи в будівництві., 2008, Зам. № (0521)

Роїк О.М., Азарова А.О., Небава М.І. Основи стратегічного менедж менту., 2008, Зам. № (0522)

Роїк О. М., Азарова А. О., Арсенюк І. Р. Дослідження операцій як інструментарій стратегічного менеджменту., 2008, Зам. № (0523)

Сачанюк-Кавецька Н.В., Педорченко Л.І., Ковальчук М.Б. Теорія рядів. Навчальний..., 2008, Зам. № (0524)

Юхимчук С. В., Савчук Т. О. Основи інформатики та обчислювальної техніки., 2008, Зам. № (0525)

Савуляк В. І., Архіпова Т. Ф, Губанов А. В. Інформатика. Частина 2., 2008, Зам. № (0526)

В. Р. Сердюк, Т. Г. Ровенчак Розробка та реалізація будівельного проекту, 2008, Зам. № (0527)

Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова Азбука пошуку роботи., 2008, Зам. № (0528)

Стасюк Н. Л. Фінанси. Навчальний посібник., 2008, Зам. № (0529)

Степанова І. С., Хоменко Н. П. Збірник тестів та контрольних завдань з англійської мови., 2008, Зам. № (0530)

Методичні вказівки і завдання. Уклад.: О. І. Суприган, 2008, Зам. № (0531)

Аввакумов В.Г., Терешкевич Л.Б. Перехідні процеси в системах електропостачання, 2008, Зам. № (0532)

Зянько В.В., Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність.Практикум., 2008, Зам. № (0533)

Злепко С. М., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування., 2008, Зам. № (0534)

С. М. Злепко, М. М. Данильчук, Л.В. Загоруйко Біотехнічні системи медичного призначення. Частина 1., 2008, Зам. № (0535)

Методичні вказівки до.... Уклад.: А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич, 2008, Зам. № (0536)

Боровська Т. М., Северілов В.А., Васюра А. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1., 2008, Зам. № (0537)

Боровська Т. М., Колесник І.С., Северілов В. А. Основи теорії управління та дослідження операцій., 2008, Зам. № (0538)

Боровська Т. М., Колесник І.С., Северілов В. А. Спеціальні розділи вищої математики., 2008, Зам. № (0539)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Поліш Д. К., Харіна Д. Л., Тихонов В.К., 2008, Зам. № (0540)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, 2008, Зам. № (0541)

В.В. Біліченко, В.Л. Крещенецький Механізація та автоматизація технічного обслуговування та..., 2008, Зам. № (0542)

Методичні вказівки до... Уклад.: М. Й. Бурбело, А. М. Волоцький, 2008, Зам. № (0543)

Бурбело М.Й., Бірюков О.О., Мельничук Л.М. Маркетинг енергії., 2008, Зам. № (0544)

Дубіненко С. Б., Мітюшкін Ю. І. Дослідження операцій. Ч. 1., 2008, Зам. № (0545)

Козловський В. O. Зовнішньоекономічна діяльність. Практикум. Частина І, 2008, Зам. № (0546)