Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2007 року

Біліченко В.В., Варчук В.В., Вдовиченко О.В. Менеджмент технічних служб..., 2007, Зам. № (0076)

О.І. Сіянов Статичний розрахунок плоских.., 2007, Зам. № (0340)

Методичні вказівки до.... Уклад.: В.В. Колодний, 2007, Зам. № (0341)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І.В. Коц, Т.Ю. Вовк, І.І. Ніколайчук, 2007, Зам. № (0342)

Севостьянов І. В. Експлуатація та о бслуговування машин., 2007, Зам. № (0346)

Біліченко В.В., Варчук В.В., Вдовиченко О.В. Менеджмент технічних служб..., 2007, Зам. № (0394)

Дементьєв Ю.В., Задорожний В.К. Програмування AVR RISC мікроконтролерів, 2007, Зам. № (0395)

Ж.П. Дусанюк, Н.С. Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В. Карватко Науково-дослідна,конструкторсько-технологічна практика, 2007, Зам. № (0396)

Ж.П. Дусанюк, Н.С. Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В.Карватко Науково-дослідна,конструкторсько-технологічна практика. Частина 2., 2007, Зам. № (0397)

Методичні вказівки до. Уклад.: І. В. Коц, Т. Ю. Вовк, І. І.Ніколайчук, 2007, Зам. № (0398)

Ю.О. Карпов, В.Г. Мадьяров Теоретичні основи електротехніки., 2007, Зам. № (0399)

Кононов С.П., Шутило М.А. Радіомовні тракти, 2007, Зам. № (0400)

Кормановський С. І., Слободянюк О. В., Пащенко В. Н. Інженерна та комп’ютерна графіка, 2007, Зам. № (0401)

Круподьорова Л.М., Пєтух А.М. Технологія програмування мовою Сі. Частина 2., 2007, Зам. № (0402)

Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Кравцов К.І. Визначення та аналіз втрат електроенергії в розподільних мережах, 2007, Зам. № (0403)

Ратушняк Г.С., Джеджула В.В. Енергозбереження в системах біоконверсії, 2007, Зам. № (0404)

О.І. Сіянов Статичний розрахунок плоских та просторових систем..., 2007, Зам. № (0405)

Бортник Г.Г. Системи передавання в електрозв’язку. Курсове проектування, 2007, Зам. № (0406)

Методичні вказівки до. Уклад.: В.В. Колодний, 2007, Зам. № (0407)

Методичні вказівки до.... Уклад.: І. В. Коц, 2007, Зам. № (0408)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Ю.С.Кравченко, 2007, Зам. № (0409)

Методичні вказівки до.... Уклад.: Лялюк О.Г., 2007, Зам. № (0410)

Розводюк М.П., Блінкін Є.Я., В.С. Ткач Електротехніка. Частина І., 2007, Зам. № (0411)

Грабко В.В., Розводюк М.П., Казак М.О. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина 2, 2007, Зам. № (0412)

Севостьянов І. В. Експлуатація та обслуговування машин., 2007, Зам. № (0413)

Севостьянов І. В. Експлуатація верстатних комплексів, 2007, Зам. № (0414)

О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Газотермічні методи напилювання покрить, 2007, Зам. № (0415)

О. П. Шиліна, В. І. Савуляк, А.Ю. Осадчук Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить, 2007, Зам. № (0416)

Пентюк Б.М., Штурма А.Л. Проектування різального інструмента, 2007, Зам. № (0417)

Ткаченко О.М., Каплун В.А. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java, 2007, Зам. № (0418)

Практикум з риторики. Методичні вказівки до Уклад.: O.Б. Залюбівська, 2007, Зам. № (0419)

Багнюк Г.М., Плиненко В.О., Тульчак Л.В. Збірник лексико-граматичних, 2007, Зам. № (0420)

Біліченко В.В., Зелінський В.Й., Севостьянов С.М. Основи конструкції автомобілів.Ходова частина, 2007, Зам. № (0421)

Бортник Г.Г., Стальченко О.В.,Яблонський В.Ф. Мереж і доступу, 2007, Зам. № (0422)

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз, 2007, Зам. № (0423)

Квєтний Р.Н. Основи моделювання та обчислювальних методів, 2007, Зам. № (0424)

Литвинюк В.П., Клочко В.І. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія, 2007, Зам. № (0425)

Мотигін В.В., Дудатьєв А.В. Чисельні методи в інж енерних дослідж еннях. Частина 2., 2007, Зам. № (0426)

Методичні вказівки. Уклад.: В.О. Поджаренко, О.М.Васілевський, О.П. Войтович, 2007, Зам. № (0427)

Ратніков В.С. Філософія стислий конспект лекцій з тестами, завданнями...Частина 1, 2007, Зам. № (0428)

Ратніков В.С. Філософія стислий конспект лекцій з тестами, завданнями...Частина 2, 2007, Зам. № (0429)

Слободяник А.Д., Зузяк П.М. Курс фізики для підготовчого відділення іноземних студентів., 2007, Зам. № (0430)