Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2021 року

 

 

Манжілевський О. Д., Іскович-Лотоцький Р. Д. Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування. Навчальний посібник, 2021, 105 c. ISBN 978-966-641-824-4
Зам. № 2021-002. Ціна 106,00₴

Анотація

Посібник містить загальні відомості про найбільш поширені технології 3D-друку, зокрема адитивні. В посібнику наведено короткі характеристики найбільш популярних видів пластика, що застосовуються у FDM-технології 3D-друку та докладно наведені особливості налаштування програми-слайсера для практичного використання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» змістовного модуля 2 для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Уклад.: Бондаренко Є. А. 2021, 76 c. Зам. № 2020-003. Ціна 86,10₴

Анотація

У методичних вказівках викладені контрольні завдання, вимоги і методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Розраховані на студентів закладів вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка при підготовці бакалаврів.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання. Уклад.: Савчук Т. О., Ольшанська О. В. 2021, 72 c. Зам. № 2020-005. Ціна 81,50₴

Анотація

У методичних вказівках наведено питання до вивчення дисципліни, завдання до самостійної роботи та контрольних робіт, типові розв’язання задач з урахуванням вимог до оформлення результатів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Єпіфанова І. Ю. 2021, 40 c. Зам. № 2020-007. Ціна 47,30₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». Уклад.: Колодний В. В., Озеранський В. С., Прозор О. П. 2021, 20 c. Зам. № 2020-008. Ціна 25,90₴

Анотація

В методичних вказівках наведено завдання лабораторних робіт для студентів з дисципліни «Системний аналіз». Методичні вказівки містять настанову щодо використання комп’ютерної програми «GenGraph» та приклад виконання завдання лабораторної роботи.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А., Карачина Н. П. 2021, 40 c. Зам. № 2020-009. Ціна 47,30₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент ЗЕД» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Звітність, аналіз, облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання..

Завантажити електронний аналог друкованого видання PDF

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А., Карачина Н. П. 2021, 34 c. Зам. № 2020-010. Ціна 47,30₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальностей 051 – «Економіка» та 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Управління персоналом» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Завантажити електронний аналог друкованого видання PDF

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.Основи ведення сучасного бізнесу. 2021, 110 c. Зам. № 2020-011. Ціна 109,30₴

Анотація

В практикумі розглянуто основні питання практичних задач, тестів з дисципліни. Практикум розроблено у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу".

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання. Уклад.: Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. 2021, 31 c. Зам. № 2020-014. Ціна 38,70₴

Анотація

Методичні вказівки містять опис навчального навантаження дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», зміст дисципліни в розрізі тем лекцій та лабораторних занять. Наводяться короткі теоретичні відомості з тем лекцій, питання, тести для самостійного опрацювання. Методичні вказівки призначені для студентів управлінського фахового спрямування, широкого кола зацікавлених осіб.

Завантажити електронний аналог друкованого видання PDF

Джеджула В.  В.Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів. 2021, 71 c. Зам. № 2021-016. Ціна 73,70₴

Анотація

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Вентиляція та кондиціювання». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань. Посібник призначено для підготовки фахівців сфери будівництва.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». Уклад.: Месюра В. І., Іванчук Я. В., Колесницький О. К. 2021, 42 c. Зам. № 2021-018. Ціна 53,80₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, приклади розв’язання типових задач, вимоги до структури та захисту контрольної роботи, перелік питань з диференційованого заліку з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» та рекомендовані літературні джерела. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та робочої програми дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних».

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності). Уклад.: Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. 2021, 64 c. Зам. № 2021-022. Ціна 80,20₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій методичного характеру з організації і виконання магістерської кваліфікаційної роботи, яка є завершальним етапом підготовки магістра за освітньою програмою «Фінансово-кредитна діяльність». Розкривається зміст та структура магістерської кваліфікаційної роботи, порядок її виконання, оформлення та підготовки до захисту. Наводяться критерії оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи. Призначені для магістрів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми – «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності».

Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В.Моделювання об’єктів і систем. 2021, 71 c. Зам. № 2021-024. Ціна 154,00₴

Анотація

Лабораторний практикум з математичного моделювання об’єктів і систем містить 23 лабораторних роботи за темами: інструментальні засоби моделювання; характеристики моделей; основні види моделей; моделі в умовах невизначеності; імітаційне, аналітичне і чисельне моделювання; ідентифікація; застосування моделей.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингове та бізнес-планування» для студентів спеціальності 075 – «Маркетинг» всіх форм навчання. Уклад.: Вітюк А. В. 2021, 36 c. Зам. № 2021-025. Ціна 47,00₴

Анотація

Основне завдання методичних вказівок – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані при вивченні дисципліни «Маркетингове та бізнес-планування» та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання розробки бізнес-планів. Призначені для студентів спеціальності 075 – «Маркетинг» всіх форм навчання.

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Будівельна теплофізика. 2021, 51 c. Зам. № 2021-030. Ціна 51,70₴

Анотація

«Будівельна теплофізика» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить дев’ять розділів із описанням специфіки розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі. В практикумі наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. При підготовці навчального посібника використано терміни, позначення та положення із нормативних баз України, наведених в державних стандартах.

 

Панкевич О. Д., Ободянська О. І., Титко О. В. Теплопостачання. 2021, 85 c. Зам. № 2021-032. Ціна 95,90₴

Анотація

Навчальний посібник розроблений для вивчення дисципліни «Теплопостачання» та засвоєння теоретичних і практичних завдань з експлуатації систем теплопостачання в сучасних умовах, з урахуванням інноваційних технологій, проектування та реконструкції теплових мереж. В навчальному посібнику наведено методи розрахунку та основні формули, а також приклади розв’язання найбільш типових задач. Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. 2021, 71 c. Зам. № 2021-033. Ціна 81,60₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 275 – «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» у самостійній роботі при підготовці та виконанні практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Частина 1. Основи охорони праці для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Лемешев М. С., Березюк О. В. 2021, 64 c. Зам. № 2021-034. Ціна 80,50₴

Анотація

У методичних вказівках викладені питання, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Розраховані на студентів закладів вищої освіти при підготовці бакалаврів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Частина 2. Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Лемешев М. С., Березюк О. В. 2021, 64 c. Зам. № 2021-035. Ціна 80,50₴

Анотація

У методичних вказівках викладено питання, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Розраховано на студентів вищих навчальних закладів під час підготовки бакалаврів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Уклад.: Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Барабан С. В., Майданюк В. П. 2021, 56 c. Зам. № 2021-038. Ціна 71,10₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» та приклади їх виконання у Cisco Packet Tracer.

Співак О. Ю., Резидент Н. В. Тепломасообмін. Частина І. 2021, 113 c. Зам. № 2021-039. Ціна 113,40₴

Анотація

Посібник призначений для виконання самостійної роботи студентів і аспірантів спеціальностей 144 – Теплоенергетика, 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання. Наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язування задач, перелік контрольних запитань для самоперевірки, задачі для самостійної роботи, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Самоменеджмент. 2021, 170 c. Зам. № 2021-040. Ціна 165,40₴

Анотація

У навчальному посібнику викладені теоретичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни, для підготовки до лекційних, практичних занять наведені контрольні запитання для перевірки знань, умінь і навичок самоменеджменту та практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу. Навчальний посібник рекомендується студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Правила безпеки дорожнього руху» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А. 2021, 56 c. Зам. № 2021-041. Ціна 64,30₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» у самостійній роботі під час підготовки та виконання лабораторних робіт з курсу «Правила безпеки дорожнього руху». Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Правила безпеки дорожнього руху»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. 2021, 52 c. Зам. № 2021-042. Ціна 60,10₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» у самостійній роботі під час підготовки та виконання практичних робіт з курсу «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту». Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту»

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А. 2021, 64 c. Зам. № 2021-043. Ціна 72,80₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» у самостійній роботі при підготовці та виконанні лабораторних робіт з курсу «Безпека дорожнього руху». Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Безпека дорожнього руху»

Войтюк Ю. П., Писаренко Д. Г. Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд : навчальний посібник. 2021, 94 c. Зам. № 2021-044. Ціна 94,90₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто практичні аспекти побудови сучасних систем блискавкозахисту будівель та інженерних споруд. Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час проведення лекційних та лабораторно-практичних занять з дисципліни «Монтаж і експлуатація електроустановок», виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності. 2021, 84 c. Зам. № 2021-045. Ціна 84,90₴

Анотація

У практикумі викладено основні методики інженерних розрахунків параметрів захисту від небезпечних, шкідливих та факторів ураження навколишнього середовища. Розраховано на студентів закладів вищої освіти при підготовці бакалаврів.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Аудит» студентами спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Руда Л. П., Причепа І. В. 2021, 43 c. Зам. № 2021-046. Ціна 55,60₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст та короткий опис лекційних занять з дисципліни, контрольні питання та тести до кожної теми, перелік тем рефератів та питань до заліку, а також критерії оцінювання знань та вмінь студентів. Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Аудит» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в сфері внутрішнього контролю та аудиту на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання.

Основи тактичної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Уклад.: Чхань А. А., Колос О. А. 2021, 22 c. Зам. № 2021-047. Ціна 30,20₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів, що займаються в секціях з волейболу на факультативних заняттях у ЗВО, та викладачів, що проводять ці заняття.

Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт. Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й., Кавецький В. В. 2021, 42 c. Зам. № 2021-048. Ціна 53,90₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто теоретичні і практичні питання написання студентами технічних спеціальностей економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт. Наведено методики розрахунків та нормативні матеріали, необхідні для написання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ». Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й. 2021, 64 c. Зам. № 2021-049. Ціна 80,10₴

Анотація

В методичних вказівках викладено методику розробки теоретичного, аналітичного та проєктного розділів магістерської кваліфікаційної роботи. Наведено методики розрахунку економічного ефекту та обґрунтування впровадження рекомендацій з покращення показників діяльності підприємства (організації, установи) та підвищення ефективності його менеджменту.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна». Ділові папери. Уклад.: Зозуля І. Є., Стадній А. С., Поздрань Ю. В. 2021, 46 c. Зам. № 2021-051. Ціна 54,20₴

Анотація

Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова як іноземна», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь і навичок правильної побудови та використання найпоширеніших документів. Запропоновані завдання орієнтовані на досягнення комунікативно-професійної компетентності студентів-іноземців, достатньої для осмисленого опрацювання прочитаної інформації, запам’ятовування нових слів, висловлювань, граматичних закономірностей побудови документів українською мовою. Для іноземних студентів 1-го курсу закладів вищої освіти, викладачів.

Методичні вказівки до виконання графічних завдань з технічного креслення для студентів галузей знань 12 – Інформаційні технології, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 16 – Хімічна та біоінженерія, 17 – Електроніка та телекомунікації, 18 – Виробництво та технології. Уклад.: Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. 2021, 69 c. Зам. № 2021-054. Ціна 85,10₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання графічних робіт з технічного креслення студентами денної форми навчання. Містять в собі зразки виконання та варіанти завдань за темами: «Нанесення розмірів», «Розрізи», «Побудова прямокутної ізометричної проекції». Рекомендовано, насамперед, для студентів немашинобудівних спеціальностей.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. 2021, 52 c. Зам. № 2021-055. Ціна 66,10₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» у самостійній роботі при виконанні курсової роботи з курсу «Транспортно-експедиційна робота».

Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Частина 2. Уклад.: Мельник О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. 2021, 56 c. Зам. № 2021-056. Ціна 85,10₴

Анотація

У методичних вказівках міститься основний теоритичний матеріал з курсу «Ділова англійська мова», а також практичні завдання, призначені для формування та закріплення знань студентів магістратури усіх форм навчання. Методичні вказівки рекомендовано для вивчення, підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Ділова англійська мова» та організації самостійної роботи студентів.

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». 2021, 192 c. Зам. № 2021-058. Ціна 208,70₴

Анотація

У практикумі для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня всіх спеціальностей розглядаються питання з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» модуля 2 «Основи охорони праці». Розглянуто вісім практичних і чотири лабораторних роботи з усіх розділів модуля 2.
До кожної роботи наведено потрібні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт. В додатках наведені нормативні вимоги та вихідні дані для виконання робіт.

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Слободянюк А. А. Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг». 2021, 60 c. Зам. № 2021-059. Ціна 89,90₴

Анотація

Практикум охоплює матеріали практичного курсу з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Практикум складається з чотирьох розділів, містить тексти професійного спрямування, завдання на розуміння тексту, лексичний та граматичний навчальний матеріал для самостійної роботи студентів. Практикум відповідає програмі курсу з англійської мови, яка вивчається у технічних ЗВО, з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов. Завданням рукопису є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузях менеджменту логістики та маркетингу.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Нікіфорова Л. О. 2021, 43 c. Зам. № 2021-060. Ціна 55,60₴

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та написання курсової роботи з оцінення якості менеджменту на певному підприємстві, її оформлення та підготовка до захисту. Рекомендації щодо оформлення курсової роботи викладено відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами всіх екномічних спеціальностей денної та заочної форми навчання для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Управління якістю».

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А., Карачина Н. П., Штовба О. В., 2021, 35 c. Зам. № 2021-063. Ціна 46,10₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Управління персоналом» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до вирішення фахових завдань

Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., Васаженко Н. О. Безпека життєдіяльності: Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». , 2021, 150 c. Зам. № 2021-064. Ціна 168,60₴

Анотація

У практикуму розглядаються питання з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» модуля 1 «Безпека життєдіяльності». Розглянуто практичні роботи зі всіх розділів модуля 1. До кожної роботи наведено необхідні теоретичні відомості, завдання до виконання, рекомендації з виконання та оформлення практичних робіт. В додатках наведені нормативні документи для виконання практичних робіт.

Бурбело М. Й., Левицький С. М., Лобода Ю. В. Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання. Лабораторний практикум, 2021, 102 c. Зам. № 2021-071. Ціна 117,20₴

Анотація

В лабораторному практикумі висвітлено питання електромагнітної сумісності та використання засобів силової електроніки для її забезпечення. Лабораторний практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Моргун А. С., Меть І. М. Динаміка та стійкість. Навчальний посібник, 2021, 75 c. Зам. № 2021-074. Ціна 87,10₴

Анотація

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку стержневих систем на стійкість та на динамічні вібраційні дії. В ньому також викладено основи МСЕ та уявлення про математичне опрацювання реальних прикладних задач будівництва. Розділи супроводжуються прикладами розв’язання типових задач. Розглянутим темам передують короткі теоретичні відомості. Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки.

Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 153, 163, 171 і 172. Уклад.: Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2021, 75 c. Зам. № 2021-075. Ціна 65.70₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Цивільний захист та охорона праці в галузі». Основне завдання – допомогти здобувачам освітнього ступеня магістра розвинути знання, вміння та компетенції з застосування заходів збереження життя та здоров’я працівників під час впливу на них небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Уклад.: Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В., Маслій Р. В., 2021, 35 c. Зам. № 2021-076. Ціна 46.60₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто організаційні та методичні рекомендації до формування та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт на кафедрі автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету.

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник. Навчальний посібник, 2021, 108 c. Зам. № 2021-079. Ціна 119.30₴

Анотація

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності. Мета посібника – надати студентам можливість ґрунтовніше вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу, і підготуватися до іспиту, а також застосувати отримані знання для подальшої фахової роботи. Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Бурбело М. Й., Бевз С. В., Кравець О. М. Математичні задачі електроенергетики . Практикум, 2021, 126 c. Зам. № 2021-082. Ціна 140,20₴

Анотація

В практикумі висвітлено методи розрахунку усталених режимів електричних мереж, застосування теорії ймовірностей та математичної статистики для аналізу надійності та електричних навантажень, чисельні методи розрахунку перехідних режимів та методи аналізу стійкості систем. Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Макаров В. А., Макарова Т. В., Цимбал С. В. Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії. Практикум, 2021, 102 c. Зам. № 2021-083. Ціна 130,4₴

Анотація

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів» і містить оригінальні завдання з двох видів занять: практичних й лабораторних. Розв’язання завдань сприяє забезпеченню поглиблення знань магістрантів з розвитку управління робочим станом еластичних рушіїв автомобільних транспортних засобів. Вагомою складовою практикуму, яка допоможе розв’язанню завдань робіт, є додаткова корисна теоретична і практична інформація з зони тяжіння задач, що вирішуються. Цінними можуть бути приклади звітів з робіт і питання для самоконтролю знань. Зміст практикуму дозволяє використовувати його не тільки для практичних і лабораторних робіт з дисципліни, а також при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрантів. Результати, інформація та навички, що отримані в даних роботах, можуть бути корисними в процесі створення магістерських кваліфікаційних робіт. Практикум призначений для магістрантів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2021, 90 c. Зам. № 2021-084. Ціна 102,20₴

Анотація

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання студентами денної форми навчання та контрольної роботи студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролів знань, тест для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач. Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 – «Прикладна механіка».

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 1. Практикум, 2021, 88 c. Зам. № 2021-085. Ціна 99.90₴

Анотація

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства. У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову базу обліку та звітності в Україні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.

Малініна Н. М., Причепа І. В., Руда Л. П., Мельничук Д. П. Облік фінансової діяльності та аудит. Частина 2. Практикум, 2021, 96 c. Зам. № 2021-086. Ціна 108.40₴

Анотація

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства. У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову базу обліку та звітності в Україні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 2 «Основи охорони праці» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. Уклад.: Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2021, 61 c. Зам. № 2021-087. Ціна 76.20₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Безпека життєдіяльності» та робочої і навчальної програм дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» (модуль 2 «Основи охорони праці»). Основне завдання – допомогти майбутнім фахівцям самостійно сформувати уміння та компетенції для забезпечення заходів збереження життя і здоров’я під час впливу на них виробничих небезпечних і шкідливих факторів.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка»», 075 – «Маркетинг» та 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання. Уклад.: Вітюк А. В. , 2021, 39 c. Зам. № 2021-088. Ціна 51,40₴

Анотація

Основне завдання методичних вказівок – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Бізнес-планування» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання розробки бізнес-планів.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з модуля 1 «Безпека життєдіяльності» дисципліни БЖД та ООП для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. Уклад.: Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2021, 55 c. Зам. № 2021-089. Ціна 70.50₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Безпека життєдіяльності» та робочої і навчальної програм дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» (модуль 1 «Безпека життєдіяльності»). Основне завдання – допомогти самостійно сформувати майбутнім фахівцям уміння та компетенції для забезпечення заходів збереження життя і здоров’я під час впливу на них побутових, виробничих та інших видів ризику.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання. Уклад.: Вітюк А. В., 2021, 24 c. Зам. № 2021-090. Ціна 33,30₴

Анотація

Основне завдання методичних вказівок – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Бізнес-планування» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання розробки бізнес-планів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 - Менеджмент. Уклад.: Кавецький В. В., Козловський В. О., Лесько О. Й., 2021, 24 c. Зам. № 2021-092. Ціна 76,60₴

Анотація

В методичних вказівках наведено рекомендації до виконання курсової роботи, метою якої є практичне засвоєння знань теоретичного курсу дисципліни «Організація виробництва», а також оволодіння студентами спеціальності 073 – «Менеджмент» загальними принципами та положеннями організації виробництва. Курсова робота стосується розрахунку основних організаційних та економічних показників при організації виробничої дільниці.

Колесницький О. К., Месюра В. І. Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І. , 2021, 66 c. Зам. № 2021-093. Ціна 74,80₴

Анотація

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії денної і заочної форм навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». У посібнику розглянуто загальні принципи побудови архітектури нейрокомп’ютерів. Наведено обгрунтування вибору спайкінгових нейронних мереж як операційного блоку нейрокомп’ютерів. Розглянуто моделі та структури спайкінгових нейронних елементів та мереж, а також методи нейрокомп'ютерної обробки інформації на їх основі. Наведено аналітичний огляд міжнародних науково-технічних проектів з апаратної реалізації спайкінгових нейронних мереж.

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи. Лабораторний практикум, 2021, 104 c. Зам. № 2021-094. Ціна 117,7₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено основні принципи побудови та використання напрямних телекомунікаційних систем з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Детально розглянуто методики дослідження електричних параметрів та пошук пошкоджень в напрямних системах електричного зв’язку за допомогою аналізаторів кабельних ліній. Практикум призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, тор гівля та біржова діяльність» всіх форм навчання. Уклад.: Вітюк А. В., 2021, 73 c. Зам. № 2021-096. Ціна 90,60₴

Анотація

Основне завдання методичних вказівок – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Бізнес-планування» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання з розробки бізнес-планів.

Методичні вказівки до виконання розділу з охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього ступеня магістра галузей знань 13 – Механічна інженерія, 27 – Транспорт. Уклад.: Віштак І. В., Кобилянський О. В., Васаженко Н. О., 2021, 51 c. Зам. № 2021-097. Ціна 66,70₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Цивільний захист та охорона праці в галузі». Основне завдання – допомогти майбутнім фахівцям самостійно сформувати уміння та компетенції для забезпечення заходів збереження життя і здоров’я під час впливу на них виробничих небезпечних і шкідливих факторів.

Білінський Й. Й., Книш Б. П. Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої. Навчальний посібник, 2021, 66 c. Зам. № 2021-098. Ціна 73,70₴

Анотація

У навчальному посібнику наведено загальні принципи побудови арифметико-логічних пристроїв, операційних пристроїв, пристроїв керування, програмованих логічних матриць та інтегральних схем, розглянуто їх особливості та функціональні можливості. Метою навчального посібника є ознайомлення читача з сучасними електронно-обчислювальними пристроями. Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисциплін «Цифрова схемотехніка» та «Схемотехніка» й розраховано для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка».

Зянько В. В. Основи мікроекономіки. Вид. 3-е, перероблене і доповнене. Навчальний посібник, 2021, 327 c. Зам. № 2021-099. Ціна 353,7₴

Анотація

Мета посібника – вироблення вміння об’єктивно і комплексно оцінювати економічну ситуацію, виходячи з ролі окремого суб’єкта у ринковій економіці. Книга складається з шести частин. Перша присвячена основам мікроекономічного аналізу. У другій йдеться про теорію раціональної поведінки споживача. Третя містить опис виробничої функції та аналіз основних видів витрат і доходів підприємницької фірми. У четвертій і п’ятій частинах вивчається поведінка фірми і домогосподарства у різних ринкових ситуаціях і даються відповіді на питання, як встановлюється ринкова ціна на товари та виробничі ресурси, і який обсяг випуску благ забезпечує максимальний прибуток чи мінімальні збитки. У шостій частині розглянуто проблеми загальної ринкової рівноваги, розширено дослідження економічної ефективності. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Він також корисний для аспірантів, викладачів, підприємців.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальностей 051 – «Економіка», 075 – «Маркетинг», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання. Уклад.: Вітюк А. В., 2021, 102 c. Зам. № 2021-102. Ціна 47,60₴

Анотація

Основне завдання методичних вказівок – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Бізнес-планування» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання розробки бізнес-планів.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Реконструкція міського середовища» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Риндюк С. В., Кучеренко Л. В., 2021, 40 c. Зам. № 2021-104. Ціна 52,40 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів будівельної спеціальності та містять теоретичний і практичний матеріал, необхідний для виконання курсового проекту з дисципліни «Реконструкція міського середовища».

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво» для студентів 192 – Будівництво та цивільна інженерія, ОПП «Міське будівництво та господарство». Уклад.: Риндюк С. В., Максименко М. А., 2021, 36 c. Зам. № 2021-105. Ціна 47,60 ₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Наведено рекомендації до практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», що містять розрахункову і графічну частину. Наведений порядок виконання завдань з короткими теоретичними відомостями, рекомендаціями, графічними прикладами, а також нормативними даними щодо виконання необхідних розрахунків та виконання креслень.

Кулик В. В., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б. Відновлювані джерела енергії в електричних мережах. Практикум, 2021, 118 c. Зам. № 2021-106. Ціна 132,90 ₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого генерування на електричні мережі та електричну систему загалом, а також ознайомлення з різними типами відновлюваних джерел енергії, їх особливостями та з проблемами підключення на паралельну роботу з енергосистемою. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Відновлювані джерела енергії в електричних мережах».

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і структури даних в економіці». Уклад.: Нікіфорова Л.О., Карпінець В.В., Шиян А.А., Поліщук О.К., 2021, 78 c. Зам. № 2021-107. Ціна 95,40 ₴

Анотація

У методичних вказівках подано завдання щодо вирішення таких задач, як робота з відкритими даними, використання структурованих економічних баз даних, робота з big data та прогнозування даних, використання мережевої моделі даних для розробки сітьового графіку та його оптимізації. Методичні вказівки можуть бути використані студентами всіх економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделі та структури даних в економіці».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Бауман К. В., 2021, 51 c. Зам. № 2021-108. Ціна 62,30 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості, методика та практичні рекомендації до виконання лабораторних робіт по вертикальному плануванню та організації відведення поверхневих стоків. Методичні вказівки складено відповідно до програми дисципліни «Інженерна підготовка, утримання та експлуатація міського середовища», призначені для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 1.. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., 2021, 48 c. Зам. № 2021-111. Ціна 63,05 ₴

Анотація

Наведений у методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, завдання для самостійного розв'язування, тести та рекомендовану літературу, сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацьовування.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Організація виробництва та торгівлі». Ч. 2.. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., 2021, 48 c. Зам. № 2021-112. Ціна 63,05 ₴

Анотація

Наведений у методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, завдання для самостійного розв'язування, тести та рекомендовану літературу, сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацьовування.

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. Електричні системи і мережі. Частина 2 . Навчальний посібник, 2021, 162 c. Зам. № 2021-113. Ціна 190,10 ₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Іванчук Я. В., Месюра В. І., Яровий А. А., Манжілевський О. Д. Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних. Навчальний посібник, 2021, 69 c. Зам. № 2021-114. Ціна 86,20 ₴

Анотація

Посібник містить теоретичний матеріал і приклади розв’язування практичних задач з інтелектуального аналізу даних; цілі, практичні завдання, переліки контрольних питань та вимоги до знань студентів, потрібні для виконання лабораторних робіт, що стосуються першого модуля навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання». Розрахований на студентів комп’ютерних спеціальностей всіх форм навчання.

Слободяник А. Д., Тужанський С. Є., Сайчук В. М. Фізика. Теорія коливань та хвиль. Навчальний посібник, 2021, 142 c. Зам. № 2021-115. Ціна 170,10 ₴

Анотація

Начальний посібник з фізики розроблено відповідно до програми курсу фізики у вищих інженерно-технічних закладах освіти. Розкрито теорію механічних і електромагнітних коливань та хвиль. До кожного розділу програми наведено відповідну кількість тематичних задач. На початку кожного підрозділу наведені основні формули, потрібні для розв’язування запропонованих задач. Для контролю та самоконтролю наведено тести. Рекомендовано для студентів інженерних спеціальностей та студентів-заочників. Матеріали посібника подано з використанням сучасного математичного редактора Mathcad. Електронний варіант посібника можна використовувати в умовах дистанційної форми навчання.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф., Сухоруков С. І., Молодецька Т. І. Механіка матеріалів та конструкцій. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2021, 190 c. Зам. № 2021-116. Ціна 224,70 ₴

Анотація

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування та 274 – Автомобільний транспорт закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, що вивчають механіку матеріалів та конструкцій.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина 1. Особливі грунтові умови. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М., 2021, 63 c. Зам. № 2021-117. Ціна 82,50 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації та завдання до практичних робіт з курсу «Проєктування основ та фундаментів в складних умовах» для магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Наведено приклади виконання та розрахунку практичних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Проектування основ та фундаментів в складних умовах». Частина ІІ. Реконструкція і підсилення. Для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Блащук Н. В., Маєвська І. В., Попович М. М., 2021, 67 c. Зам. № 2021-118. Ціна 87,40 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації та завдання до практичних робіт з курсу «Проєктування основ та фундаментів в складних умовах» для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Наведено приклади виконання та розрахунку практичних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». 3-є видання, переробл. і доповнене. Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й., 2021, 50 c. Зам. № 2021-120. Ціна 67,95 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто теоретичні та практичні питання написання студентами, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності», бакалаврських кваліфікаційних робіт. Викладено методику розробки теоретичного, аналітичного та проектного (рекомендаційного) розділів бакалаврської кваліфікаційної роботи. Наведено нормативні матеріали, необхідні для написання бакалаврських кваліфікаційних робіт та методику розрахунку економічної ефективності зроблених рекомендацій.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Кадровий менеджмент» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ». Уклад.: Лесько О. Й., 2021, 23 c. Зам. № 2021-121. Ціна 33,85 ₴

Анотація

У методичних вказівках викладено рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Кадровий менеджмент». Наведено загальні засади самостійної роботи студентів, подано методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуальних завдань з дисципліни. Запропоновано перелік літературних джерел для опрацювання питань з СРС та для написання рефератів. Подано перелік питань з дисципліни, які виносяться на іспит. Самостійна та індивідуальна робота студентів сприяє закріпленню теоретичних знань та практичних навичок в галузі кадрового менеджменту.

Поліщук Л. К., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування». Навчальний посібник, 2021, 42 c. Зам. № 2021-123. Ціна 54,60 ₴

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Педагогічна практика», яка внесена в навчальний план підготовки доктора філософії зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування». Посібник регламентує форми, організацію, здійснення та захист проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні. Містить вимоги та зразки документів з оформлення відповідної документації з педагогічної практики. Розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що проходять стажування за відповідними спеціальностями 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Управління інноваціями». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2021, 42 c. Зам. № 2021-124. Ціна 62,30 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання, задачі, а також рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., 2021, 32 c. Зам. № 2021-125. Ціна 43,55 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу.

Савуляк В. І. Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів. Навчальний посібник, 2021, 73 c. Зам. № 2021-126. Ціна 90,70 ₴

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів», яку внесено до навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство». У посібнику розглянуто найбільш широко вживані у машинобудуванні та матеріалознавстві методи визначення хімічного складу матеріалів, ідентифікації складових їх структури та основних практично значущих властивостей. Посібник розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що виконують дослідження за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу». Уклад.: Джеджула В. В., 2021, 40 c. Зам. № 2021-127. Ціна 53,30₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання, задачі, а також рекомендована література.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. Українська мова. Практичний правопис. Навчальний посібник, 2021, 98 c. Зам. № 2021-128. Ціна 121,36 ₴

Анотація

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів. Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». Уклад.: Лесько О. Й., 2021, 57 c. Зам. № 2021-130. Ціна 75,86 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках викладено зміст основних тем дисципліни «Бізнес-планування»; виділено основні питання, на які здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має відповісти під час вивчення цієї дисципліни; наведено тести та індивідуальні (розрахункові) завдання, які студент має виконати в процесі вивчення дисципліни та захистити зроблені розрахунки викладачеві. Призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробниче і комерційне підприємництво» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». Уклад.: Козловський В. О. Причепа І. В., 2021, 59 c. Зам. № 2021-131. Ціна 80,80 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках викладено зміст основних тем дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво»; виділено основні питання, на які здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має відповісти при вивченні цієї дисципліни; наведено тести та індивідуальні (розрахункові) завдання, які студент повинен виконати під час вивчення дисципліни та захистити зроблені розрахунки викладачеві. Призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Банківський менеджмент». Уклад.: Коваль Н. О., 2021, 23 c. Зам. № 2021-132. Ціна 34,70 ₴

Анотація

Видання містить інформаційний обсяг щодо виконання курсової роботи, рекомендовану тематику, літературу, основні вимоги до оформлення курсової роботи і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного практичного опрацьовування.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Банківський маркетинг». Уклад.: Коваль Н. О., 2021, 25 c. Зам. № 2021-133. Ціна 34,70 ₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, завдання для самостійного розв'язування, тести та рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацьовування.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності». Уклад.: Козловський В. О. , 2021, 62 c. Зам. № 2021-134. Ціна 85,98 ₴

Анотація

У методичних вказівках викладено зміст основних тем дисципліни «Основи підприємництва»; виділено основні питання, на які здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має відповісти в процесі вивчення цієї дисципліни; наведено тести та індивідуальні (розрахункові) завдання, які студент має виконати під час вивчення дисципліни та захистити зроблені розрахунки викладачеві. Призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання.

Клочко В. І., Коломієць А. А.Вища математика. Збірник прикладних задач. Навчальний посібник, 2021, 105 c. Зам. № 2021-135. Ціна ₴

Анотація

У збірнику задач наведено мінімум теоретичного матеріалу та задачі, зміст яких у багатьох випадках орієнтований на фахові дисципліни, розв’язки з наперед заданою точністю, які називають наближеними методами інтегрування рівнянь. Наведені приклади не обмежують можливих варіантів задач, викладач може самостійно урізноманітніти зміст та збільшити кількість вправ. Структура кожної теми спрямована на розвиток та поглиблення мислення студентів і практичної компоненти математичної компетентності майбутнього фахівця. Збірник задач може бути використаний під час вивчення курсу вищої математики ЗВО, а також для навчально-дослідницької роботи майбутніх бакалаврів та магістрів технічних спеціальностей. Збірник призначено для викладачів та студентів усіх технічних спеціальностей.