Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2018 року

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць. Навчальний посібник, 2018, 114 c. Зам. № 2018-001. Ціна 67,4₴

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018, 118 c. Зам. № 2018-002. Ціна 68,8₴

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти. Навчальний посібник, 2018, 116 c. Зам. № 2018-003. Ціна 68,1₴

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті. Навчальний посібник, 2018, 121 c. Зам. № 2018-004. Ціна 89,1₴

Булава Н. Ю. Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 152 c. Зам. № 2018-005. Ціна 109,25₴

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1). Навчальний посібник, 2018, 122 c. Зам. № 2018-006. Ціна 88,2₴

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2). Навчальний посібник, 2018, 100 c. Зам. № 2018-007. Ціна 73,5₴

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми. Лабораторний практикум, 2018, 74 c. Зам. № 2018-008. Ціна 55,1₴

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATMEL. Лабораторний практикум, 2018, 115 c. Зам. № 2018-009. Ціна 84,5₴

Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування). Навчальний посібник, 2018, 74 c. Зам. № 2018-010. Ціна 55,95₴

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Лабораторний практикум, 2018, 95 c. Зам. № 2018-012. Ціна 70,5₴

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2. Лабораторний практикум, 2018, 120 c. Зам. № 2018-013. Ціна 87,25₴

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2. Навчальний посібник, 2018, 56 c. Зам. № 2018-014. Ціна 41,3₴

Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2. Конспект лекцій, 2018, 142 c. Зам. № 2018-015. Ціна 94,05₴

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи. Навчальний посібник, 2018, 64 c. Зам. № 2018-016. Ціна 46,65₴

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс. Навчальний посібник, 2018, 112 c. Зам. № 2018-017. Ціна 81,65₴

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Технологія комп’ютерного проектування. Лабораторний практикум, 2018, 122 c. Зам. № 2018-019. Ціна 89,1₴

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» Уклад.: Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П., 2018, 41 c. Зам. № 2018-020. Ціна 30,35 ₴

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум, 2018, 132 c. Зам. № 2018-021. Ціна 95,35₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» Уклад.: Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д., 2018, 52 c. Зам. № 2018-022. Ціна 38,5 ₴

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Конспект лекцій, 2018, 154 c. Зам. № 2018-023. Ціна 101,5₴

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник, 2018, 100 c. Зам. № 2018-024. Ціна 67,95₴

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І., 2018, 44 c. Зам. № 2018-025. Ціна 33,05 ₴

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник, 2018, 316 c. Зам. № 2018-026. Ціна 221,9₴

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2018, 33 c. Зам. № 2018-028. Ціна 24,9 ₴

Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки Уклад.: Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М., 2018, 57 c. Зам. № 2018-029. Ціна 42,25 ₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Уклад.: Сідлецька Т. І., 2018, 18 c. Зам. № 2018-030. Ціна 14,9 ₴

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки. Практикум, 2018, 108 c. Зам. № 2018-031. Ціна 78,9₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С., 2018, 20 c. Зам. № 2018-032. Ціна 16,65 ₴

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 Уклад.: Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П., 2018, 51 c. Зам. № 2018-035. Ціна 35,6 ₴

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Менеджмент та маркетинг. Практикум, 2018, 120 c. Зам. № 2018-036. Ціна 80,5₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» Уклад.: Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д., 2018, 107 c. Зам. № 2018-037. Ціна 66,05 ₴

САПР в електроспоживанні. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» Уклад.: Шуллє Ю. А., 2018, 28 c. Зам. № 2018-038. Ціна 20,5 ₴

Основи науково-дослідної роботи. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Уклад.: Шуллє Ю. А., 2018, 20 c. Зам. № 2018-039. Ціна 14,65 ₴

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник, 2018, 105 c. Зам. № 2018-040. Ціна 32,45₴

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ. Курс лекцій, 2018, 84 c. Зам. № 2018-042. Ціна 57,7₴

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» Уклад.: Головченко О. М., Нанака О. М., 2018, 48 c. Зам. № 2018-043. Ціна 33,05 ₴

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» Уклад.: Дубчак О. В., 2018, 39 c. Зам. № 2018-044. Ціна 28 ₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і адміністрування». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Охорона праці в галузі управління та адміністрування» Уклад.: Заюков І. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-045. Ціна 23,1 ₴

Нiкiфoрoвa Л. O., Шиян A. A. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies. Навчальний посібник, 2018, 86 c. Зам. № 2018-046. Ціна 59,4₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Уклад.: Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-047. Ціна 30,6 ₴

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 45 c. Зам. № 2018-048. Ціна 30,65 ₴

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика. Лабораторний практикум, 2018, 130 c. Зам. № 2018-049. Ціна 87,25₴

Левицький С. М., Бальзан І. В., Шевчук Ю. В. Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2018, 127 c. Зам. № 2018-050. Ціна 85,3₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Уклад.: Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В., 2018, 21 c. Зам. № 2018-051. Ціна 15,65 ₴

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки. Навчальний посібник, 2018, 197 c. Зам. № 2018-052. Ціна 130 ₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 45 c. Зам. № 2018-055. Ціна 30,65 ₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні установки» Уклад.: Боднар Л. А., Ткаченко С. Й., 2018, 57 c. Зам. № 2018-056. Ціна 38,75 ₴

Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., 2018, 47 c. Зам. № 2018-058. Ціна 33,35 ₴

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для іноземних студентів, а також студентів, що навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей Уклад.: Нікіфорова Л. О., Рибко Н. В., 2018, 41 c. Зам. № 2018-061. Ціна 28,6 ₴

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 57 c. Зам. № 2018-062. Ціна 39,9₴

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2. Навчальний посібник, 2018, 71 c. Зам. № 2018-063. Ціна 50,2₴

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів. Лабораторний практикум, 2018, 80 c. Зам. № 2018-065. Ціна 54,6₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» Уклад.: Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-066. Ціна 31,2 ₴

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ. Навчальний посібник, 2018, 110 c. Зам. № 2018-068. Ціна 74,1₴

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки. Навчальний посібник, 2018, 122 c. Зам. № 2018-069. Ціна 81,65₴

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Навчальний посібник, 2018, 72 c. Зам. № 2018-070. Ціна 48,1₴

Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Уклад.: Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С., 2018, 30 c. Зам. № 2018-071. Ціна 23,5 ₴

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Навчальний посібник, 2018, 126 c. Зам. № 2018-072. Ціна 84,9₴

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються в інституті ЕБМД ВНТУ Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2018, 42 c. Зам. № 2018-073. Ціна 29,4 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., 2018, 16 c. Зам. № 2018-074. Ціна 13,05 ₴

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1. Лабораторний практикум, 2018, 113 c. Зам. № 2018-076. Ціна 77,5₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент Уклад.: Кавецький В. В., Козловський В. О., 2018, 61 c. Зам. № 2018-077. Ціна 41,3 ₴

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються на факультеті КСА ВНТУ Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2018, 45 c. Зам. № 2018-079. Ціна 30,65 ₴

Методичні вказівки до вивчення теми «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» в дисципліні «Комп᾿ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія Уклад.: Біліченко Н. О., Теплицький М. Ю., Кисюк Д. В., 2018, 38 c. Зам. № 2018-081. Ціна 26,9 ₴

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка. Навчальний посібник, 2018, 123 c. Зам. № 2018-082. Ціна 83,8₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., 2018, 41 c. Зам. № 2018-083. Ціна 31,1 ₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., 2018, 40 c. Зам. № 2018-084. Ціна 28,75 ₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування». «Дослідження динамічних характеристик, стійкості та якості лінійних систем автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електро-механіка» Уклад.: Паянок О. А., 2018, 54 c. Зам. № 2018-086. Ціна 38,75 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Частина 1 «Лінійні системи автоматичного керування» Уклад.: Паянок О. А., 2018, 34 c. Зам. № 2018-087. Ціна 26,05 ₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Основи охорони праці» Уклад.: Кобилянський О. В., Заюков І. В., 2018, 36 c. Зам. № 2018-088. Ціна 26,55 ₴

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління. Курс лекцій, 2018, 256 c. Зам. № 2018-090. Ціна 137₴

Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень. Навчальний посібник, 2018, 104 c. Зам. № 2018-091. Ціна 75,25₴

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування. Лабораторний практикум, 2018, 57 c. Зам. № 2018-094. Ціна 39,7₴

Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів» Уклад.: Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В., 2018, 75 c. Зам. № 2018-096. Ціна 51,95 ₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») Уклад.: Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М., 2018, 50 c. Зам. № 2018-097. Ціна 36,75 ₴

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2018, 127 c. Зам. № 2018-098. Ціна 84,15₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та захист розподілених інформаційних ресурсів» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека», (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») Уклад.: Хошаба О. М., 2018, 27 c. Зам. № 2018-099. Ціна 21,55 ₴

Сердюк В. Р. Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчальний посібник, 2018, 170 c. Зам. № 2018-101. Ціна 40,9₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика Уклад.: Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В., 2018, 39 c. Зам. № 2018-103. Ціна 29,1 ₴

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів AVR. Навчальний посібник, 2018, 112 c. Зам. № 2018-104. Ціна 76,2₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., Войцеховська О. О., 2018, 32 c. Зам. № 2018-105. Ціна 23,8 ₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» Уклад.: Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-116. Ціна 31,65 ₴

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» Уклад.: Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М., 2018, 48 c. Зам. № 2018-117. Ціна 34,2 ₴

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури. Народознавство» для студентів вищих технічних навчальних закладів Уклад.: Гречановська О. В., 2018, 52 c. Зам. № 2018-118. Ціна 36,8 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2018, 48 c. Зам. № 2018-119. Ціна 34,2 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Уклад.: Лесько В. О., Нетребський В .В., Малогулко Ю. В., 2018, 48 c. Зам. № 2018-120. Ціна 34,2 ₴

Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник, 2018, 108 c. Зам. № 2018-122. Ціна 74,5₴

Азаров О. Д., Гарнага В. А, Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка. Підручник, 2018, 230 c. Зам. № 2018-124. Ціна 60,1₴

Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Лабораторний практикум, 2018, 72 c. Зам. № 2018-125. Ціна 51,55₴

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання Уклад.: Тарасюк Н. М., Лесько О. Й., Адлер О. О., 2018, 44 c. Зам. № 2018-126. Ціна 31,7 ₴

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» Уклад.: Савуляк В. І., 2018, 46 c. Зам. № 2018-127. Ціна 32,6 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» Уклад.: Ратушняк О. Г., 2018, 48 c. Зам. № 2018-128. Ціна 34,2 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів» для студентів спеціальності «Матеріалознавство» Уклад.: Шиліна О. П., 2018, 48 c. Зам. № 2018-129. Ціна 34,2 ₴

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах. Навчальний посібник, 2018, 176 c. Зам. № 2018-130. Ціна 123,3₴

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці. Навчальний посібник,2018, 76 c. Зам. № 2018-133. Ціна 52 ₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об’єктів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Уклад.: Джеджула В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-134. Ціна 31,65 ₴

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник, 2018, 102 c. Зам. № 2018-135. Ціна 71,3₴

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу). Навчальний посібник, 2018, 72 c. Зам. № 2018-136. Ціна 49,45₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з української мови для студентів-іноземців 3-го курсу всіх спеціальностей Уклад.: Сташкевич І. А., Дубова І. О., 2018, 46 c. Зам. № 2018-138. Ціна 33,4 ₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання Уклад.: Яровий А. А., Крилик Л. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-139. Ціна 24,1 ₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит» Уклад.: Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., 2018, 60 c. Зам. № 2018-142. Ціна 43,5 ₴

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 68 c. Зам. № 2018-143. Ціна 47 ₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 56 c. Зам. № 2018-144. Ціна 41,15 ₴

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 60 c. Зам. № 2018-145. Ціна 43,5 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» Уклад.: Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О., 2018, 32 c. Зам. № 2018-147. Ціна 25,1 ₴

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів. Навчальний посібник, 2018, 75 c. Зам. № 2018-148. Ціна76,25₴

Зозуля І. Є., Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2018, 78 c. Зам. № 2018-149. Ціна 45,85₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. , 2018, 36 c. Зам. № 2018-151. Ціна 27,65 ₴

Петрук В. А., Прозор О. П. Вища математика з прикладними задачами. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 172 c. Зам. № 2018-153. Ціна 120,7₴

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 112 c. Зам. № 2018-154. Ціна 79,1₴

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 68 c. Зам. № 2018-155. Ціна 49₴

Булава Н. Ю. Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2018, 102 c. Зам. № 2018-156. Ціна 74,35₴

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-157. Ціна 33 ₴

Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-158. Ціна 33 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» Уклад.: Степанова Н. Д., 2018, 40 c. Зам. № 2018-159. Ціна 30,3 ₴

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій. Навчальний посібник, 2018, 122 c. Зам. № 2018-162. Ціна 87,7₴

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення. Навчальний посібник, 2018, 112 c. Зам. № 2018-163. Ціна 80,35₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання» Уклад.: Джеджула В. В., 2018, 24 c. Зам. № 2018-164. Ціна 19,7 ₴

Методичні вказівки «Перевірка знань німецької мови студентами 1 курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль» Уклад.: Степанова І. С., Варчук Л. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-165. Ціна 33 ₴

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Практикум, 2018, 134 c. Зам. № 2018-166. Ціна 95,6₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» Уклад.: Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А.В., 2018, 24 c. Зам. № 2018-167. Ціна 19,7 ₴

Основи технічної підготовки з гандболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки Уклад.: Тихонов В. К., Тихонова С. В., 2018, 20 c. Зам. № 2018-168. Ціна 17,05 ₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» Уклад.: Манжілевський О. Д., 2018, 28 c. Зам. № 2018-169. Ціна 22,35 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування оптико-цифрових систем» для студентів спеціальності 152 ‒ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (освітня програма «Лазерна техніка та оптоінформатика») Уклад.: Кожем’яко А. В., Безкревний О. С., 2018, 28 c. Зам. № 2018-170. Ціна 22,45 ₴

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи. Навчальний посібник, 2018, 122 c. Зам. № 2018-171. Ціна 87,65₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту» для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання Уклад.: Колесницький О. К., 2018, 28 c. Зам. № 2018-172. Ціна 22,35 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В., 2018, 28 c. Зам. № 2018-173. Ціна 22,35 ₴

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник, 2018, 91 c. Зам. № 2018-174. Ціна 66,75₴

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 36 c. Зам. № 2018-176. Ціна 27,65 ₴

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 64 c. Зам. № 2018-177. Ціна 46,2 ₴

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів cпеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 – «Галузеве машинобудування» Уклад.: Руда Л. П., 2018, 28 c. Зам. № 2018-178. Ціна 22,35 ₴

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., 2018, 28 c. Зам. № 2018-179. Ціна 22,45 ₴

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-180. Ціна 25,05 ₴

Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Уклад.: Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В., 2018, 56 c. Зам. № 2018-181. Ціна 41 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Білинський Й. Й., Нікольський О. І., 2018, 54 c. Зам. № 2018-183. Ціна 40,1 ₴

Методичні вказівки лабораторного практикуму з дисципліни «Технології захисту інформації» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 24 c. Зам. № 2018-184. Ціна 19,75 ₴

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Лабораторний практикум, 2018, 67 c. Зам. № 2018-185. Ціна 50,55₴

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки Уклад.: Буда А. Г., Гречанюк М. С., 2018, 36 c. Зам. № 2018-186. Ціна 27,65 ₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В., 2018, 20 c. Зам. № 2018-187. Ціна 17,05 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2018, 20 c. Зам. № 2018-188. Ціна 17,1 ₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Уклад.: Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А., 2018,  c. Зам. № 2018-189. Ціна 00 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.:Крилик Л. В., Селецька О. О. , 2018, 48 c. Зам. № 2018-193. Ціна 35,7 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів та систем» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 44 c. Зам. № 2018-193. Ціна 32,95 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 48 c. Зам. № 2018-194. Ціна 35,6 ₴

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу Уклад.: Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є., 2018, 36 c. Зам. № 2018-196. Ціна 27,8 ₴

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 240 c. Зам. № 2018-197. Ціна 175₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Уклад.: Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М., 2018, 40 c. Зам. № 2018-198. Ціна 30,3 ₴

Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки Уклад.: Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю., 2018, 32 c. Зам. № 2018-199. Ціна 25,15 ₴

Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання Уклад.: Бортник Г. Г., Васильківський М. В., 2018, 48 c. Зам. № 2018-200. Ціна 35,7 ₴

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Навчальний посібник, 2018, 00 c. Зам. № 2018-201. Ціна 00,00₴

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки. Лабораторний практикум, 2018, 140 c. Зам. № 2018-203. Ціна 99,05₴

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрізи» з дисципліни «Інженерна графіка» Уклад.: Шевченко А. В., 2018, 43 c. Зам. № 2018-206. Ціна 32,5 ₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи автоматизації теплотехнічних установок» Уклад.: Резидент Н. В., 2018, 38 c. Зам. № 2018-207. Ціна 28,55 ₴

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей. Практикум, 2018, 52 c. Зам. № 2018-208. Ціна 38,35₴

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» Уклад.: Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О., 2018, 48 c. Зам. № 2018-209. Ціна 35,65 ₴

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво. Навчальний посібник, 2018, 154 c. Зам. № 2018-210. Ціна 108,0₴

Крилик Л. В., СелецькаО. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 000 c. Зам. № 2018-211. Ціна 60,75₴

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. Лабораторний практикум, 2018, 000 c. Зам. № 2018-212. Ціна 27,65₴

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи). Навчальний посібник, 2018, 94 c. Зам. № 2018-213. Ціна 68,90₴

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. Навчальний посібник, 2018, 000 c. Зам. № 2018-214. Ціна 74,25₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 Уклад.:Прищак М. Д., Мацко Л. А., 2018, 54 c. Зам. № 2018-215. 39,25₴

Розводюк М. П., Левицький C. М., Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування, 2018, 135 c. Зам. № 2018-216. 95,95₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Митна справа» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Уклад.:Вітюк А. В., 2018, 34 c. Зам. № 2018-217. 26,00₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці» Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С. , 2018, 48 c. Зам. № 2018-218. 35,65₴