Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2023 року

 

 

Віштак І. В., Березюк О. В. Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту. Навчальний посібник, 2023, 189 c. ISBN 978-966-641-939-5
Зам. № 2023-019. Ціна 440,00 ₴

Анотація

У навчальному посібнику викладені нормативно-правові та організаційні основи охорони праці в галузі, спеціальні розділи в галузі професійної діяльності (гігієни праці та виробничої санітарії, електробезпеки) та основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисциплін «Охорона праці в галузі механічної інженерії» та «Охорона праці в галузі транспорту».

Перейти до  часткового перегляду та замовлення видання

Квєтний Р. Н., Іванчук Я. В., Богач І. В., Софина О. Ю., Барабан М. В. Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика. Підручник, 2023, 290 c. ISBN 978-966-641-924-1
Зам. № 2023-004. Ціна 305,00 ₴

Анотація

У підручнику розглянуто головні застосування задач обчислювальної математики в інженерній практиці з прикладами розв’язання та фрагментами програм на сучасних алгоритмічних мовах С++ та Phyton. У посібнику наведено обчислювальні задачі, які найчастіше зустрічаються у практиці проектування комп’ютерних систем та інформаційних технологій. Підручник орієнтовано, в першу чергу, на спеціалістів у галузі технічних наук, тому увага приділялася доведенню всіх викладених методів обчислень до конкретних практичних алгоритмів. Він може привернути увагу студентів та аспірантів спеціальностей, що пов’язані з комп’ютерними науками, кібернетичними системами та інформаційними технологіями.

Перейти до  часткового перегляду та замовлення видання

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник по опануванню студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частнна 2. 2023, 151 c. ISBN 978-966-641-926-5
Зам. №2023-007.Ціна 255,00 ₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, згідно зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 2 є продовженням частини І і охоплює задачі з дослідження та використання різних класів операторів. Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 «Системний аналіз» та 126 «Інформаційні системи та технології»

Перейти до  часткового перегляду та замовлення видання