Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2013 року

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2013, 85 c. Зам. № 2013-005

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-014

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2 . Навчальний посібник, 2013, 43 c. Зам. № 2013-017

Бурдейний В. М., Остапенко П. Д. Тестові завдання з фізики. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 27 c. Зам. № 2013-018

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. Навчальний посібник, 2013, 72 c. Зам. № 2013-022

Власенко А. М. Технологія металів та зварювання. Навчальний посібник, 2013, 204 c. Зам. № 2013-023

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. Навчальний посібник, 2013, 250 c. Зам. № 2013-024

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник, 2013, 267 c. Зам. № 2013-025

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. Навчальний посібник, 2013, 224 c. Зам. № 2013-026

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Навчальний посібник, 2013, 142 c. Зам. № 2013-027

Суприган О. І. Основи організації захисту інформації. Навчальний посібник, 2013, 0 c. Зам. № 2013-028

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. Навчальний посібник, 2013, 94 c. Зам. № 2013-029

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Профе-сійна сфера спілкування. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-030

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. Навчальний посібник, 2013, 184 c. Зам. № 2013-031

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика. Математичне про-грамування в Maple. Ч. 2. Двоїсті та цілочислові задачі лінійного програмування. Навчальний посібник, 2013, 80 c. Зам. № 2013-032

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів. Навчальний посібник, 2013, 86 c. Зам. № 2013-033

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів. Навчальний посібник, 2013, 76 c. Зам. № 2013-034

Бондаренко Є. А., Сердюк А. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, 2013, 160 c. Зам. № 2013-035

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. Навчальний посібник, 2013, 132 c. Зам. № 2013-036

Краєвський В. О. Функції комплексної змінної. Навчальний посібник, 2013, 144 c. Зам. № 2013-039

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина друга. Навчальний посібник, 2013, 134 c. Зам. № 2013-040

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Маєвська І. В., Попович М. М. , 2013, 67 c. Зам. № 2013-041.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної осві-ти Інституту інтеграції навчання з ви-робництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» Уклад.: Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. , 2013, 61 c. Зам. № 2013-042.

Вертикальне планування та організація відведення поверхневого стоку з території групи житлових будинків. Методичні вказівки. Уклад.: Потапова Т. Е., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. , 2013, 52 c. Зам. № 2013-043.

Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. Уклад.: Булига Ю. В., Сухоруков С. І. , 2013, 80 c. Зам. № 2013-044.

Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. Уклад.: Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. , 2013, 16 c. Зам. № 2013-045.

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник, 2013, 284 c. Зам. № 2013-050

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 115 c. Зам. № 2013-051

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 3. Навчальний посібник, 2013, 123 c. Зам. № 2013-052

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. Навчальний посібник, 2013, 143 c. Зам. № 2013-053

П'яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-054

Степанов Д. В., Шелеп В. І. Теплоенергетика. Методичні вказівки до практичних занять., 2013, 59 c. Зам. № 2013-055

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Навчальний посібник, 2013, 158 c. Зам. № 2013-058

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування . Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 126 c. Зам. № 2013-059

Квєтний Р. Н. , Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 191 c. Зам. № 2013-062

Квєтний Р. Н. , Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 235 c. Зам. № 2013-063

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник, 2013, 143 c. Зам. № 2013-072

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2013, 123 c. Зам. № 2013-073

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. Навчальний посібник, 2013, 99 c. Зам. № 2013-074

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Аналіз інвестиційних проектів" для студ. з.ф.н. напряму підг. "Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності" Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2013, 30 c. Зам. № 2013-079.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія України" та тематика контрольних робіт для студ. з.ф. н. всіх напрямів підготовки. Уклад.: Пономаренко А. Б., 2013, 58 c. Зам. № 2013-080.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2013, 272 c. Зам. № 2013-087

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник, 2013, 142 c. Зам. № 2013-088

Вакуумна та плазмова електроніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю., 2013, 48 c. Зам. № 2013-089.

Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О., 2013, 37 c. Зам. № 2013-090.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Основи технічної діагностики. Навчальний посібник, 2013, 164 c. Зам. № 2013-096

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2013, 132 c. Зам. № 2013-097

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник, 2013, 104 c. Зам. № 2013-098

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник, 2013, 115 c. Зам. № 2013-099

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник, 2013, 82 c. Зам. № 2013-100

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. Навчальний посібник, 2013, 124 c. Зам. № 2013-101

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник, 2013, 124 c. Зам. № 2013-102

Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. Уклад.: Міронова Ю. В., Роїк О. М., 2013, 40 c. Зам. № 2013-103.

Перехідні процеси. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Терешкевич Л.Б., Іванков В. О., 2013, 31 c. Зам. № 2013-104.

Кужель В. П., Севостьянов С.М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. Навчальний посібник, 2013, 105 c. Зам. № 2013-117

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 98 c. Зам. № 2013-118

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 91 c. Зам. № 2013-119

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства для студ. техн. спец. Навчальний посібник для курсового проектування., 2013, 40 c. Зам. № 2013-120

Лемешев М. С., Березюк О. В. «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в ДП і роботах для студ. будівельних спец. Навчальний посібник, 2013, 64 c. Зам. № 2013-121

«Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. Уклад.: Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. , 2013, 45 c. Зам. № 2013-122.

Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. Уклад.: Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М., 2013, 90 c. Зам. № 2013-123.

«Контроль якості покриття» для студ. напряму підгот. «Зварювання» всіх форм навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Патлатюк А. С., Шенфельд В. Й., 2013, 38 c. Зам. № 2013-124.

«Комп’ютерна логіка» для студ. напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Уклад.: Біліченко Н. О., Кисюк Д. В., 2013, 52 c. Зам. № 2013-125.

Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. Уклад.: Очеретний В.П., Ковальський В.П., Смоляк В. В., 2013, 33 c. Зам. № 2013-126.

«Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Уклад.: Філинюк М.А., Войцеховська О.В., Лазарєв О.О., Пастушенко О.Л., 2013, 54 c. Зам. № 2013-127.

«Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. Уклад.: Азарова А. О., Карпінець В. В., 2013, 44 c. Зам. № 2013-128.

Органічна хімія. Методичні вказівки . Уклад.: Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С., 2013, 99 c. Зам. № 2013-130.

Азарова Л.Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. Навчальний посібник, 2013, 130 c. Зам. № 2013-132

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування., 2013, 60 c. Зам. № 2013-133

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. Навчальний посібник, 2013, 47 c. Зам. № 2013-134

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник, 2013, 160 c. Зам. № 2013-136

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 Уклад.: Азарова Л. Є. Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В., 2013, 42 c. Зам. № 2013-148.

Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум Уклад.: Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. , 2013, 96 c. Зам. № 2013-155.

Леонтьєв В. О. , Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Навчальний посібник, 2013, 122 c. Зам. № 2013-156

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2013, 371 c. Зам. № 2013-159

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник, 2013, 232 c. Зам. № 2013-160