Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2015 року

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. Навчальний посібни, 2015, 105 c. Зам. № 2015-002

Суприган О. І. Основи організації захисту інформації. Навчальний посібник, 2015, 146 c. Зам. № 2015-003

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник, 2015, 135 c. Зам. № 2015-006

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-007

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник, 2015, 104 c. Зам. № 2015-009

Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент. Ч.1. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-013

Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент. Ч.2 Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-014

Козловський В.О. Основи підприємництва. Ч.1. Навчальний посібник, 2015, 122 c. Зам. № 2015-015

Малініна Н.М., Причепа І.В., Кавецький В.В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник, 2015, 64 c. Зам. № 2015-016

Мороз О.О., Краєвська А.С., Романець І.В. Економіка природокористування. Навчальний посібник, 2015, 30 c. Зам. № 2015-017

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Зварювання. Вступ до фаху. Навчальний посібник, 2015, 136 c. Зам. № 2015-018

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник, 2015, 116 c. Зам. № 2015-020

Дорощенков Г.Д. Кожем’яко В.П. Павлов С.В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник, 2015, 209 c. Зам. № 2015-021

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник, 2015, 96 c. Зам. № 2015-022

Азарова Л. Є., Ковтун О. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей. Навчальний посібник, 2015, 180 c. Зам. № 2015-023

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник, 2015, 146 c. Зам. № 2015-024

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник, 2015, 150 c. Зам. № 2015-025

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К.І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник, 2015, 145 c. Зам. № 2015-026

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г., 2015, 37 c. Зам. № 2015-027.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування систем автоматизації». Уклад.: Ковалюк О. О., 2015, 16 c. Зам. № 2015-028.

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2015, 125 c. Зам. № 2015-029

Остапенко О. П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси. Навчальний посібник, 2015, 124 c. Зам. № 2015-030

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник, 2015, 116 c. Зам. № 2015-031

Петрук В. Г,, Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник, 2015, 112 c. Зам. № 2015-032

Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Ч. 1. Навчальний посібник, 2015, 102 c. Зам. № 2015-033

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". Уклад.: Савуляк В. І., Заболотний С. А., 2015, 22 c. Зам. № 2015-034.

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-037

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Основи наноелектроніки. Навчальний посібник, 2015, 200 c. Зам. № 2015-038

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Фізична наноелектроніка. Навчальний посібник, 2015, 146 c. Зам. № 2015-039

Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 1. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 48 c. Зам. № 2015-041.

Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. Уклад.: Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 56 c. Зам. № 2015-042.

Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. Уклад.: Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 52 c. Зам. № 2015-043.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Жагловська О. М. Прилади з від'ємним опором. Навчальний посібник, 2015, 64 c. Зам. № 2015-044

Яхно О. М., Узунов О. В., Луговський О. Ф., Ковальов В. А., Мовчанюк А. В., Коц І. В., Губарєв О. П. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. Навчальний посібник., 2015, Зам. № 2015-046

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Колісник О. П., 2015, 21 c. Зам. № 2015-047.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Менеджмент» Уклад.: Козловський В.О., Лесько О.Й., 2015, 48 c. Зам. № 2015-053.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бюджетна система України» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» Уклад.: Зянько В.В., Рудковська О.Л., Зянько В.В., 2015, 24 c. Зам. № 2015-054.

Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання Уклад.: Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А., 2015, 48 c. Зам. № 2015-055.

Методичні вказівки. Політологія. Уклад.: Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д., 2015, 44 c. Зам. № 2015-057.

Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2015, 36 c. Зам. № 2015-058.

Зянько В. В., Крива С. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник, 2015, 176 c. Зам. № 2015-046

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Навчальний посібни, 2015, 76 c. Зам. № 2015-068

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник, 2015, 230 c. Зам. № 2015-086

Іскович-Лотоцький Р. Д,, Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник, 2015, 266 c. Зам. № 2015-088

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник, 2015, 107 c. Зам. № 2015-090

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник, 2015, 144 c. Зам. № 2015-091

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник, 2015, 96 c. Зам. № 2015-092

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний посібник, 2015, 112 c. Зам. № 2015-095

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник, 2015, 129 c. Зам. № 2015-098

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник, 2015, 284 c. Зам. № 2015-099

Семеренко В. П. Системне об'єктно-орієнтоване програмування С++. Навчальний посібник, 2015, 196 c. Зам. № 2015-100

Крушевський Ю. В. Шутило М. А. Семенов А. О. Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник, 2015, 160 c. Зам. № 2015-102

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Конспект лекцій. Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-103

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2015, 122 c. Зам. № 2015-104

Огородніков В. А., Федотов В. О., Віштак І. В., О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2015, 85 c. Зам. № 2015-105

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування. Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-106

Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., 2015, 66 c. Зам. № 2015-107.

Месюра В. Л., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник, 2015, 124 c. Зам. № 2015-112

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-117

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум, 2015, 64 c. Зам. № 2015-118

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум, 2015, 116 c. Зам. № 2015-119

Методичні вказівки. Основи електроніки. Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., 2015, 48 c. Зам. № 2015-123.

Методичні вказівки. Електричне обладнання автомобілів і тракторів. Уклад.: Богачук В. В., Граняк В. Ф., 2015, 50 c. Зам. № 2015-124.

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В.В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник., 2015, 313 c. Зам. № 2015-128

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електро-постачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник, 2015, 245 c. Зам. № 2015-129

Карпов Ю., Родінков В., Кухарчук В., Ведміцький Ю., Усов В. ТОЕ. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл. Навчальний посібник, 2015, 347 c. Зам. № 2015-130

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. курсове проектування. Навчальний посібник, 2015, 148 c. Зам. № 2015-131

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник, 2015, 152 c. Зам. № 2015-132

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник, 2015, 129 c. Зам. № 2015-135