Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2020 року

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум, 2020, 104 c. Зам. № 2020-001. Ціна 90,70₴

Анотація

У лабораторному практикумі викладено основні відомості про архітектуру, типи архітектур та особливості побудови комп’ютерів. Розглядаються різні їх типи, структура персонального комп’ютера, також порядок його запуску, виявлення помилок при цьому, особливості збирання та можливості емуляції. Аналізується робота ПК за допомогою емулятора EMU 8086.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». Уклад.: Мошноріз М. М., Бабій С. М., 2020, 38 c. Зам. № 2020-002. Ціна 38,60₴

Анотація

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Уклад.: Кашканов В. А. , 2020, 17 c. Зам. № 2020-003. Ціна 18,70₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) заочної форми навчання у самостійній роботі при вивченні дисципліни «Управління роботою транспорту» та виконанні контрольних робіт.

Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії.  Уклад.: Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., 2020, 48 c. Зам. № 2020-004. Ціна 48,20₴

Анотація

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання.  Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., 2020, 24 c. Зам. № 2020-005. Ціна 26,20₴

Анотація

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів. Навчальний посібник, 2020, 109 c. Зам. № 2020-006. Ціна 151,60₴

Анотація

Навчальний посібник містить матеріали різної складності для розвитку та формування стійких мовленнєвих навичок монологічного мовлення в іноземних студентів підготовчого відділення та 1‒2 курсів навчання. Подано тексти та лексико-граматичні конструкції, які спрямовані на удосконалення комунікативних якостей монологічного мовлення студентів-іноземців на рівні навчання В 1 – В 2 та ознайомлення їх з культурою України, її традиціями, природними багатствами, життєвим укладом, системою освіти, видатними українськими постатями та вченими. Пропонований посібник можна використовувати як в аудиторії під керівництвом науково-педагогічного працівника, так і для самостійної роботи іноземних студентів.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» Уклад.:  Остапенко-Боженова А. В., Каплун В. А., 2020, 31 c. Зам. № 2020-007. Ціна 32,70₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня спеціальності 125 – «Кібербезпека» при підготовці та оформленні документів для проходження переддипломної практики. Методичні вказівки стануть у нагоді студентам-дипломникам при організації і плануванні безпосередньої роботи на підприємстві, а також при підготовці звітної документації з переддипломної практики.