Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2020 року

 

Крупельницький Л. В., Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1. Лабораторний практикум, 2020, 104 c. Зам. № 2020-001. Ціна 90,70₴

Анотація

У лабораторному практикумі викладено основні відомості про архітектуру, типи архітектур та особливості побудови комп’ютерів. Розглядаються різні їх типи, структура персонального комп’ютера, також порядок його запуску, виявлення помилок при цьому, особливості збирання та можливості емуляції. Аналізується робота ПК за допомогою емулятора EMU 8086.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». Уклад.: Мошноріз М. М., Бабій С. М., 2020, 38 c. Зам. № 2020-002. Ціна 38,60₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електропривода» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживан-ня» та «Енергетичний менеджмент».

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Уклад.: Кашканов В. А., 2020, 17 c. Зам. № 2020-003. Ціна 18,70₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) заочної форми навчання у самостійній роботі при вивченні дисципліни «Управління роботою транспорту» та виконанні контрольних робіт.

Концепція підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Рекомендації до створення методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців механічної інженерії призначені для викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з механічної інженерії.  Уклад.: Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., 2020, 48 c. Зам. № 2020-004. Ціна 48,20₴

Анотація

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (модуль «Охорона праці в галузі») для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання.  Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., 2020, 24 c. Зам. № 2020-005. Ціна 26,20₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Охорона праці в галузі» та робочої і навчальної програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Основне завдання – допомогти магістрантам заочної форми навчання сформувати уміння та компетенції для забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров’я під час трудової діяльності.

Костриця Н. М., Зозуля І. Є. Розвиток монологічного мовлення в іноземних студентів.Навчальний посібник, 2020, 109 c. Зам. № 2020-006. Ціна 151,60₴

Анотація

Навчальний посібник містить матеріали різної складності для розвитку та формування стійких мовленнєвих навичок монологічного мовлення в іноземних студентів підготовчого відділення та 1‒2 курсів навчання. Подано тексти та лексико-граматичні конструкції, які спрямовані на удосконалення комунікативних якостей монологічного мовлення студентів-іноземців на рівні навчання В 1 – В 2 та ознайомлення їх з культурою України, її традиціями, природними багатствами, життєвим укладом, системою освіти, видатними українськими постатями та вченими. Пропонований посібник можна використовувати як в аудиторії під керівництвом науково-педагогічного працівника, так і для самостійної роботи іноземних студентів.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» Уклад.:  Остапенко-Боженова А. В.,  Каплун В. А., 2020, 31 c. Зам. № 2020-007. Ціна 32,70₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня спеціальності 125 – «Кібербезпека» при підготовці та оформленні документів для проходження переддипломної практики. Методичні вказівки стануть у нагоді студентам-дипломникам при організації і плануванні безпосередньої роботи на підприємстві, а також при підготовці звітної документації з переддипломної практики.

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ. Навчальний посібник, 2020, 123 c. Зам. № 2020-008. Ціна 106,7₴

Анотація

Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» для студентів, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання.

Мета посібника – надати студентам можливість більш детально вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми відведені на самостійну роботу і підготуватися до іспиту, а також застосувати отримані знання для подальшої фахової роботи.

Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.:  Книш Б. П., 2020, 16 c. Зам. № 2020-009. Ціна 18,7₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.:  Книш Б. П., 2020, 16 c. Зам. № 2020-010. Ціна 18,7₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки» і рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Електронні прилади та пристрої квантової електроніки»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.:  Книш Б. П., 2020, 16 c. Зам. № 2020-011. Ціна 18,7₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні пристрої та системи» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Електронні пристрої та системи»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.:  Книш Б. П., 2020, 14 c. Зам. № 2020-012. Ціна 16,50₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптоелектроніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Оптоелектроніка»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.:  Книш Б. П., 2020, 14 c. Зам. № 2020-013. Ціна 16,50₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оптотехніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Оптотехніка»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Книш Б. П., 2020, 16 c. Зам. № 2020-014. Ціна 18,7₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛІС та їх програмування» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «ПЛІС та їх програмування»

Терешкевич Л. Б. Оптимізація режимів електроспоживання/ Навчальний посібник, 2020, 112 c. Зам. № 2020-015. Ціна 94,30₴

Анотація

Наведена коротка інформація про математичні методи оптимізації (методи дослідження операцій), які використовуються для розв’язування практичних задач, що розглядаються в навчальному посібнику.

Детально розглядається математична постановка та моделювання таких задач оптимізації електричних режимів, як симетрування напруг, компенсація реактивної потужності та електроспоживання в умовах дефіциту потужності систем живлення. Переважна частина розглядуваних задач має практичну реалізацію на виробництві. Наводяться чисельні приклади розв’язування цих задач.

Навчальний посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І–ІV рівня акредитації.

Моргун А. С., Сорока М. М. Оцінка, прогноз, управління напружено-деформованим станом будівельних конструкцій. Навчальний посібник, 2020, 107 c. Зам. № 2020-016. Ціна 90,80₴

Анотація

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено уявлення про математичне опрацювання реальних прикладних задач будівництва, аналіз напружень, методи визначення параметрів рівнянь стану, методи розв’язування. Розвинено систематизований підхід до числового розв’язання задач із визначення НДС наземної та підземної частин споруд. На основі сучасних числових методів (методу скінченних елементів, методу граничних елементів) розглянуто нові методики і ефективні обчислювальні алгоритми. Значна увага приділена формулюванню і аналізу контактних моделей основ. Наведено реалізацію МСЕ та МГЕ з залученням ЕОМ для конкретних будівельних об’єктів та конструкцій. Викладення всіх поставлених питань супроводжується розрахунковим матеріалом.

Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизованого проектування.

Види дієслова: методичні вказівки до самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців 2 курсу усіх спеціальностей. Уклад.: Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. 2020, 54 c. Зам. № 2020-018. Ціна 53,25₴

Анотація

Методичні вказівки містять граматичний матеріал, призначений для формування у студентів-іноземців навичок використання в мовленні видів дієслова, що передбачено програмою дисципліни «Українська мова як іноземна».

Мовний матеріал подано на синтаксичній основі й організовано таким чином, щоб продемонструвати його функціонування в мовленні. Враховано типові помилки, пов’язані з труднощами вживання тих чи інших форм і конструкцій, й акцентовано на них особливу увагу студентів.

Методичні вказівки розраховані на студентів-іноземців другого курсу всіх спеціальностей для самостійної роботи як в аудиторії, так і в позааудиторний час.

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник, 2020, 160 c. Зам. № 2020-020. Ціна 132,50₴

Анотація

У навчальному посібнику розкриваються загальні засади психології, педагогіки та методики викладання у вищій школі. Розглянуто філософсько-методологічні та психологічні основи трансформації педагогічного процесу в системі вищої освіти. Велика увага приділяється питанню методичних і технологічних засад викладання у вищій школі. Запропоновано матеріали для самостійної роботи магістрантів.

Навчальний посібник розрахований на магістрантів закладів вищої освіти непедагогічних спеціальностей, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. Комп’ютерна графіка. Лабораторний практикум, 2020, 93 c. Зам. № 2020-023. Ціна 80,25₴

Анотація

В практикумі наведено технології розробки різних графічних об’єктів засобами растрової та векторної графіки в середовищах Adobe Photoshop та Adobe Illustrator, а також об’єктів ділової графіки в середовищі sPlan та тривимірного моделювання в середовищі AutoCAD. Матеріал відповідає програмі дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів першого курсу напрямків 126 – Інформаційні системи та технології та 124 – Системний аналіз за програмою бакалаврату. Окремі теми можуть бути використані студентами тих самих напрямків, що навчаються за скороченою програмою для бакалаврів на базі ОКР – «молодший спеціаліст».

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» для студентів денної та заочної форм навчання. Уклад.: Савчук Т. О., Ольшанська О. В. 2020, 76 c. Зам. № 2020-024. Ціна 72,00₴

Анотація

У виданні наведено методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання до самостійної та контрольних робіт, типові розв’язання задач з урахуванням вимог до оформлення результатів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці. Навчальний посібник, 2020, 93 c. Зам. № 2020-025. Ціна 79,20₴

Анотація

В посібнику подано лекційний курс з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в теплоенергетиці» студентам спеціальності «Теплоенергетика», коротко розкривається зміст кожної теми, подається перелік обов’язкових питань. Електронний варіант посібника рекомендується для дистанційної форми навчання.

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Вантажопідйомні машини. Навчальний посібник, 2020, 00 c. Зам. № 2020-026. Ціна 00,00₴

Анотація

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Аудіювання на уроках української мови як іноземної для іноземних студентів І‒ІІІ курсів. Навчальний посібник, 2020, 140 c. Зам. № 2020-027. Ціна 134,75₴

Анотація

Матеріали посібника допомагають викладачам української мови як іноземної розвивати в іноземних студентів здатність сприймати на слух і візуально незнайомий текст, запам’ятовувати фактичний зміст, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, тему й основну думку, зображувальні засоби після одного (подвійного) прослуховування або прочитання мовчки. Запропоновано тексти (монологічного та діалогічного характеру) та завдання до них різного рівня складності.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів усіх спеціальностей, викладачів, методистів.

Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. 2020, 31 c. Зам. № 2020-028. Ціна 31,90₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам розширити та закріпити теоретичні і практичні знання, отримані у процесі навчання, удосконалити навички проектної та експертної діяльності, розширити масив та структурування емпіричного матеріалу для підготовки аналізу та пропозицій, що становить основну частину бакалаврської дипломної роботи.

Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Уклад.: Мороз О. В., Сметанюк О. А., Карачина Н. П. 2020, 32 c. Зам. № 2020-029. Ціна 32,50₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам розширити та закріпити теоретичні і практичні знання, отримані у процесі навчання, удосконалити навички проектної та експертної діяльності, розширити масив та структурування емпіричного матеріалу для підготовки аналізу та пропозицій, що становить основну частину магістерської кваліфікаційної роботи.

Кирилащук С. А., Бондаренко З. В., Клочко В. І. Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання . Навчальний посібник, 2020, 93 c. Зам. № 2020-031. Ціна 79,20₴

Анотація

Навчальний посібник охоплює матеріал з лінійної алгебри та аналітичної геометрії Кожен розділ посібника містить необхідний теоретичний матеріал (визначення, формули, теореми) і велику кількість детально розібраних прикладів, а також задачі для індивідуального опрацювання.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Слободян Н. М., Пономарчук І. А. Системи транспортування газу для комунальних та промислових підприємств. Навчальний посібник, 2020, 62 c. Зам. № 2020-032. Ціна 55,10₴

Анотація

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина 1. Особистісна сфера спілкування. Уклад.: Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. 2020, 56 c. Зам. № 2020-033. Ціна 64,25₴

Анотація

Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких комунікативних умінь і навичок правильної побудови усних висловлювань та використання граматичних конструкцій в особистісній сфері спілкування згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння мовою А2–В1.

Для іноземних студентів підготовчого відділення, 1 та 2 курсу закладів вищої освіти, викладачів.

Завантажити електронний аналог друкованого видання PDF

Смоляк В. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., Ковальський В. П. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель. Практикум, 2020, 81 c. Зам. № 2020-034. Ціна 72,60₴

Анотація

У практикумі розглянуто питання вибору норм освітлення приміщень будівель виробничих підприємств, визначення еквівалентного розміру протяжних об'єктів розрізнення, визначення зони яскравості тунелю в денному режимі освітлення. Наведено порядок розрахунку річних експлуатаційних витрат освітлювальних установок проїзної частини та розрахунку природного освітлення на стадії ескізного проектування.

Завантажити PDF електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей денної форми навчання. Частина 1. Уклад.: Буда А. Г., Слободянюк О. В. 2020, 42 c. Зам. № 2020-035. Ціна 42,10₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання розрахунково-графічних робіт студентами денної форми навчання, що вивчають дисципліну в першому семестрі. Містять в собі методичні настанови та зразки виконання завдань для студентів машинобудівних спеціальностей з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I. Конспект лекцій, 2020, 148 c. Зам. № 2020-036. Ціна 124,75₴

Анотація

У конспекті лекцій наведено основні поняття метрології та експериментальної інформатики, сучасні підходи до оцінювання похибки результатів і невизначеності вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних і електронних засобів вимірювань.

Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 1. Уклад.: Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. 2020, 52 c. Зам. № 2020-041. Ціна 51,60₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг тем з навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, завдання для самостійного розв’язування, тести, а також рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість для його самостійного опрацьовування.Розраховано на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Завантажити PDF електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Частина 2. Уклад.: Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. 2020, 50 c. Зам. № 2020-042. Ціна 49,40₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг тем з навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, завдання для самостійного розв’язування, тести, а також рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість для його самостійного опрацьовування.Розраховано на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Завантажити PDF електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Державний кредит». Уклад.:Єпіфанова І. Ю. 2020, 34 c. Зам. № 2020-048. Ціна 34,80₴

Анотація

В методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Державний кредит» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до заліку, запропоновано тестові завдання, а також рекомендовано літературу.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Уклад.:Вітюк А. В., Штанько О. С., Семцов В. М. 2020, 30 c. Зам. № 2020-049. Ціна 31,20₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання переддипломної практики, наводяться її програма, структура, основні аспекти організації практики та терміни проведення. Для полегшення виконання звіту про переддипломну практику розкрито зміст необхідних досліджень. Призначені для студентів спеціальності 051 «Економіка» для студентів денної та заочної форми навчання.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій. Навчальний посібник, 2020, 192 c. Зам. № 2020-050. Ціна 162,00₴

Анотація

В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв’язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Яровий А. А., Ваховська Л. М., Крилик  Л. В. Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1. Навчальний посібник, 2020, 86 c. Зам. № 2020-061. Ціна 72,90₴

Анотація

В першій частині навчального посібника наведено теоретичний матеріал для закріплення знань з лінійного програмування, приклади побудови математичних моделей проблемних областей, а також методи розв’язання задач лінійного програмування, а саме симплекс-метод. Запропоновано перелік питань для самоконтролю та завдання, необхідні для виконання лабораторних робіт і практичних завдань з навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Вища математика.Частина 3.Функції багатьох змінних. Практикум, 2020, 70 c. Зам. № 2020-062. Ціна 59,85₴

Анотація

У практикумі на системній основі наводиться: теоретичний мінімум із базової теми курсу вищої математики, а саме з «Функції багатьох змінних», та основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, запитання для самоперевірки, вправи для практичних занять та самостійного розв’язування. Наведені приклади завдань для індивідуальної роботи студентів. Розрахований на студентів технічних ЗВО усіх форм навчання та спеціальностей.

Перейти до завантаження   електронного аналогу друкованого видання

Пономарчук І. А., Анохіна К. В. Опалення. Практикум. Навчальний посібник, 2020, 61 c. Зам. № 2020-063. Ціна 52,80₴

Анотація

«Опалення. Практикум» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить одинадцять розділів із описанням специфіки розрахунку системи опалення. В посібнику наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. Роз’яснено конструкцію системи опалення та описано послідовність та особливості гідравлічного розрахунку системи опалення. Наведено специфіку підбору та розрахунку таких елементів сис-теми опалення, як радіатори, балансувальні клапани, циркуляційний насос, розширювальний бак та ін.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Шиліна О. П., Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи. Навчальний посібник, 2020, 110 c. Зам. № 2020-064. Ціна 92,20₴

Анотація

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних занять з курсу Технології конструкційних матеріалів. Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі: отримувати заготовки литтям, тиском, електрохімічними, фізичними методами, зварюванням металів та обробленням матеріалів різанням. Практична підготовка та проведення розрахунків для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів обробки, правильного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, призначення матеріалу для виготовлення конкретних деталей машин. Наведено теоретичний матеріал, приклади виконання контрольних питань і завдань. Навчальний посібник розроблено згідно з планом кафедри ГМ і програмою дисципліни «Технології конструкційних матеріалів».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Говоріння. Частина І. Суспільна сфера спілкування. Уклад.: Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В., Слободянюк. А. А. 2020, 72 c. Зам. № 2020-065. Ціна 70,00₴

Анотація

Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких комунікативних умінь і навичок правильної побудови усних висловлювань та використання граматичних конструкцій у суспільній сфері спілкуванні згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння мовою А2 – В1. Для іноземних студентів підготовчого відділення, 1-го та 2-го курсу закладів вищої освіти, викладачів.

Завантажити PDF електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян». Комунікативні теми. Уклад.:Зозуля І. Є., Поздрань Ю. В. 2020, 54 c. Зам. № 2020-066. Ціна 53,00₴

Анотація

Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких комунікативних умінь та навичок правильної побудови усних висловлювань на задану тему з використанням необхідних граматичних конструкцій, передбачених Стандартизованими вимогами до рівнів володіння мовою А2 – В1. Для іноземних студентів підготовчого відділення, 1-го та 2-го курсу вищих навчальних закладів, викладачів.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Богач І. В., Краковецький О. Ю., Крилик Л. В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD. , 2020, 106 c. Зам. № 2020-067. Ціна 90,00₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні підходи до розв’язання різних типів диференціальних рівнянь засобами MathCAD та подано понад 60 прикладів розв’язання прикладних математичних задач. Навчальний посібник призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей та може бути корисний аспірантам, науковцям, інженерам та програмістам-практикам, діяльність яких пов’язана з розв’язанням різних типів задач з диференціальними рівняннями.

Перейти до завантаження   електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки до курсу «Ділова англійська мова»: підготовка до контрольних робіт та організація самостійної роботи. Уклад.:Присяжна О. Д., Медведєва С. О., Гадайчук Н. М. 2020, 44 c. Зам. № 2020-068. Ціна 44,25₴

Анотація

У цих методичних вказівках міститься основний теоритичний матеріал з курсу «Ділова англійська мова», а також практичні завдання, призначені для формування та закріплення знань студентів магістратури усіх форм навчання. Методичні вказівки рекомендовані до вивчення, підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Ділова англійська мова» та організації самостійної роботи студентів.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II. Конспект лекцій, 2020, 154 c. Зам. № 2020-069. Ціна 129,20₴

Анотація

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань – аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання. Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Коломієць А. А., Клочко В. І., Краєвський В. О. Практикум з вищої математики: обчислення границь. Практикум, 2020, 56 c. Зам. № 2020-072. Ціна 49,00₴

Анотація

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів границь, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при дослідженні на збіжність рядів та невласних інтегралів. Відповідно вміння обчислювати границі функцій є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення границь функцій, у методах розкриття основних невизначеностей, що зустрічаються при обчисленні границь, а також поглибити знання теоретичного матеріалу. Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів спеціальностей: 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища». Уклад.: Дубчак О. В., Кравець Н. М., Трач І. А. 2020, 46 c. Зам. № 2020-073. Ціна 45,75₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів екологічних спеціальностей та містять теоретичний і практичний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека».

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Методичні вказівки до теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей. Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І. 2020, 42 c. Зам. № 2020-074. Ціна 43,10₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації до вивчення теми «Національно-культурне відродження України ХІХ ст.» з дисципліни «Історія української культури». Є контрольні запитання, список рекомендованої літератури, приклади творчих робіт студентів ВНТУ, присвячених творчості Т. Г. Шевченка.

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерні мережі. Підручник, 2020, 378 c. Зам. № 2020-076. Ціна 262,25₴

Анотація

Підручник складається з дев’яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. Укінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Підручник призначений для студентів напряму підготовки 123 − «Комп’ютерна інженерія».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Васілевський О. М, Присяжнюк В. В. Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань. Практикум, 2020, 150 c. Зам. № 2020-081. Ціна 130,00₴

Анотація

У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Малогулко Ю. В., Бурикін О. Б., Кацадзе Т. Л., Нетребський В. В. за ред. Лежнюка П. Д. Електричні системи і мережі. Частина 1. Навчальний посібник, 2020, 200 c. Зам. № 2020-083. Ціна 174,00₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Граняк В. Ф. Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2. Конспект лекцій, 2020, 134 c. Зам. № 2020-088. Ціна 118,40₴

Анотація

В конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електротехніки та теорії сигналів. Він розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка».

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Кужель В. П. Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті. Навчальний посібник, 2020, 104 c. Зам. № 2020-091. Ціна 94,00₴

Анотація

В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем i технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті. Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальностей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» усіх форм навчання.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Біліченко В. В., Шиліна О. П. Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами). Практикум, 2020, 44 c. Зам. № 2020-093. Ціна 46,00₴

Анотація

Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі транспорту», складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.

Призначений для викладачів і студентів факультету машинобудування та транспорту освітньо-професійної підготовки магістра.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей. Уклад.: Причепа І. В., Адлер О. О.; 2020, 44 c. Зам. № 2020-094. Ціна 46,00₴

Анотація

У методичних вказівках розглянутий порядок виконання, пояснення та поради до підготовки та написання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека».

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF

Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання. , 2020, 64 c. Зам. № 2020-096. Ціна 58,40₴

Анотація

Збірник задач розрахований на студентів бакалаврату, які навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент». В ньому наведено типові задачі з економічних дисциплін та приклади їх розв’язання; він слугує для надання методичної допомоги студентам в умовах СРС в частині більш глибокого опанування провідних фінансово-економічних дисциплін.

Перейти до завантаження   PDF електронного аналогу друкованого видання

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Уклад.:Крилик Л. В., Яровий А. А., Ваховська Л. М. 2020, 24 c. Зам. № 2020-097. Ціна 27,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійних робіт з дисципліни «Чисельні методи» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Чисельні методи».

Завантажити електронний аналог друкованого видання  PDF