Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2014 року

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник, 2014, 144 c. Зам. № 2014-004

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник., 2014, 120 c. Зам. № 2014-005

Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник., 2014, 84 c. Зам. № 2014-006

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник., 2014, 20 c. Зам. № 2014-007

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник., 2014, 143 c. Зам. № 2014-008

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" для стуентів з.ф.н. напряму підготовки "Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності" Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2014, 30 c. Зам. № 2014-009.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія України" та тематика контрольних робіт для студентів з.ф.н. всіх напрямів підготовки. Уклад.: Пономаренко А. Б., 2014, 58 c. Зам. № 2014-010.

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник., 2014, 142 c. Зам. № 2014-011

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник., 2014, 164 c. Зам. № 2014-012

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Навчальний посібник., 2014, 132 c. Зам. № 2014-013

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник., 2014, 104 c. Зам. № 2014-014

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник., 2014, 115 c. Зам. № 2014-015

Перехідні процеси. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. Уклад.: Терешкевич Л.Б., Іванков В. О., 2014, 32 c. Зам. № 2014-017.

Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Приклади та задачі. Навчальний посібник., 2014, 115 c. Зам. № 2014-019

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник., 2014, 232 c. Зам. № 2014-021

Визначення економічної ефективності проектних інновацій. Методичні вказівки. Уклад.: Лялюк О. Г., 2014, 41 c. Зам. № 2014-022.

Бабенко О. В. Енергетичний аудит. Курсове проектування. Навчальний посібник., 2014, 72 c. Зам. № 2014-023

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.1. Навчальний посібник., 2014, 134 c. Зам. № 2014-027

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.2. Навчальний посібник., 2014, 86 c. Зам. № 2014-028

Мізерний В.М., Северин Л.І., Тарасова О.М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник., 2014, 263 c. Зам. № 2014-029

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник., 2014, 100 c. Зам. № 2014-030

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник., 2014, 100 c. Зам. № 2014-031

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник., 2014, 188 c. Зам. № 2014-032

Бухгалтерський облік, курсова робота. Методичні вказівки. Уклад.: Причепа І. В., 2014, 44 c. Зам. № 2014-035.

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник., 2014, 144 c. Зам. № 2014-037

Штовба О. В. Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті. Навчальний посібник., 2014, 92 c. Зам. № 2014-040

Поняття функціональної в його історичному розвитку. Методичні вказівки. Уклад.: Клочко В. І., Коломієць А. А., 2014, 40 c. Зам. № 2014-041.

Менеджмент та маркетинг. Самостійна робота. Методичні вказівки. Уклад.: Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М., 2014, 40 c. Зам. № 2014-042.

Менеджмент. Виконання БДР. Методичні вказівки. Уклад.: Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В., 2014, 44 c. Зам. № 2014-043.

Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 16 c. Зам. № 2014-044.

Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-045.

Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-046.

Сердюк В. Р. Метрологічна діяльність в закладах охорони здоров'я. Навчальний посібник., 2014, 92 c. Зам. № 2014-056

Методичні вказівки до виконання к. р. з дисципліни "Технологічна автоматика електричних станцій", г.з. "Електротехніка та електромеханіка" Уклад.: Рубаненко О. Є., Кузьмірук О. І., 2014, 40 c. Зам. № 2014-062.

Методичні вказівки для ср виконання к.р. з дисципліни "Підприємницьке право", для ст. напрямку підготовки "Менеджмент" Уклад.: Довбиш В. А., 2014, 46 c. Зам. № 2014-066.

Економічний аналіз для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. Уклад.: Грабовецький Б.Є., 2014, 60 c. Зам. № 2014-073.

Економічне прогнозування і планування для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. Уклад.: Грабовецький Б.Є., 2014, 44 c. Зам. № 2014-074.

Готра З. Ю., Кожем’яко В. П., Микитюк З. М., Павлов С.В., Дорощенков Г. Д. Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї. Навчальний посібник., 2014, 162 c. Зам. № 2014-078

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л.Г., Пурдик В.П., Репінський С.В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник., 2014, 237 c. Зам. № 2014-079

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник., 2014, 136 c. Зам. № 2014-080

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник., 2014, 268 c. Зам. № 2014-081

Севостьянов І.В. Теорія технічних систем. Підручник., 2014, 181 c. Зам. № 2014-082

Дорощенков Г.Д. Кожем’яко В.П. Павлов С.В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник., 2014, 209 c. Зам. № 2014-083

Библиографический обзор — традиционная методика с новыми элементами. Методичні вказівки. Уклад.: , 2014, 16 c. Зам. № 2014-086.

Мистецтво результативного керування сучасною бібліотекою. Методичні вказівки. Уклад.: , 2014, 24 c. Зам. № 2014-087.

Москвіна С. М., Грищук Т. В. Комп’ютерні технології та програмува-ння. Елементи професійного програмування. Навчальний посібник., 2014, 195 c. Зам. № 2014-089

Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник., 2014, 98 c. Зам. № 2014-090

Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2014, 60 c. Зам. № 2014-091.

Прищак М. Д. Психологія управління в організації. Навчальний посібник., 2014, 20 c. Зам. № 2014-093

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Основи риторики. Навчальний посібник., 2014, 16 c. Зам. № 2014-094

Еколого-географічний аналіз і оціню-вання стану території. Методичні вказівки. Уклад.: Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-097.

Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. Уклад.: Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О., 2014, 34 c. Зам. № 2014-098.

Технологія заготівельних та монтажних робіт. КР. Методичні вказівки. Уклад.: Коц І. В., Колісник О. П., 2014, 21 c. Зам. № 2014-099.

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Підвищення ефективності спалювання палива та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник., 2014, 60 c. Зам. № 2014-101

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник., 2014, 94 c. Зам. № 2014-102

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник., 2014, 171 c. Зам. № 2014-104

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник., 2014, 282 c. Зам. № 2014-106