Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

На цьому сайті подана інформація про всі друковані навчальні видання ВНТУ, починаючи з 2002 року. Усі ці видання ви можете замовити на виготовлення за системою «друкування за запитом» будь-яким накладом, починаючи з 1 (одного) примірника. Для видань останніх двох років на сайті вказані ціни, вони лишаються дійсними, якщо відповідні книжки ще є в наявності на складі. Якщо ж наклад закінчився, ви можете замовити виготовлення цих видань «друкуванням за запитом», при цьому ціна може змінитися. Читати далі...

 

 

 

 

Видання прийняті в роботу

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. , 2019, 00 c.Зам. № 2019-052. Ціна 00,0 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. , 2019, 56 c.Зам. № 2019-051. Ціна 00,0 ₴

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю.Оптимізаційні методи та моделі, 2019, 121 c.Зам. № 2019-050. Ціна 00,0 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. , 2019, 46 c.Зам. № 2019-048. Ціна 00,0 ₴

Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу. Уклад.: Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. , 2019, 44 c.Зам. № 2019-045. Ціна 00,0 ₴

Математичні задачі електроенергетики. Частина 2. Уклад.: Бурбело М. Й., Левицький С. М. , 2019, 122 c.Зам. № 2019-047. Ціна 94,45 ₴

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи. 2019, 124 c.Зам. № 2019-046. Ціна 95,45 ₴

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В. , 2019, 52 c.Зам. № 2019-044. Ціна 41,75 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В. , 2019, 60 c.Зам. № 2019-043. Ціна 47,25 ₴

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. 2019, 52 c.Зам. № 2019-042. Ціна 43,95 ₴

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. 2019, 242 c.Зам. № 2019-041. Ціна 00,0 ₴

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. 2019, 72 c.Зам. № 2019-040. Ціна 55,85 ₴

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. 2019, 74 c.Зам. № 2019-039. Ціна 56,9 ₴

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. Уклад.: Прищак М. Д. , 2019, 56 c.Зам. № 2019-038. Ціна 44,6 ₴

Основи енергетичного менеджменту. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А. , 2019, 20 c.Зам. № 2019-036. Ціна 00,0 ₴

Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А. , 2019, 24 c.Зам. № 2019-035. Ціна 00,0 ₴

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Яровий А. А., Колесницький О. К. , 2019, 52 c.Зам. № 2019-030. Ціна 40,8 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О. , 2019, 24 c.Зам. № 2019-029. Ціна 20,9 ₴

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. 2019, 106 c.Зам. № 2019-028. Ціна 81,9 ₴

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка, 2019, 110 c.Зам. № 2019-027. Ціна 84,65 ₴

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Уклад.: Несен Л. М., Вітюк А. В., 2019, 20 c.Зам. № 2019-026. Ціна 18,05 ₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ. Уклад.: Абрамович Г. В. , 2019, 68 c.Зам. № 2019-025. Ціна 52,1 ₴

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І. Уклад.: Абрамович Г. В. , 2019, 72 c.Зам. № 2019-024. Ціна 54,9 ₴

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П. , 2019, 28 c.Зам. № 2019-022. Ціна 23,7 ₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П. , 2019, 20 c.Зам. № 2019-021. Ціна 18,05 ₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Козловський В. О. , 2019, 36 c.Зам. № 2019-020. Ціна 29,3 ₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». Уклад.: Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю., 2019, 40 c. Зам. № 2019-016. Ціна 34,95₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-015. Ціна 23,70₴

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-014. Ціна 17,15₴

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. Курс лекцій, 2019, 150 c. Зам. № 2019-007. Ціна 112,85₴

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. Практикум, 2019, 67 c. Зам. № 2019-006. Ціна 51,85

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. , 2019, 32 c. Зам. № 2019-004. Ціна 25,05₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., 2019, 32 c. Зам. № 2019-003. Ціна 25,05₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2019, 32 c. Зам. № 2019-002. Ціна 25,05₴

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 144 c. Зам. № 2019-001. Ціна 101,9₴