Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

На цьому сайті подана інформація про всі друковані навчальні видання ВНТУ, починаючи з 2002 року. Усі ці видання ви можете замовити на виготовлення за системою «друкування за запитом» будь-яким накладом, починаючи з 1 (одного) примірника. Для видань останніх двох років на сайті вказані ціни, вони лишаються дійсними, якщо відповідні книжки ще є в наявності на складі. Якщо ж наклад закінчився, ви можете замовити виготовлення цих видань «друкуванням за запитом», при цьому ціна може змінитися. Читати далі...

 

 

 

 

Видання прийняті в роботу

 

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. Курс лекцій, 2019, 150 c. Зам. № 2019-007. Ціна 00,00₴

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. Практикум, 2019, 67 c. Зам. № 2019-006. Ціна 00,00₴

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. , 2019, 32 c. Зам. № 2019-004. Ціна 25,05₴

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» Уклад.: Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., 2019, 32 c. Зам. № 2019-003. Ціна 25,05₴

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» Уклад.: Ратушняк О. Г., 2019, 32 c. Зам. № 2019-002. Ціна 25,05₴

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 144 c. Зам. № 2019-001. Ціна 101,9₴